Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 44. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 – 23 Nisan 2017 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2017/4/10

07: 00 – 07:20 Şarkılarla Memleket Tarihi (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Meriç

SarkilarlaMemleketTarihi20170411

Plak koleksiyoncusu, yazar Murat Meriç memlekette ve dünyada o günün tarihinde olup bitenler yani kimi olaylar, ölümler, doğumlar üzerine yazılmış şarkılarla hafta içi her gün tarihe bir bakış atıyor.

ŞMT kayıt arşivi

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Hemen Şimdi kayıt arşivi

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

Acik_Gazete_11Nisan2017

Açık Gazete kayıt arşivi

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru20170411

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20170411

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Boşvermeyin, Vazgeçen Olmayın, Oy Verin

Referandumdan önceki son Açık Bilinç’te, grup aidiyetinin karar mekanizmalarımız ve seçmen davranışı üzerindeki etkilerini İbn-i Haldun’dan sosyal psikolojiye, asabiyet ve yandaş muhakeme kavramları çerçevesinde ele alarak bir referandum değerlendirmesi yaptık. Programı, referandumun sonucunu belirleyecek grupların başında gelen “Umursamaz Bananeciler”e bir çağrı ile bitirdik: “Boşvermeyin, vazgeçmeyin, oy verin, +1 olun.”

Öncelikle bir duyurumuz ve önemli hatırlatmamız var:

Geçtiğimiz aylarda Açık Bilinç’te, Türkiye’nin yeni Anayasa referandumu süreciyle eşzamanlı olarak seçmen karar ve davranış mekanizmalarını, algı manipülasyonu ve psikolojik etkiler ışığında tartışan, dijital dünyanın yeni seçim kampanyası yöntemlerini inceleyen ve rejim değişikliklerinin tarihsel çerçevesi içinde referanduma götürülen yeni Anayasa metnini değerlendiren bir dizi program yaptık. Tamamı burada; referandumdan hemen önce tekrar dinlemek faydalı olacaktır: Referandum Öncesi Açık Bilinç’te Seçmen Karar ve Davranış Mekanizmaları Serisi

***

‘Asabiyet’, Arapça bağlı olmak kökünden gelen,”soy sop, kavim-kabilecilik”, ya da sosyal psikoloji terimleriyle söylersek “grup dayanışması” anlamına yakın gelen bir kavram.

Aidiyet duygusu ve grup dayanışmasının biyolojik temelleri olduğu, insan türünün evriminde önemli ve olumlu bir işlev üstlendiği düşünülüyor. Fakat aynı tür dayanışmanın, olumlu olarak sosyal düzen ve güvenliği sağlamanın yanı sıra, grup dışı bireylere haksız şiddet uygulanması gibi işlevleri de var. Kısacası, insan doğasının bütün biyolojik temel unsurları gibi aidiyet ve dayanışma duygusunun da, hem olumlu hem de olumsuz bilişsel ve davranışsal tezahürlerini bulmak mümkün.

‘Asabiyet’, İslam tarihinin en büyük düşünürlerinden olan tarihçi ve sosyolog İbn-i Haldun’un tarih anlayışı ve “Mukaddime”sinde merkezi açıklayıcı role sahip bir kavram. 7 ciltlik devasa bir dünya tarihi çalışması olan “Kitâbu’l-İber” ve kitabın girişi niteliğindeki Mukaddime’de İbn-i Haldun toplumsal dinamikleri asabiyet üzerinden, içinde çağdaş yansımalar da bulabileceğimiz şekilde okur (kaynak ekte).

Asabiyet ve körü körüne aidiyet duygusu, şehirleşen çağdaş hayatta zayıflamış ve ulus-devletlerde yerini kısmen yurttaşlık bilincine bırakmış olsa da, hala yok olmuş değil. Asabiyetin tezahürlerinden birinin, aidiyet hissedilen grubun ortak inancına ne olursa olsun inanmaya eğilimli olmak olduğu söylenebilir.

Sosyal psikoloji, aidiyet hissi olmasa bile grup içindeki birey üzerinde konformite (uyumluluk/biat) etkisinin gücünü defalarca göstermiştir.

Biat etkisini, “Öğrenilmiş Çaresizlik” ve “Kitle Psikolojisi” programlarında ele almıştık.

Biat etkisi bir de gruba aidiyet hissiyle pekiştiğinde, sürekli direksiyonu yana kayan otomobil gibi insanı hedeften saptıran ”yandaş akıl yürütme”ye mahkum edebiliyor. Sosyal psikoloji literatürü, yandaş muhakeme (“motivated reasoning”) nedeniyle doğru düşünmemizin sekteye uğradığı ilginç örneklerle dolu.

Örneğin, Stanford Üniversitesi’nden Psikoloji profesörü Geoffrey Cohen, siyasi parti aidiyeti nedeniyle deneklerin kendi inançlarına karşı gelen önerileri hararetle savunabildiğini belgelemişti: Party Over Policy

Biz de benzer bir düşünce deneyi yapalım: Son haftada birden iktidar Hayır’ı, muhalefet Evet’i savunmaya başlasa, seçmenlerini ne oranda ikna edebilir?

Bu sorunun cevabını bilemiyoruz ama ikna edilen kesimin tahminen hatırı sayılır oranlara ulaşabileceğini, her halukarda bu şekilde fikir değiştirenlerin de özgür değil yandaş muhakemeyle hareket etmiş olacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan, aidiyet hissinin güdülediği yandaş muhakemenin gücü sonsuz değil; onun da çoğu zaman zihinsel bir ‘devrilme noktası’nda sona eren sınırları var.

‘Devrilme noktası’ ve ‘çıpa etkisi’ konularını da referandum süreci serisi içinde tartışmıştık.

Başa baş giden referandum sürecinde sonucu bu değinmeye çalıştığımız pek çok toplumsal ve psikolojik faktörün birlikte belirleyeceği açık.

Referandum sürecinde ısrarla yarı yarıya sınırına yakın duran seçmen kararı, aynı zamanda derin bir toplumsal bölünmüşlüğe de işaret ediyor.

Bugün gözlemlediğimiz toplumsal bölünmeye Şerif Mardin tam 30 sene önceki bir panelde bir ihtimal olarak işaret etmiş ve 1989’da “Turkey in the Year 2000” başlığıyla yayımlanan kitapta yer alan makalesinde yazmıştı.

Şerif Mardin’in öngörüsü hakkında bir analizi, Cumhuriyet gazetesinde Tayfun Atay’ın kaleminden okuyabilirsiniz:

Kaç on yüz bin milyon kişi geberecek?

‘Asabiyet’ kavramının günümüz siyasetindeki yerini ve yandaş muhakeme konusunu da Cemal Tunçdemir, T24 sitesindeki Trump yazısında anlatmıştı.

Sonuç olarak referandumu şu üç grubun belirleyeceğini söyleyebiliriz:

1.Gönülsüz Evet’çiler

2.Ümitsiz Hayır’cılar

3.Umursamaz Banane’ciler.

Yani, bir aidiyet hissiyle, gönülsüzce de olsa “Evet” deme ihtimali olanların, nasılsa “Hayır” çıkmayacak algısıyla oy vermemeyi düşünen Hayır’cıların, ve yeni Anayasa konusunda kendilerini karar verici bir özne gibi görmeyen ve referandum süreciyle ilgilenmeyen, çoğunluğu 18-24 yaş grubundaki yeni seçmenlerin oranı, 16 Nisan gecesi öğreneceğimiz sonucun halen belirsiz temel unsuru.

Referandum dizisini, ‘Umursamaz Banane’cilere bir çağrıyla bitirelim:

Sonradan geriye bakan kimse oy vermediği için gurur duymuyor; siz de boşvermeyin, vazgeçen olmayın, oy verin, +1 olun!

10:00 – 10:30 İklim İçin / Özgecan Kara ve Murat Can Tonbil / İstanbul Forumu’ndan, Paris Zirvesi’ne yeryüzünün iklim güncesi

IklimIcin20170411

İklim İçin kayıt arşivi

Insan_neden_vegan_olur_11.04.2017_rec.16-02-2017_OMER_MADRA

ElvedaAnayasa20170411

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20170411

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Amistad / Selahattin Çolak / Caza çalan siyahi müzikler

12:55 – 13:05 Don Quijote / Yazan: Miguel de Cervantes / Okuyan: Tolga Korkut 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

9

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Edebiyatta Mimarlık (Yeni program) / Hazırlayanlar: Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu

Edebiyat ile mimarlık arasında bir köprü olmayı hedefleyen bu benzersiz programda dünya edebiyatının kült eserlerindeki mimari ögeler derinlemesine ve ayrıntılı olarak inceleniyor. Bu konuda Nevnihal Erdoğan ve Hikmet Temel Akarsu’nun Yapı Endüstri Merkezi yayınlarından çıkmış olan aynı isimde bir kitap da mevcut. Radyo programı bu kitaptan yola çıkıyor.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan

‘Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni’ şiarıyla yola çıkan programda, Türkiye’de ve dünyada sesini yeni yeni duyurmaya başlayan genç yorumcu ve bestecilerin kayıtlarına yer veriliyor

***

Bugün 14.30’da “YENİ”de muhteşem bir genç klarnetist, taptaze bir albüm ve harika 2 yeni konçerto…

15:30 Yeşilçam Arkeolojisi (Yeni Program) / Hazırlayan: Utku Uluer

YesilcamArkeolojisi20170411

sinematikyesilcam.com/2017/01/yesilcam-arkeolojisi-radyo-programi/

26 Nisan 2016 – 10 Ocak 2017 Progrmları içeriği yukarıdaki linkte

Türk sineması ve Yeşilçam’ın besin kaynaklarına, emekçilerine ve kıyıda köşede kalmış hikâyelerine yer verilecek bir program.

Yeşilçam Arkeolojisi kayıt arşivi

***

Yeşilçam Arkeolojisi programımızın 50.Bölümü saat 15:30’da yayında. Bugün ki değerli konuğumuz ise Melek Görgün. Kendisi ile programda bir telefon bağlantısı yapacağız. Çok fazla röportaj vermeyen değerli oyuncumuza davetimizi kabul ettiği için şimdiden teşekkür ederiz.

16:00 – 16:30 Su Hakkı / Akgün İlhan ve Nuran Yüce / Kâr için değil, yaşam için su!

SHK20170411

suhakki.org/

Su Hakkı kayıt arşivi

 ***
Akgun Ilhan ve Nuran Yuce’nin hazirlayip sundugu Su Hakki’na konuk olan Greenpeace Iklim ve Enerji Kampanya sorumlusu Resit Elcin, komur endustrisinin dunyanın su varliklarini nasil etkiledigine dair gectigimiz günlerde yayımlanan Buyuk Su Gaspi adlı raporda ele alinan konulari anlatti.

16:30 – 17:00 Hemzemin / Damla Özlüer ve Rauf Kösemen / Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için; Fikirler, Tartışmalar, Örnekler

17

facebook.com/HemzeminPlatform/

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan sorulacak.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi 18:45 – 19:00 Türkiye Sinema Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Sabahat Özay – Oğulcan Bakiler

TurkiyeSinemaSozlugu11Nisan2017

acikradyo.com.tr/program/turkiye-sinema-sozlugu

Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin 150. özel sayısını kutladığı Gayri Resmî ve Resimli Türkiye Sinema Sözlüğü içindeki “102 yazardan, 252 madde”yi Açık Radyoda haftanın 2 günü sesli hale getiriyoruz.

Türkiye Sinema Sözlüğü kayıt arşivi

***

Turkiye Sinema Sozlugu 11 Nisan 2017: Tıfli’nin Kamera Oncesi Kamerası 

Açık Dergi 19:00 İtalik (Açık Dergi’de yeni köşe, 15 günde 1) / Hazırlayan: Sevengül Sönmez

“Editörün Altını Çizdikleri” şiarıyla yola çıkan programda, edebiyat ve yayıncılık dünyasında neler olup bittiğini Sevengül Sönmez konuklarıyla ele alıyor.

Açık Dergi 19:00 Müziğin Başka Türlüsü (Açık Dergi köşesinde, gün ve yayın sıklığında değişiklik. Ayda 1) / Hazırlayanlar: Sumru Ağıryürüyen ve İlksen Mavituna

MuziginBaskaTurlusu20170411

5 yıldır Perşembe günleri yayınlanan ve güncel sahneden müzisyenleri ağırladığımız program artık ayda 1 Salı günleri 19:00’da.

Müziğin Başka Türlüsü kayıt arşivi

***

Müziğin Başka Türlüsü’nde yarın, yani 11 Nisan Salı akşamı In Hoodies’i konuk ediyoruz. Sevgili Murat Soonihide ile “In Hoodies”in güzel yolculuğu ve sanat dünyası için yepyeni bir varolma önerisi diyebileceğim Offbeats Sets üzerine yaptığımız harlı sohbete bekleriz (daha fazla bilgi için: www.offbeatsets.com) .

In Hoodies – She Got Caught

Açık Dergi 19:30 Açık Dergi’de Radyo Tiyatrosu (Yeni program)

Bir radyo klasiği yeniden… Açık Radyo’da Radyo Tiyatrosu’na Arthur Miller’ın yazdığı Cadı Kazanı ile başlıyoruz. Eraslan Sağlam rejisiyle Salı akşamları 19:30

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_11-04-17_Meral63_Deep_Purple_MarkII

gitaresk.com/

***

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9 Gitaresk’de, canlı olarak sunacağım programda, Deep Purple’ın “Mark II” olarak bilinen kadrosu ile yaptıkları albümlerden seçtiğim parçaları dinleyebilirsiniz.

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Öteki Caz / Şevket Akıncı, Volkan Terzioğlu, Robert Reigle, Can Tutuğ / Özgür caz, özgür doğaçlama ve ötesi

Reklamlar