Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 – 22 Nisan 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/4/9

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_10.04.2018

Açık Gazete kayıt arşivi

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru20180410

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20180410

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Beyin Bilimleri ile Hukuk’un Kesiştiği Alan: Nöro-Hukuk

zz5

Bu hafta Açık Bilinç’te, Beyin Bilimleri ile Hukuk’un kesiştiği, heyecan verici yeni bir alanı konu edeceğiz: Nöro-Hukuk. Nöro-Hukuk nedir, nasıl ortaya çıktı, neler vaat ediyor, dünya hukuk sistemlerini dönüştürebilir mi Türkiye’deki ilk Nöro-Hukuk konferansını düzenleyen MEF Üniversitesi’nden hukukçu Prof. Ozan Erözden’le konuştuk.

Nöro-Hukuk’un ortaya çıkışını ve ve dünyada şu aralar gördüğü büyük ilgiyi anlamak için, önce nörobilimin son çeyrek yüzyılda yaptığı müthiş atılıma bakmak gerek.

A.B.D., 1990’ları “Beyinin Yüzyılı” ilan etmiş ve nörobilim araştırmalarına büyük fonlar ayırarak, beyin görüntüleme teknolojilerinin hızla ilerleme kaydettiği yıllarda bu alanın hızla gelişmesini sağlamıştı.

Beyin bilimlerinin gösterdiği hızlı ilerleme, ve çokdisipinli çalışmaların yaratıcı sonuçlar vermesi, nörobilimin pek çok başka araştırma alanıyla işbirliği yapmasına da yol açtı. Adının başında “nöro” eki olan yeni çalışma alanları ortaya çıktı.

Nöro-İktisat

Nöro-Etik

Nöro-Felsefe

Nöro-Estetik

Artık akademide böyle yeni araştırma alanları var.

Nöro-Hukuk da bu yeni alanlardan birisi.

Ben bu yeni döneme, “Nöronesans Çağı” adını yakıştırıyorum.

Öte yandan, “nöro” ön ekiyle başlayan bu yeni çokdisiplinli alanların neler yapabileceğini, geleneksel disiplinleri gerçekten dönüştürüp dönüştüremeyeceğini söylemek için çok erken.

Nöro-Hukuk çok ilgi gören yeni araştırma alanlarının başında geliyor. Dünyanın en ileri üniversiteleri birbiri ardına Nöro-Hukuk konferansları düzenliyor. Bu alana, MacArthur Vakfı gibi kuruluşlar büyük fonlar ayırıyor: http://www.lawneuro.org/ 

Bilim tarihinde, bir süre çok ilgi gördüğü halde sonra silinip gitmiş fikirler olduğunu biliyoruz.  Nörobilim, Hukuk alanında neyi değiştirebilir? Gerçekten dönüştürücü bir katkısı olabilir mi? Yoksa Nöro-Hukuk, bir süre sonra yok olacak günümüzün moda akımlarından birisi mi?

Nöro-Hukuk’un geleceği hakkında, son yıllardaki konferanslarda bir araya gelen nörobilimcilerle hukukçuların birbirine zıt görüşleri savunduğuna, kimi uzmanların bu alandan büyük yenilikler beklerken, kimilerinin konuya çok şüpheyle yaklaştığına sıkça şahit oldum.

Uzun zamandır Nöro-Hukuk üzerinde çalışan konuğumuz Prof. Ozan Erözden’in programda anlattığı gibi, nörobilim-hukuk ilişkisinin üç farklı düzlemde incelenmesi gerektiyor: “Yalın”, “Paradigmatik”, ve “Felsefi” düzlem.

“Yalın düzlem”de, nörobilim sayesinde edinilen yeni bilgi ve tekniklerin, mevcut haliyle hukuk sistemi açısından kullanılabilir hale getirilmesinin yolları aranıyor.

“Paradigmatik düzlem”, modern hukuk sistemlerindeki özgür irade ve sorumluluk kavramıyla ilgili tartışmasız kabul edilen bazı temel önermelerin, nörobilimdeki gelişmeler sayesinde dönüşüp dönüşmeyeceğini araştırıyor.

“Felsefi düzlem”de ise, hukuk felsefesinin temel konularından en önde geleni olan “hukukun kaynağı nedir?” sorusuna, şimdiye dek düşünülenlerden farklı bir yanıt bulma arayışını görmek mümkün.

Nöro-Hukuk kongresini düzenleyen Prof. Erözden’in konuyla ilgili bir konuşması, şu bağlantıdan izlenebilir:

Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu IV – İkinci Oturum

Nöro-Hukuk’un kayda değer bir potansiyel taşıdığı açık. Bu potansiyelin ne gibi sonuçlar vereceğini şimdiden söylemek içinse, elimizde henüz yeterli veri ve sonuç yok. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz:
Hukuk, nörobilimdeki hızlı gelişmelere kayıtsız kalmak lüksüne sahip değil.

Türkiye’de yapılacak olan ilk Nöro-Hukuk uluslararası kongresi,19-20 Nisan’da MEF Üniversitesi’ndegerçekleşecek.

Türkiye’de yapılacak olan ilk Nöro-Hukuk uluslararası kongresi,19-20 Nisan’da MEF Üniversitesi’ndegerçekleşecek.

Kongre, gerek hukukla, gerekse nörobilimle ilgilenen herkese açık:

http://flaw.mef.edu.tr/tr/norobilim-hukuk-ve-otesi-uluslararasi-kongresi

Haftaya, özgür irade ve sorumluluk gibi nörobilim-hukuk ilişkisindeki temel kavramları ve Nöro-Hukuk’un geleceğini tartışmaya devam edeceğiz.

10:00 – 10:30 İklim İçin / Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tonbil

IklimIcin20180410

İklim İçin kayıt arşivi

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20180410

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Periplus (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Can Tonbil

Periplus24Boston

“Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi” şiarıyla yola çıkan program, haftaiçi öğle kuşağını kıtalararası bir seyahate çıkarıyor.

12:55 – 13:05 Don Quijote / Yazan: Miguel de Cervantes / Okuyan: Tolga Korkut 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

9

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Dünya Mirası Adalar / Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun

DunyaMirasAdalar10.04.2018

Adalar, yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş dünya şehri İstanbul’un hikâyelerinin hep bir parçası olagelmiş. Krallar, kraliçeler, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmış, ardından Osmanlı’dan günümüze  farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, Adaları İstanbul’un sayfiye merkezi haline getirmiş, sanatçılar, yazarlar, Adalar’ın renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekân tutmuş. Adalar, muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültürler havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar.
Şanslıyız ki Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçhelerinin mekânsal izdüşümlerini hâlâ görebiliyoruz ve barındırdıkları hikâyelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına erişebiliyoruz. Kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz: Adalar’a adımımızı attığımızda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz, şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden Dünya Mirası Adalar’ı enine boyuna konuşuyoruz.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Yeni Philip Glass’ın 80. yaşını kutluyor

1937’de doğan Amerikalı usta besteci Philip Glass’ın 80’inci yaşını özel bir dizi programla kutluyoruz.

15:30 – 16:00 Yeşilçam Arkeolojisi / Hazırlayan: Utku Uluer / (15 günde bir)

YesilcamArkeolojisi20180410

sinematikyesilcam.com/2017/01/yesilcam-arkeolojisi-radyo-programi/

26 Nisan 2016 – 10 Ocak 2017 Progrmları içeriği yukarıdaki linkte

Türk sineması ve Yeşilçam’ın besin kaynaklarına, emekçilerine ve kıyıda köşede kalmış hikâyelerine yer verilecek bir program.

Yeşilçam Arkeolojisi kayıt arşivi

***

 

Bugün saat 15:30’ta yayınlanacak Yeşilçam Arkeolojisinde canlı yayın konuğum araştırmacı yazar ve koleksiyoner Vadullah Taş. Kitapları, arşivi, afişleri ve yeşilçam sevgisi üzerine sohbet edeceğiz…

16:00 – 16:30 Su Hakkı / Akgün İlhan ve Nuran Yüce / Kâr için değil, yaşam için su!

su_hakki_10.04.2018

suhakki.org/

Su Hakkı kayıt arşivi

***

Su Hakkı programında bu hafta konuğumuz avukat Arif Ali Cangı ile Orman Yasası’ndaki değişikliğin nedenlerini ve yol açacağı etkileri konuştuk.

16:30 – 17:00 Diğerkâm (Yeni program) / Hazırlayanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen

digerkam_25_10.04.2018_KAMPANYALAR

Geçtiğimiz dönemlerde Hemzemin programını hazırlayan Rauf Kösemen ve Damla Özlüer yine sosyal fayda iletişimi üzerine daha geniş düşünmeye çağırdıkları yeni programları Diğerkâm ile bu yayın döneminde de aramızdalar.

Facebook.com/Diğerkam

***

Language Turkish
Rauf Kösemen ve Damla Özlüer’in hazırlayıp sundukları Diğerkâm’ın 25. programında dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda yapılmış sosyal fayda kampanyaları var.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan sorulacak.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Salı Dünyayı Okumak / Aytaç Timur ve Akif Pamuk

Yazmaya övgü. Eleştiriye ve eleştirmene kapı. Düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı amaçlayan bir kültür programı.

Açık Dergi Salı Müziğin Başka Türlüsü (Açık Dergi köşesinde, gün ve yayın sıklığında değişiklik. Ayda 1) / Hazırlayanlar: Sumru Ağıryürüyen ve İlksen Mavituna

5 yıldır Perşembe günleri yayınlanan ve güncel sahneden müzisyenleri ağırladığımız program artık ayda 1 Salı günleri 19:00’da.

Müziğin Başka Türlüsü kayıt arşivi

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

Açık Dergi Salı 40 Yılda 1 / Sedat Nemli

Bu yaz da 1977’den müzikler dinliyoruz. Haziran ayı itibariyle.

Açık Dergi Salı  50. Yılında Velvet Underground & Nico 

Açık Dergi’de Salı akşamları, yayınlanışının 50. yılında Velvet Underground & Nico albümünün parçaları da yer alacak

Açık Dergi Salı Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Evrim Hikmet Öğüt / (15 günde bir)

GocmeninMuzigi10.04.2018

Bir süredir Suriyeli müzisyenler ve onların Türkiye’de yer alabileceği müzikal konum üzerine çalışmaları bulunan etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt’ten “Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü”, yeni programlarımızdan bir diğeri. Program, farklı müzik kültür ve türleri üzerinden göçün müzik üretimine etkisini müzikolog-etnomüzikolog, iletişimci, müzik yazarı, müzisyen ve sanatçılarla tartışıp, göçmen müzisyenlerin deneyimlerini ilk ağızdan aktarmayı da hedefliyor.

***

Language Turkish
Göçmenin Müziği Müziğin Göçün’ün 10 Nisan tarihli programında etnomüzikolog Belma Kurtişoğlu’yla Boşnak müziğinin bulunduğumuz coğrafyadaki göçünü konuşuyoruz.

Açık Dergi Salı Yararlı Sanat Arşivi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Onur Yıldız / (15 günde bir)

Yararlı Sanat Arşivi, sanatta yarar ve kullanım konularının tartışmaya açılması için kurulan Arte Util (Yararlı Sanat) Topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerini tartışır. Sanatın aktivizm ve kültür kurumlarıyla ilişkisi bağlamında geleceğini ele alan bir program.

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk-10-04-18_Chicago1

gitaresk.com/

***

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9 Gitaresk’te, jazz-rock grubu Chicago’nun 6 Nisan 2018’de yayınladığı Chicago: VI Decades Live (This Is What We Do) adlı, grubun 1969-2014 arasına verdiği konserlerden daha önce yayınlanmamış parçalardan derlenmiş albümden bir seçki dinleyeceğiz.
http://www.gitaresk.com/Playlists/46th/180410.htm

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Öteki Caz / Şevket Akıncı, Volkan Terzioğlu, Robert Reigle, Can Tutuğ / Özgür caz, özgür doğaçlama ve ötesi

Reklamlar