You are currently browsing the monthly archive for Kasım 2018.

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5 Mayıs 2010 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/20

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_21-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

AİHM kararı ışığında Avrupa ve Türkiye: Ortak payda temel hak ve özgürlükler mi?

zz17

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın, tutukluğunun ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’, ‘makûl bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı’ ve ‘serbest seçim hakkı’nı ihlal ettiğini belirterek, Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini oybirliği ile karara bağladı.

AİHM, Türkiye’ye karşı ilk kez, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddeden ihlalini buldu ve Demirtaş’ın “siyasi nedenlerle” tutuklandığını tespit etti. AİHS’in 18. maddesinde “Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” ifadesi yer alıyor. Türk Yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlali ile ilgili olarak ayrı oy (şerh) kullandı.

Mahkeme, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu ile 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde tutukluluğunun uzatılmasınındemokratik bir toplumun temelinde yer alan “çoğulculuğu baltaladığına ve bağımsız siyasi tartışmaların yürütülmesini sınırladığına” hükmetti. Kararda yargılama öncesi uzun tutukluluk süresinin Türkiye’deki yargı sistemiyle bağdaşmadığı belirtildi.

Demirtaş’ın başvurusunu hazırlayanlardan biri olan insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak karara ilişkin “AİHMSelahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir” diye belirtti.

Başvuruculardan ve davayı takip eden avukatlardan Benan Molu da “AİHM, Demirtaş’ın özgürlük ve güvenlik hakkının ve seçim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Türkiye’ye karşı ilk kez, 18. maddeden ihlal bulduve ‘siyasi nedenlerle’ tutuklandığını tespit etti. Demirtaş’ın serbest bırakılması gerekiyor” dedi.

(T24)

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gazetecilere, “AİHM kararları iç hukukun bir parçası. Bunu da AK Parti getirdi reformcu bir pratik olarak. Ama bu karar ne getiriyor, takdir mahkemenin” dedi.

(Sözcü)

Bakan Gül’ün gönderme yaptığı iç hukuk hükmü ise TC Anayasası’nın 90. maddesinin AİHM kararını bağlayıcı uyulması zorunlu hale getiren hükmü. 90. Md. son fıkrası: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

(https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm)

Yani mahkemenin anayasayı ve kanunları uygulaması gerekiyor ve ayrıca, mahkeme, anayasanın âmir hükmü uyarınca, aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne de başvuramıyor.

(Bkz.: Anayasa ve AİHS)

Ne var ki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AİHM kararıyla ilgili ilk tepki olarak: “Bizi bağlamaz, karşılık vereceğiz… Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün de şöyle devam etti: “Siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın, biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden ülkemizin milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğizAvrupa Birliği’nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, on binlerce insanın katili PKK’ya verilen desteği bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız.”

(Sabah, T24)

Demirtaş hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını değerlendiren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sözcüsü AİHM kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu söyledi. Konuyu değerlendiren Sözcüs Daniel Holtgen, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesi gereği, AİHM’in verdiği kararlar, üye ülkeler için bağlayıcıdır” dedi.

(Artı Gerçek)

AİHM’nin Selahattin Demirtaş v. Turkey  Demirtaş Kararı basın özetinde kararın sondan bir önceki paragrafında da AİHM’in bu noktayı vurguladığının altını çizmekte:

AİHS 46. Maddesi uyarınca Sözleşme’nin Yüksek Tarafları, taraf oldukları herhangi bir davada Mahkeme’nin (AİHM) vereceği nihaî karara uymakla yükümlüdürler” diyerek bu bağlayıcılığı teyid etmektedir.

(Bkz.: AİHM Basın Açıklaması, İng.: ECHR 395 (2018), www.echr.coe.int/RSS/en)

AİHM eski yargıçlarından Rıza Türmen, yüksek mahkemenin, Demirtaş’la ilgili “Serbest bırakılmalı” kararının ilkleri barındırdığınımahkeme açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. “Bizi bağlamaz” yorumu için de: “Bağlamaz olur mu? Türkiye, 46. maddeye imza atarak AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir. Anayasanın 90. maddesinde bunu açıkça düzenlemiştir. Karar bağlayıcıdır” dedi ve ekledi: “Karara uymamanın hukuki ve siyasi sonuçları olur.”

(T24)

***

Hukuk ve Siyaset bağlamı: Ortak Payda: Temel Haklar ve Özgürlükler

Karar Türkiye’yi bağlar mı bağlamaz mı? Her iki durumun siyasi ve hukuki sonuçları ne olur?

Bu soruların özet bir cevabı için Vakanüvis hakir, dinleyici ve okurları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine neredeyse 40 yıl önce yayınlanmış bir incelemeye bakmaya davet ediyor: Bakınız, kitabın sözleşme’nin (AİHS) tarihsel-ideolojik-politik kökenini analize eden bir bölümünde mesele nasıl özetleniyor:

“Batı Avrupa’nın askerî, ekonomik ve siyasal yönlerde bütünleşmesinin alt yapısı … kurulduktan sonra bu bütünleşmenin hukuksal ve kurumsal bir örtü ile kaplanması kalıyordu. [AİHS] ile bu evreye de ulaşılmış oldu. Batı Avrupa’nın siyasal birliğinin simgesi olan Avrupa Konseyi ile [AİHS] tek ve aynı kökenden kaynaklanmaktadırlar… Sözleşme’nin temelinde yatan ideoloji, ‘başlangıç’ bölümünde en açık biçimde anlatımını bulmuştur. İmzacı hükümetler, dünyada adalet ve barışın tek koşulu olan temel özgürlüklere olan bağlılıklarını yinelerlerken, ‘bunların en iyi biçimde korunmasının gerçekten demokratik bir siyasal rejimle sağlanabileceğini’ belirtmekteydiler. Bu hakların tanınması ve güvence altına alınması, değişik Avrupa devletlerini bir araya getiren ‘ortak payda’yı oluşturmaktadır. Nitekim, Sözleşme’nin dibaçesinde [giriş], kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygının, Avrupa ülkelerinin’ortak varlığını’ oluşturduğu görüşü yinelenmektedir.”

(Bkz: Ömer Madra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara Üni. SBF Yayınları, Ankara, 1981, s. 14 – 16, vurgular: Vakanüvis ÖM)
***

Şimdi peşpeşe iki soru soralım:
1) Temel haklar ve özgürlükler Türkiye’nin ve tüm öteki Avrupa ülkelerinin ortak paydası mıdır, değil midir?
2) AİHM’in kesinleşmiş kararları Türkiye için ve tüm öteki Avrupa ülkeleri için bağlayıcı mıdır, değil midir?
Düşünüp taşınman için sana istediğin kadar zaman veriyoruz, ey okur. Yüzyıl sonuna kadar vaktin var. Ayrıca, bu kıyağımızı da unutma, e mi? (Bu bir soru değildi.)
Vakanüvis ÖM

Playlist:

Şarkıcı / Yorumcu Parça Adı
Orinoco Flow
Enya
The Mamas The Papas
European Blueboy

YamanAkdeniz20181121

***

Prof. Yaman Akdeniz’le söyleşi: AİHM’in ‘Demirtaş kararı’

zz12

Açık Gazete yayınına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesİ’nin HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararı değerlendirdi.

Mülakatı okumak için tklynz

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Nereye Doğru: Cengiz Aktar’la Geleceğe Bakışlar

NereyeDogru20181121

Nereye Doğru kayıt arşivi

***

Açık Gazete’de Cengiz Aktar’la söyleşi: Interpol’deki koltuk değişikliği, ‘Demirtaş kararı’ ve Türkiye-AB ilişkileri

zz14

Açık Gazete’nin ‘Nereye Doğru’ köşesinde Cengiz Aktar’la Interpol’deki koltuk değişikliğini, AİHM’in ‘Demirtaş kararı’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini konuştuk.

Programı okumak için tklynz

09.30 – 10:00 50. Yılında 68 Devrimi (Açık Gazete’de yeni köşe) / Tarih Vakfı’nın katkılarıyla

30. yılını bir sergi, 40. yılını ise 6 dakika 8 saniyelik bir dizi program ile andığımız 68’in, 50. yaşını de es geçmiyoruz. Tarih Vakfı’nın katkılarıyla 68 Devrimini enine boyuna konuşuyoruz.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Açık Yeşil / Ümit Şahin ve Ömer Madra / Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi

AcikYesil20181121

Açık Yeşil kayıt arşivi

***

Konuk Tansu Gürpınar

Dün, İstanbul Politikalar Merkezi’nde başlayan “Doğa ve İklim” konuşmalarının ilkini gerçekleştirdi

Kendisi Türkiye’nin ilk doğa korumacılarından

Bir de otobiyografisi var geçen sene Kalkınma Ajansı’ndan çıkan, “Doğayla geçen yıllar: Uçarsa Toy, kaçarsa Ceylan’dır” (Linkte kitabın tamamı pdf formatında mevcut)

zz2

Yaban koyunlarının çok azalan sayısı. Türkçedeki adı ile Ceren

Yaban koyunu mücadelesine dair bilgiler veriyor

Doğayla-Geçen-Yıllar-Tansu-Gürpınar

Bir başka öykü Alageyikler için yaptığımız araştırmalar.

Sultan Sazlığı’nın kurtarılma hikayesi

***

Tansu Gürpınar Açık Radyo’daydı: Bir milyondan fazla su kuşunu bir arada gördüğüm sulak alanları hep kuruttular

zz10

Türkiye’nin ilk doğa korumacılarından, Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin de kurucuları arasında yer alan Tansu Gürpınar, İstanbul Politikalar Merkezi’nin düzenlediği ‘Doğa ve İklim Söyleşileri’ dizisinin ilk konuğu olmasının hemen ardından Açık Yeşil programına konuk oldu.

Programı dinlemek için tklynz

11:00 – 12:00 Metropolitika / Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve ve Murat Güvenç / Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitika20181121

Metropolitika kayıt arşivi

12:00 – 12:55 Hipnopompia (Yeni program) / Algı dürten müzikler / Hazırlayan: Emirhan Arapoğlu

Açık Radyo’nun öğlen caz kuşağında algı dürten, cazdan elektroniğe geniş bir alanda gezen yeni bir müzik programı.

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Tuna’nın Beri Yanı / Muammer Ketencoğlu / Balkan ağırlıklı etnik müzik

muammerketencoglu.com/

tunaninberiyani.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Vegan Sağlık (Yeni program) / Hazırlayan: Kevser Başkara ve Prof. Dr. Osman Erk

Beslenme uzmanı Kevser Başkara, Veganlık üzerine yanlış bilinenleri, bitki temelli beslenmenin gezegen ve insan sağlığı üzerindeki hayatî önem taşıyan etkilerini anlatıyor..

14:30 – 15:30 Alla Turca / Ali Pınar ve Ersin Antep / Türkiye’den klâsik müzik yorumcuları ve bestakârları

www.facebook.com/alla.turca.5

15:30 – 16:30 Altın Saatler / Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür / 17 Ağustos’u unutma

AltinSaatler20181121

Altın Saatler kayıt arşivi

16:30 – 17:00 Emeğin Gündemi / Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren / Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri

emegingundemi.blogspot.com/

emegingundemi.blogspot.com/search/label/aç1kradyo

16:30 – 17:00 Kentin Gizli Öyküleri (Yeni program, 15 günde 1) / Hazırlayan: Kenan Doğan

53kentinGizliOykuleri21Kasim2018

Olağan insan hikâyelerinin işlendiği programda her hafta bir konukla kendi yaşamını konuşuyoruz.

***

Hayallerinin peşinden gidip kendi girişimini kuran, bugün farklı coğrafyalarda yerel sofraları paylaşıma açan Selda Susal Saatçi yaşam öyküsü ile Kentin Gizli Öyküleri’nin konuğu. Kentin Gizli Öyküleri, on beş günde bir Çarşamba günleri, 16.30’da, 94.9 Açık Radyo’da ve www.acikradyo.com.tr adresinde.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / (Tekrar program) / Hazırlayan: Atilla Aksoy

Açık Radyo kurucularından, programcı dostumuz Atilla Aksoy’u yakın zaman önce kaybettik. Dünyanın Cazı programının ilk programcısı Aksoy’un 2004 yılında bu çerçevede hazırlayıp sunduğu programları 13 yılın ardından Çarşamba günleri 17.00’de tekrar yayınlıyoruz.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Çarşamba Oyun Arası / Emre Gümüşer

Muhtelif tiyatro müziği örneklerine kulak atıp, oyunlar arası bir yolculuğa çıkıyoruz.

Açık Dergi Çarşamba Kazan Dairesi (Açık Dergi’de yeni köşe, 15 günde 1) / Hazırlayanlar: Sevil Tufan ve Barış Arman

Gelişiminden bugüne, Türkiye’de ve dünyada müzikal tiyatro geleneğinden örnekler 15 günde 1 yarım saatliğine Açık Dergi’de.  Bağımsız kumpanya Kazan Dairesi ekibinden Sevil Tufan ve Barış Arman hazırlayıp sunuyor.

Açık Dergi Çarşamba 18:50 Tasarım Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Muğlak Standartlar Enstitüsü

TasarimSozlugu20181121

Muğlak Standartlar Enstitüsü’nün uzun süredir üstünde çalıştığı ve memlekete özgü tasarımsal terim ve icatların derlendiği müstesna Tasarım Sözlüğü’nün maddeleri Enstitü üyelerince her Çarşamba akşamı birer maddeyle radyoda seslendirilmeye başlıyor.

Açık Dergi 19:30 Tezahür (15 Günde 1) / Hazırlayan: Gülin Dede Tekin / İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar

Tezahur20181121

Tiyatro dünyasından haberler, röportajlar, yeni oyunlar, güncel meseleler. Artık Salı değil Çarşamba akşamları. Çıplak Ayaklarla Dans’la dönüşümlü.

Tezahür kayıt arşivi

***

17 Kasım’da başlamış olan 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bir ayağından söz edeceğiz

2 hafta önce Leman Yılmaz ile festivale dair de derinlemesine konuşmuştuk

Festivaldeki “Flaman Seçkisi”ni Mesut Arslan ile konuşacağız

Açık Dergi 19:30 Çıplak Ayakla Dans (Açık Dergi’de yeniden köşe, 15 günde 1)) / Hazırlayanlar: Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan

Çıplak Ayaklar Kumpanyası bu yayın döneminde yeni konu ve konuklarıyla aramıza dönüyor. Tezahür programıyla dönüşümlü olarak.

Çıplak Ayakla Dans kayıt arşivi

20:00 – 21:00 Ay’da Caz (Yeni program) / Caz tarihinde bu ay / Hazırlayanlar: Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük

Caz tarihinde o ay doğan-ölen müzisyenler, çıkan albümler, önemli olayların işlendiği bir caz programı

21:00 – 22:00 Alçak Basınç / Harun İzer / Popüler Kültürün kıyısında yeşeren alternatif yenilikçi müzik akımları

22:00 – 23:00 Ayın Karanlık Yüzü / Yosi Falay / Bir albüm

23:00 – 24:00 Caz Portreleri / Mustafa Aykın / Ayrıntılı caz tiplemeleri

24:00 – 01:00 Alancode 212 / Batu Boran / Türler arası

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5  Mayıs 2019 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/19

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_20-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

📻 Günün Sözü/Açık Gazete

“Ama bu delilik!… Küçük parçacıkların seviyelerinin bu kadar yükseğe çıkması acayip şaşırtıcı.”

Orman yangınları uzmanı Rebecca Buchholz, California orman yangınlarından çıkan duman ve sis-pusun Dünya Sağlık Örgütü sağlık standartlarının 60 katına çıkarak bölgeyi dünyanın en pis havalı yeri haline getirmesini yorumluyor. (Bloomberg, Common Dreams)

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20181120

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Mehmet Gürs’le Lezzetin Antropolojisi

zz18

Gastronomist şef Mehmet Gürs ile lezzetin antropolojisini konuştuk.

Tat, koku ve doku bileşenleriyle yeni lezzetler nasıl yaratılabilir?

Kadim Anadolu mutfağını çağdaş bir anlayışla yeniden yorumlamak mümkün mü?

Bilimde, Felsefede, ve Sanatta Koku ve Tat Algısı serisinde son bölümlerdeyiz.

Geçen hafta Eylül Görmüş ile gerek tarih ve sosyoloji, gerekse lezzet açısından çay üzerine konuşmuştuk.

Bu hafta, geleneksel Anadolu mutfağını çağdaş bir yaklaşımla dünyaya sunan, ülkemizin önde gelen şeflerinden Mehmet Gürs ile, kadim bilgilerden yararlanarak yeni lezzetlerin nasıl oluşturulduğunun antropolojisini, ekolojiden iklime uzanan bir çerçevede ele alacağız.

Gastronomi, yani iyi yemek sanatı, üreticiden tüketiciye uzanan geniş bir yelpazede, ekolojik korumacılık, iklim değişikliği, köyden kente göç gibi pek çok konuya temas ederek, ortaya çıkıyor.

Mehmet Gürs’e göre, bir ahçı için bu zincirin başlangıç noktası, iyi ve doğru malzeme.

Dünyada eşi zor bulunur, birbirinden güzel çarşı ve pazarlarıyla, zirai ürünler açısından şanslı bir ülkeyiz.

Inline image

Fakat erişebildiğimiz çarşıların ötesine giderek lezzet açısından her yörenin en iyi ürünlerini bulup derlemek, ahçılığı bir tür antropoloji çalışmasına döndürüyor.

Anadolu’da her yörenin kendine özgü ürünlerinin izini süren Mehmet Gürs bizi Akyaka’lı susamcı Salih amcayla, Cambazlı köyünün karadutlarıyla, Karaburun’un “son kopanisti peynircileri” ve Edremit’in Tıflı Paşa helvacısı Murtaza amcayla tanıştıracak.

Inline image

Lezzet, akademik dünyada da araştırma konusu olarak üniversitelerde kendisine yer buluyor.

Gıda Çalışmaları, içinde Antropoloji, Dilbilim, Zirai Bilimler gibi alanların kesiştiği çokdisiplinli ilginç bir mecra.

Inline image

Koku ve Tat Algısı serisinin sonuna yaklaşıyoruz. Bir veya iki program ile seriyi tamamlamış olacağız.

Ardından, Açık Bilinç yeni yayın döneminde bilişsel bilimler, felsefe, psikoloji, nörobilim, evrimci biyoloji, yapay zeka, fizik ve matematik alanlarında yeni programlarla sürecek.

10:00 – 10:30 İklim İçin / Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tonbil

IklimIcin20181120

İklim İçin kayıt arşivi

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20181120

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Periplus (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Can Tonbil

“Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi” şiarıyla yola çıkan program, haftaiçi öğle kuşağını kıtalararası bir seyahate çıkarıyor.

http://canspod.com/

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

9

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Dünya Mirası Adalar / Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun

dma-20112018

Adalar, yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş dünya şehri İstanbul’un hikâyelerinin hep bir parçası olagelmiş. Krallar, kraliçeler, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmış, ardından Osmanlı’dan günümüze  farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, Adaları İstanbul’un sayfiye merkezi haline getirmiş, sanatçılar, yazarlar, Adalar’ın renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekân tutmuş. Adalar, muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültürler havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar.
Şanslıyız ki Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçhelerinin mekânsal izdüşümlerini hâlâ görebiliyoruz ve barındırdıkları hikâyelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına erişebiliyoruz. Kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz: Adalar’a adımımızı attığımızda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz, şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden Dünya Mirası Adalar’ı enine boyuna konuşuyoruz.

Dünya Mirası Adalar facebook sayfası

***

Dünya Mirası Adalar: 20 Kasım 2018
***
zz14

Açık Radyo-DünyaMirasıAdalar program konuğumuz Murat Germen; “Adalar, muhakkak Unesco Dünya Miras listesine alınmalı.Benim gözümde Adalar, ideal İstanbul.İstanbul, Adalar gibi olmalı.Adalar, en güzel İstanbul’u yansıtıyor.Alçak katlı evlerde insanlar işitsel ve görsel iletişim kurabiliyor, şehrin ortasından bir otoban geçmediği için bir ayrılma yok.En iyi örneklerden biri, ADALAR BİRLEŞTİRİCİ.”
Çağdaş fotoğraf sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Murat Germen’le yaptığımız yayını dinlemek isterseniz;
http://acikradyo.com.tr/podcast/210097

Europa-Nostra tarafından 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında “Tehlike Altındaki 7 Dünya Mirası” arasında gösterilen Büyükada Rum Yetimhanesi’ne odaklı,206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler sergisinde Galata Rum okulunda İKSV tasarım bianeli yan etkinliği sergisinde, sanatçı Murat Germen’in çalışmalarından..

***

zz15

“Yetimhane, hayatımda beni en çok etkileyen yapılardan biri oldu.Fotoğrafları, üzülerek değil büyük bir heyecan ve hayranlık duyarak çektim.Bu binanın bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor.Burası bir kültür varlığı, fotoğraflar kelime oluyor.” diyen, İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynayan, çağdaş fotoğraf sanatının en önemli temsilcilerinden, Murat Germen 20 Kasım Açık Radyo-DünyaMirasıAdalar program konuğumuzdu.
Dinlemek için; http://acikradyo.com.tr/podcast/210097

***

zz16

20 Kasım Salı 14.00 de, Çağdaş fotoğraf sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden sanatçı, mimar, akademisyen Murat Germen konuğumuz oluyor.
Europa-Nostra tarafından 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında “Tehlike Altındaki 7 Dünya Mirası” arasına seçilen Büyükada Rum Yetimhane’sini Ve ünlü mimar Alexandre Vallaury’nin (1850-1921) eseri, Avrupa’nın en büyük ahşap binası olan bu hafıza mekânının derinliklerinde taşıdığı külliyata dair bir kapı aralayan sergiyi, geçmişten bugüne pek çok hadiseye tanıklık etmiş ve bir nevi toplumsal tarihin kaydını tutmuş “206 Odalı Sesizlik” Büyükada Rum Yetimhanesi’ni fotoğraflayan Murat Germen’le fotoğraf sanatı üzerinden konuşacağız.Vanlı dinlemek için; @acikradyo#yetimhane#muratgermen

***

zz17

20 Kasım Salı 14.00 de, Çağdaş fotoğraf sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden sanatçı, mimar, akademisyen Murat Germen @acikradyo da konuğumuz oluyor.
Europa-Nostra tarafından 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında “Tehlike Altındaki 7 Dünya Mirası” arasına seçilen Büyükada Rum Yetimhane’sini Ve ünlü mimar Alexandre Vallaury’nin (1850-1921) eseri, Avrupa’nın en büyük ahşap binası olan bu hafıza mekânının derinliklerinde taşıdığı külliyata dair bir kapı aralayan sergiyi, geçmişten bugüne pek çok hadiseye tanıklık etmiş ve bir nevi toplumsal tarihin kaydını tutmuş “206 Odalı Sesizlik” Büyükada Rum Yetimhanesi’ni fotoğraflayan Murat Germen’le fotoğraf sanatı üzerinden “Yetimhane’yi” konuşacağız.Canlı dinlemek için; 94.9 Açık Radyo-DünyaMirasıAdalar
http://acikradyo.com.tr/stream/index.html

Murat Germen kimdir:
Fotoğrafı bir ifade / araştırma aracı olarak kullanan, İstanbul ile Londra’da yaşayan ve çalışan bir sanatçı, eğitimci ve arşivci. Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde fotoğraf, sanat ve yeni medya dersleri vermekte. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.
Sanatçının eser külliyatı; aşırı kentleşme ve mutenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Skira (İtalya) ve MASA’dan (Türkiye) olmak üzere iki adet monografik kitabı yayımlandı. Türkiye, Amerika, İtalya, Almanya, İngiltere, Meksika, Portekiz, Özbekistan, Yunanistan, Japonya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, İran, Hindistan, Avustralya, Fransa, Kanada, Bahreyn, Kore, Dubai, Çin, İsveç, İsviçre, Mısır gibi ülkeler olmak üzere 80’in üzerinde kişisel / karma sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait 300’ün üzerinde edisyon, yurtiçi / yurtdışındaki kişisel koleksiyonlara ve Istanbul Modern, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Toruń Çağdaş Sanatlar Merkezi (Polonya), Benetton Vakfı’nın Imago Mundi – Istanbul Codex, Yapı Kredi Kültür Sanat koleksiyonlarına dahil edildi.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Yeni Philip Glass’ın 80. yaşını kutluyor

Hande Akkan Twitter

***

zz7

Bugün 14.30’da, canlı yayında, “YENİ”de;

Deutsche Grammophon etiketiyle yayımlanan “Recomposed” serisinin son halkası, Bach Çello Suitleri’ni dinlemeye başlıyoruz.

Programın ikinci yarısında ise, 22 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Harbiye Saint Esprit Kilisesi’nde gerçekleşecek ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen İstanbul Org Festivali’ni, Opus Amadeus Festivali Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi ile konuşuyoruz.

Bekleriz….

15:30 – 16:00 Türk İşi Kovboylar / Hazırlayan: Utku Uluer / (15 günde bir)

TurkIsiKovboylar20181120

zz11

Bugün Açık Radyo 94.9’da yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni programın ismi; Türk İşi Kovboylar! – Türk Sineması ve Yeşilçam’da Westernler.
Yani Yeşilçam Arkeolojisi ile başladığımız yolculuğu daha spesifik bir başlığa taşıyoruz. Bugün saat 15:30’da yayınlanacak programda, içeriği ile ilgili detayları ve neler yapmayı planladığımızı anlatacağım. #western#yeşilçam#Türkişikovboylar#Kovboylar#cowboy#ErişteWesternEkrem GökkayaMelek Gorgun

sinematikyesilcam.com/

***

zz6

Ve Türk işi Kovboylar, Türk sineması ve Yeşilçam’daki western kültürü üzerine sohbetlerimize bu haftaki programla birlikte başlıyoruz. İlk konuğum, 2007 yılından beri sinematikyesilcam.com ‘u birlikte hazırladığım, 2010 yılından beri Türk işi Westernler üzerine kafa patlattığım, Türkiye’nin yegane kovboy filmi bloğunu (http://sinematik-spaghetti.blogspot.com/) hazırladığımız Gökay Gelgeç. Saat 15:30’dan itibaren Açık Radyo 94.9‘den dinleyebilirsiniz. #Türkişikovboylar #Yeşilçam #YeşilçamArkeolojisiAçık Radyo

16:00 – 16:30 Nöro Blog / Onur Arpat ve Taner Yılmaz / Beynimizden Geçen Herşey

noroblog.net/2018/12/24/noroblog-94-9-acik-radyo-2-bolum-kadin-beyni-erkek-beyni/

zz2

noroblog.net/

***

Language Turkish
94.9 Açık Radyo’daki ilk NöroBlog yayınında sinirbilimden ve önümüzdeki haftalarda bahsedeceğimiz konulardan konuştuk. Keyifli dinlemeler.
***
zz1

94.9 Açık Radyo‘da başladığımız Beyninizden Geçen Her Şey programında son günlerin popüler konularından biri olan “kadın beyni ile erkek beyni arasında fark var mı?”sorusu üzerine konuştuk.

 • Kadın ve erkek nedir?
 • Kadın beyni ve erkek beyni arasında ne gibi anatomik farklılıklar var?
 • Kadın ve erkek beyinleri arasındaki farkların sebebi nedir?
 • Kadın ve erkek beyinleri arasındaki farkları yaratan doğadan çok toplum olabilir mi?

Bu ve benzeri soruları yanıtlamaya çalıştığımız 20 Kasım 2018 tarihli programımızın podcast kaydını bugünden itibaren NöroBlog Podcast kanalları üzerinden dinleyebilirsiniz.

16:30 – 17:00 Diğerkâm (Yeni program) / Hazırlayanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen

57Digerkam20.11.2018KAMPANYALAR

Geçtiğimiz dönemlerde Hemzemin programını hazırlayan Rauf Kösemen ve Damla Özlüer yine sosyal fayda iletişimi üzerine daha geniş düşünmeye çağırdıkları yeni programları Diğerkâm ile bu yayın döneminde de aramızdalar.

Facebook.com/Diğerkam

***

Language Turkish
Rauf Kösemen ve Damla Özlüer’in hazırlayıp sundukları Diğerkâm,  57. programında Türkiye’den ve dünyadan çeşitli sosyal fayda iletişimi örneklerini ele alıyor.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan sorulacak.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

***

***

Açık Dergi: Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018

zz19

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nin bu hafta başlayacak 2018 edisyonunu, festivalin kurucu ve yürütücülerinden Tuna Özçuhadar‘la konuştuk

22-25 Kasım tarihlerinde 11. yaşını kutlayacak olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali‘nde (SYFF) Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’den hikayeler içeren belgeseller 22-25 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi ve Salt Beyoğlu’nda gösterilecek.

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Salı Dünyayı Okumak / Aytaç Timur ve Akif Pamuk

Yazmaya övgü. Eleştiriye ve eleştirmene kapı. Düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı amaçlayan bir kültür programı.

Açık Dergi Salı 18:50 Dünya Sinema Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay

DSSAudrey220112018

Önceki dönemlerde Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Türkiye Sinema Sözlüğü’nü radyoya taşıyan Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay bu yayın döneminde yine Altyazı tarafından hazırlanan Dünya Sinema Sözlüğü’nü dinleyiciyle paylaşıyor.

***

Dunya Sinema Sozlugu 20 Kasım 2018: Audrey II

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

KulisSesleri20181120

***

Bugün “Efsane Kadın” oyunu kulisindeyiz

Yöneten Naz Erayda, Yazan Ali Kemal Güven, Oynayan Derya Alabora

***

Kulis Sesleri: Derya Alabora’yla ‘Efsane Kadın’ üzerine

zz15

Kulis Sesleri bu programında Ezop Sahne tarafından sahnelenen ‘Efsane Kadın’ kulisindeydi. Bircan Yorulmaz ‘Efsane Kadın’ın oyuncusu Derya Alabora ile ‘Efsane Kadın’, ‘Beyaz’ ve 22. Tiyatro Festivali’nde ilk kez sahnelenecek ‘Gece Sempozyumu’ üzerine konuştu.

Ayrıca bazı oyuncular tüm varlıklarını, paralarını, dizilerden kazandıklarını tiyatro mekânı açmaya yatırıyorlar. Bence bu çok özel bir şey. Biri gidip 8 tane ev alıyor, o başka bir kafa. Oysa sektörden kazandığını sektöre döndürmek, öyle ki bu kadar dar boğazdan geçtiğimiz bir dönemde tiyatro mekânı açmak, tiyatro mekânına sahip olmayı istemek çok başka bir şey.

Bircan Yorulmaz: Oyunu anlatır mısınız? Oyunda kimsiniz?

Derya Alabora: Uzun zamandır tek kişilik bir oyun yapmak istiyordum. Ve Türk bir oyun olsun istiyordum. Okulda da ve sonrasında da hep büyük şeyler, Shakespeare eserleri gibi oyunalar yaptık. Ancak yerli karakterler çok az oynuyoruz hayatımızda. Yıllardır böyle bir şeye çok heves ettim. Ancak Türkiye’de oyun yazdırmak çok zordur. Bir şekilde olmuyor, ısmarlıyorsunuz istediğiniz gibi olmuyor. Ali Kemal Güven’le karşılaştığımızda onunla bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Oyun konusunda bir fikrim vardı. Ayrıca yıllardır istediğim bir şey de vardı; sahnede şarkı söylemek istiyordum. Bir-iki müzikalde söyledim; Haluk Bilginer, Zuhal Olcay ve Ahmet Leventoğlu ile oynadığımız “Kan Kardeşleri” oyununda mesela, sonra Kafka’nın Dava’sından uyarlanan Kerem Kurdoğlu’nun yönettiği “İstanbul’da Bir Dava”da söyledim. Ama o kadar, bunların dışına çıkmadı. Şarkı söylemeyi seviyorum ve istiyorum. Artık öyle hale geldi ki, bir yerlerde eğlenirken avaz avaz bağırarak şarkı söylüyorum. Sonunda artık bu meseleyi halledeceğim dedim. Bir yandan da oyunda üstte bir medya eleştirisi de olsun. Aslında arabesk bir kadın karakter istiyordum fakat daha alaturka, daha naif bir kadın çıktı yazıldığında. Bunun üzerinden ilerledik. Bir taraftan düşmüş bir kadın şarkıcı. Eskiden parlak dönemleri varmış ama sonra pavyona da düşüyor. Hayatını aşkla yaşamış, erkeklere para yedirmiş, hep sömürülmüş. Oyunda kendi ile özdeştirdiği bir masal anlatıyor; Mutlu Prens masalı. O da üstünde ne var ne yok vermiş ve bir demir yığını olarak kalmış. Bir de müthiş bir projesi var bunun; Uçan Gazino. Sonra bu Uçan Gazino ile tekrar efsane kadına geri dönüyor. Ben karakteri çok seviyorum. Sert yüzü olmayan biri.

Arka plandaki barkovizyon olayını Naz (Erayda) harika çözdü. Biz önce nasıl olmasına karar veremedik, dedikodu yazarları Efsane’yi eleştiriyorlar, bunu nasıl ifade edelim, ben mi oynayayım hepsini, oyunculara mı oynatalım, gölge mi olsun derken Naz en sonunda dudaklar fikrini bularak çok müthiş bir şey yarattı. Dudaklar Deniz Çakır’ın, ses de onun. Biz Deniz’le “Beyaz” oyununda da birlikte oynayıp çok iyi anlaştığımız için sağ olsun yardıma geldi. Oyunun arkasında yayımlanan barkovizyonu oğlum Can Yücel çekti. Kerem Kurdoğlu bütün montajını ve post prodüksiyonunu yaptı. Bana göre keyifli bir şey çıktı ortaya. Bakalım seyirci nasıl karşılayacak. Henüz başladık. Bir yandan da festivale bir oyun hazırlıyoruz, onun provasındayız. O bittikten sonra artık 3 oyunla oradan oraya koşturacağım.

B.Y: Oyunda birçok şarkı söylüyorsunuz. Kimlerin şarkıları?

D.A: Sezen Aksu’dan söylüyoruz. Müslüm Gürses’in söylediği, Murathan Mungan’ın sözlerini yazdığı Nilüfer var. Çok bayıldığım şarkılar bunlar. Bunları söyleyebildiğimi bile bilmiyordum. Ama stüdyoya girdiğimde baktım ki hepsini söyleyebiliyorum. Güzel olduğunu da söylediler, o da benim için iyi bir şeydi. “Dert bende derman sende” söylüyorum. Tülay Günal’ın sözlerini yazdığı Bülent’in bestesini yaptığı “Şikayet”i söyledim. Bu şarkıyı ilk dinlediğim andan itibaren Tülay’a bu sözleri nasıl yazabildin diyordum, bayıldığım bir parçaydı. İki tane oyun için yapılmış beste var. İlki açılış şarkısı, Güvenç Dağüstün besteledi. Diğeri kapanış şarkısı Yıldırım Türker sözlerini yazdı, Cumhur Bakışkan besteledi. Cumhur Bakışkan aynı zamanda müzik direktörümüz.

B.Y: O şarkıyı hala kendi kendime söylüyorum ben.

D.A: Söylüyor musun? Galiba tatlı bir parça oldu. Hemen akılda kalıcı bir parça oldu. “Büklüm büklüm” söylüyorum. Başka şarkılar da var, daha fazlası da vardı aslında, onları çıkarttık, baktık çok uzuyor.

B.Y: 2006’da ‘Oyunu Bozun’ sonrası, 2008’de Kafka’nın Dava’sından uyarlanan ‘İstanbul’da bir Dava’daki anlatıcıdan sonra uzun bir süre ara verdiniz. Tiyatroya dönüş nasıl oldu?

D.A: Aslında arada bir oyun yaptım, 4 yıl önceki festivaleydi sanırım. Fakat oyunun bütün biletleri satılmış haliyle birkaç oyuncunun ayrılmasından dolayı oyun iptal oldu. Ondan sonra küstüm sanıyorum. Aslında tek kişilik oyunla geri dönecektim tiyatroya, ancak Ezop Sahne’den bir teklif gelince Deniz Çakır’la oynadığımız ‘Beyaz’ adlı oyun gelince, metin de hoşuma gidince onunla dönmüş oldum.

B.Y: ‘Beyaz’ı da biraz anlatır mısınız?

D.A: Benim okuldan beri hafif karanlık tarafım biraz fazla sanırım. Avangart, klasik metinlerin dışında ya da klasik metin olsa bile onu bozup yeniden yorumlamayı seviyorum. ‘Beyaz’ da öyle bir metindi. Deniz’le de ne zaman karşılaşsak bir şey yapalım bir şey yapalım diyorduk, bir tülü olmuyordu. En sonunda Ezop Sahne bizi birleştirdi. Efsane Kadın’ı da Ezop Sahne yaptı. Gizem (Ertürk) ve Hande(Selen Caner) çok başarılılar, hakkını vererek çalışıyorlar, tiyatroyu çok seviyorlar, onların katkısı çok büyük. Şu an provasını yaptığım “Gece Sempozyumu”nu da Mesut (Arslan) Belçika’da yaptı ve aynısını Türkiye’de de yapmak istedi. Çok heyecanlandığım bir oyun; faklı bir anlatımı var, biraz tehlikeli bir oyun, topaçlarımız var. İlk başta dedim ki ben bu oyunda nasıl oynayacağım, topaçlar var, üzerimizde şeffaf korumalıklar falan var. Başıma bir şey gelecek dedim. Geçen yıl film setinde ayağım kırılmıştı. Ama sonunda bu tip oyunlara tutkum ağır bastı. Gerçekten de çok iyi gidiyor. Çek heyecan duyuyorum, bakalım nasıl olacak. Eğer Mesut’un istediği gibi oynayabilirsek; zira biraz klasik oyunculuğun dışında bir oyunculuk gerektiriyor, biraz daha dışardan, duyguları dışarda bırakarak, mesafe koyarak oynanması gerekiyor. 21 Kasım’da başlıyoruz.

B.Y: Ara verip döndükten sonra seyirciyi nasıl buldunuz? Türkiye’de tiyatronun geldiği noktayı nasıl değerlendirdiniz?

D.A: Seyircinin tekrar tiyatroya başladığı bir dönem. Sanıyorum bundan 3-4 yıl önce başladı gerçi dönüş, tam da benim bıraktığım zamanda başlamış. Zaten festivaller ilgi çok büyüktü. Normalde de oldukça fazla doluyor oyunlar ki bilet fiyatları hiç ucuz değil. Devlet Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları dışında ucuz değil, ancak aksi de mümkün değil. Buna rağmen insanlar gerçekten tiyatroya geliyorlar. Biraz acaba televizyondan sıkıldılar mı acaba diyorum. Nerden baksanız diziler daha hafif, eğlencelik oluyor. Burada ciddi edebi eserler, canlı görüntüler oluyor. Dizilerde gördükleri kişileri canlı görme fırsatları da olabiliyor, bunun da etkisi vardır.

B.Y: Bir yandan da birçok dizi oyucusu tiyatro yapmaya çalışıyor, bu da seyircinin tiyatroya gelişinin arttırıyor olabilir.

D.A: Bence bu çok önemli. Ayrıca bazı oyuncular tüm varlıklarını, paralarını, dizilerden kazandıklarını tiyatro mekânı açmaya yatırıyorlar. Bence bu çok özel bir şey. Biri gidip 8 tane ev alıyor, o başka bir kafa. Oysa sektörden kazandığını sektöre döndürmek, öyle ki bu kadar dar boğazdan geçtiğimiz bir dönemde tiyatro mekânı açmak, tiyatro mekânına sahip olmayı istemek çok başka bir şey. Biz “Gece Sempozyumu”nda Mert!le (Fırat) oynuyoruz. Mesela o da bunlardan biri.

B.Y: Diziler, filmler, tiyatro; tiyatro bunların içinde nasıl bir yerde?

D.A: Tiyatro çok özel tabi. Ama sinema da benim için çok özel bir yerdedir. Hatta sinema ve tiyatro en yüksek yerdedir, hiç bir zaman ikisini birbirinden ayıramıyorum. Sinemanın en heyecanlı tarafı da kalıcı olmasıdır. Bundan 15 sene önce çektiğim filmi ben de seyredebiliyorum, oğlum da, başka insanlar da seyredebiliyor. Bu heyecan verici bir şey. Bir eser yaratılıyor, altına yönetmenin imzası atılıyor ve bu gelecek nesillere de kalabiliyor. Bu çok özel bir şey. Tabi tiyatro da biz oynuyoruz o gece bitiyor.

B.Y: Her seferinden yeniden yeniden yaratılıyor

D.A: Aynen. Orada da seyirci ile kurduğumuz ilişki çok daha farklı. Hatta şunu söyleyeyim: Ben küçük salonlarda çok oynadım. Dördüncü duvarın olmadığı ve seyirciyle aynı düzlemde olduğumuz oyunlar benim için çok özeldir. İlk defa ‘Efsane Kadın’da bir show niteliğinde bir şey yapıyorum. Belki de bunu 10-15 sene önce olsa yapamayabilirdim. Bu zor şeylerden bir tanesidir. Belki seyirciye o kadar zor gelmeyebilir. Çünkü bizde standup falan küçümsenir. O daha basitmiş gibi zannedilir. Tek başına 1,5-2 saat sahnenin üstünde olup seyirciyle diyalog halinde olmak bence çok zor bir şey. Ondan da ayrı bir keyif aldım, hatta bir stand up bile yapabilirim duygusuna kapıldım. ‘Efsane Kadın’da yarı seyirciyle ilişki kuruyorum, sonra metne dönüyorum, kolay olmuyor. Amerikalı tüm oyuncular stand up yapıyorlar. Çok heyecan verici bir şey. Bizde galiba güldürmek daha hafife alınması gereken bir şeymiş gibi bakılıyor.

B.Y: Dinleyicilerimiz oyun programınızı nereden takip edebilirler diyerek bitirelim

D.A: ‘Efsane Kadın’ ve ‘Beyaz’ için Ezop Sahne’nin sosyal medya hesaplarında, Gece Sempozyumu’nu Zorlu PSM web sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca ben de kişisel sosyal medya hesaplarımda oyun tarihlerini yayımlıyorum.

Açık Dergi Pazartesi Serbest Atış (Açık Dergi’de yeni köşe – 15 Günde 1) / Dünya Basketbol Gündemi / Hazırlayanlar: Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Ergin

Volkan Ağır ve Utku Gökerküçük’ün hazırlayıp sunduğu Efektif Pas bu yayın döneminde bir ara veriyor. Yerine, bir basketbol programı olan Serbest Atış geliyor.

Açık Dergi Salı Trapez Kadro (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu

Açık Dergi’de Kadın Bisikletliler mikrofon başına geçiyor. Serbest Atış yayınıyla dönüşümlü olarak bizlerle her bölümünde farklı yaşam çevrelerinden bisikletçi kadınlar bisiklet deneyimlerini paylaşıyor.

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_20-11-18_Gonca101_Rock-by-Jazzers

gitaresk.com/

***

zz8

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9 Gitaresk’te, rock parçalarının caz müzisyenlerince seslendirilmiş hallerinden oluşan bir seçki dinleyebilirsiniz.
http://www.gitaresk.com/Playlists/48th/181120.htm

***

zz1

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9 Gitaresk’te, Gonca Açıkalın’ın hazırladığı ve sunacağı, rock parçalarının caz müzisyenlerince seslendirilmiş hallerinden oluşan bir seçki dinleyebilirsiniz.

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Numune Hastanesi / Cüneyt Bolak / Ses Gezegeninde Örnek Avı

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5 Mayıs 2019 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/16

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil,  Selahattin Çolak

acikgaste_19-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

Günün Sözü

“Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz…. Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım…”

AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu’nun akademisyenlere ve hak savunucularına yönelik operasyonla ilgili olarak Twitter hesabından yazdığı mesaj. Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin ‘Gezi’nin beyni alındı’ başlıklı ve Mustafa Sait Özkan imzalı haberinin kupürünü mesajında paylaştı. (Diken)

***

Bir sabah erken baskın: İç ve dış basından tepkiler

zz2

Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahısların 13’ü ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan Yiğit Aksakoğlu, dün çıkarıldığı mahkemece ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

***

48. Yayın Dönemi’ne Dair

zz3

Über zenginler hayatlarını babadan kalma servetlerinin koruması altında geçirirler: tabii o servetin getirdiği kudretle ve über zenginler kardeşliğinin mensubu olan diğer yardakçı ordusu ve bir de avukatları ve reklamcılarıyla birlikte.

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Pazartesi  Ali Bilge’yle Ekonomi Politik

Ekonomi Politik kayıt arşivi

***

Açık Gazete’de Ali Bilge’yle söyleşi: Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıldönümü ve Türkiye’deki ekonomik durum

Açık Gazete’nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge’yle, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 100. yıldönümünü ve Türkiye’deki ekonomik durumu konuştuk.

programı okumak için tklynz

09:50 – 10:00 İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri (Açık Gazete’de yeni köşe)

Sevgili dostumuz çizer İzel Rozental dünyadan ve Türkiye’den seçtiği haftanın karikatürlerini radyoda anlatıyor.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 Kamusla Güreş (Yeni program) / Hazırlayanlar: Didem Gürzap ve Kerem Doğan

Kamusla_gures-19-11-2018_rec.15-11-2018_201811

Kelimelerin, hayata dokunan anlamları, güncel ve geçmişe dayalı anlam ve çağrışımlarıyla tekrar ele alınacağı bir program

zz8

Kamusla Güreş kayıt arşivi

Kamusla Güreş Twitter

***

Kamusla Güreş, Açık Radyo, Doktor

11:00 – 12:00 Bisiklet Zinciri (Yeni program) / Hazırlayan: Muzaffer Çorlu

19Kasim

Müzik programcımız Muzaffer Çorlu yıllar sonra heyecanlı bir dönüş yapıyor. Programda müzik, filim ve bilim üst şemsiyesi altında besteciler, bilim insanları ve dahi siyasetçiler nöro-bilimdeki yeni gelişmelerle birlikte ele alınıyor.

Bisiklet Zinciri kayıt arşivi

12:00 – 13:00 Caz Club / İçinden Caz Geçenler / Dağhan İş

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00  Babil’den Sonra / Rüzgâra Bırakılmış Sesler / Hazırlayan: Ercüment Gürçay

81chumbawamba19.kasim.2018

facebook.com/ercumentgr

zz8

***

Babil’den Sonra/ Chumbawamba (19.11.2018)

EnglandSkaProtestRock

***

AÇIK RADYO (94.9) BABİL’DEN SONRA: CHUMBAWAMBA

zz9

https://scontent-otp1-1.xx.fbcdn.net/…/46485585_10156024911…

Bugün 13.00’de, Açık Radyo (94.9) Babil’den Sonra’da, İngiltere’de, 31 Ekim’de ekolojik yıkıma, küresel yok oluşa karşı “Umut ölür, Eylem başlar!” sloganı ve bildirgesiyle ortaya çıkan bir sivil itaatsizlik hareketi, bir “Kaygılı Yurttaşlar” girişimi olan Extiction Rebellion-Yokoluş İsyanı aktivistlerine ithafen İngiliz alternatif folk rock grubu ChumbaWamba’dan şarkılar dinleteceğim…

14:00 – 14:30 Hamişden Sesler / Şenay Özden ve Özhan Önder / Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler

Hamişden Sesler kayıt arşivi

14:30 – 15:30 Opus 94 9 / Berna Uzunoğlu

Daha önceki dönemlerde her bölümünü dâhi bir besteciye ayrılan programda, 39. yayın döneminden itibaren her bölümünü bir müzik enstrümanına ayrılıyor.

15:30 – 16:30 Yolgeçen / Rahmi Öğdül ve Evrim Altuğ / Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar

yolgecen_19.11.2018

16:30 Hariçten Sanat (Yeni Program) / Gezegenden Kültür-Sanat Haberleri / Hazırlayan: Çelenk Bafra

acikradyo.com.tr/program/144512/kayit-arsivi/hariçten-sanat

Programda özellikle Türkiye’yi ilgilendiren ve/ya Türkiye’den katılımcılara yer veren uluslararası sanat gündeminden bir kesit sunulacak. Müzeler, bienaller ve sergilere özellikle odaklanarak geniş bir perspektifle sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarındaki yeni gelişmeleri, haberleri ve güncel tartışmaları incelenecek.

Hariçten Sanat kayıt arşivi

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Başak Yavuz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Pazartesi Murat ‘Mrt’ Şeçkin ile Kadıköy Postası

Kadıköy’deki kültür-sanat takviminin tutulduğu programda Tayfun Polat’ın Kadıköy’den göçüyle oyuncu değişikliğine gidildi. Yine bir Kadıköylü Murat ‘Mrt’ Seçkin aramıza katıldı.

Açık Dergi Pazartesi Halk Takvimi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Kansu Şarman

Meteoroloji öncesi iklim bilgeliğinin güncelliği ve iklimin tarihe etkisi hakkında haftalık raporlar ve anekdotlar, Kansu Şarman tarafından bu yayın döneminde Açık Dergi içinde ele alınıyor.

 Açık Dergi Pazartesi  Haftanın Albümü

20:00 – 21:00 Yerli / Tayfun Polat / Ana akımın dışında kalanlar

yerlisetler.wordpress.com/

mixcloud.com/tayfun-polat/  

21:00 – 22:00 Vertigo / Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk / Savrulan şarkılar

vertigo500.blogspot.com/

22:00 – 23:00 Ahtapotun Bahçesi / Cem Sorguç / Alter-latif müzik

ahtapotunbahcesi.blogspot.com/

23:00 – 24:00 Ay Palas / Tolga Yağlı / Bağımsız müzik

aypalas20181119

aypalas.blogspot.com/

***

01. Ryley Walker – Bartender / The Lillywhite Sessions
02. Sons Of Kemet – My Queen Is Albertina Sisulu / Your Queen Is A Reptile
03. Albert Ayler – Ghosts: First Variation / Spiritual Unity
04. Don Cherry – Degi-Degi / Brown Rice
05. John Martyn – I’d Rather Be The Devil / Solid Air
06. Kelan Phil Cohran and Legacy – Sahara / African Skies
07. Kreng – Are You My Mom? / Lowlife
08. Christina Vantzou – Lava / No. 4
09. Scott Walker – It’s Raining Today / Scott 3
10. José Feliciano – Rain / 10 To 23

24:00 – 01:00 Asfalya / Gülşah Görücü / Pyschodelic, eklektik, blues rock

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5 Mayıs 2019 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

08:50 – 09:00 Nasrettin Hoca Hikâyeleri (Yeni program) / Orhan Veli Kanık / Yapı Kredi Yayınları / Açık Radyo ekibi okuyor.

Bu yayın döneminde Pazar sabahlarına Orhan Veli Kanık’ın şiirli ve sihirli kaleminden çıkma Nasrettin Hoca Hikâyeleri ile başlıyoruz.

09:00 – 10:00 Gezgin’in Şarkısı / Rönesans’tan Barok Dönem’e yaratıcı dehanın keşfi / İlknur Akman Erk

Rönesans’tan Barok Dönem’e uzanan uzun, çok yaratıcı ve verimli bir çağın bestecilerini, eserleriyle birlikte tanıtmayı amaçlayan bir program bu dönem Açık Radyo’da yayında.

09:50 – 10:00 La Fontaine’in Masalları (Yeni program)

“Bu Bizim ezelî bir derdimizdir/

Asıl Düşmanımız Efendimizdir”

Orhan Veli çevirisiyle bir yıl boyunca her pazar bir fabl okuyoruz.

10:00 – 10:30 Bir Dolap Kitap / Banu Aksoy ve Yıldıray Karakıya / Her yaş için çocuk kitabı

birdolapkitap.com/

birdolapkitap.com/radyo-arsivi/

10:30 – 11:00 Botanitopya (Yeni program) / Sesli Doğa Tarihi Müzesi / Hazırlayan: Benan Kapucu

Botanitopya_18.11.2018-_rec.07-11-2018-_201811

Bitkiler âleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şeyin konuşulacağı bir program.

***

bitki ressamı ışık güner tekrar konuğumuz, bitki ilustrasyonu koleksiyonculuğu

11:00 – 12:00 Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / İştar Gözaydın / İskender Savaşır

21. İskender Savaşır programını dinlemek için tklynz

facebook.com/istar.gozaydin

***

zz2

Bu hafta Pazar, 18 Kasım 2018 sabah 11-12.00 arası Açık Radyo 94.9 Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programında bu kez de Ayşe Tütüncü, İskender Savaşır’a seslenecek. Buyurun bekliyoruz; hep birlikte kulak verelim……

***

zz10

Bu sabah, 18 Kasım 2018 Pazar sabahı Açık Radyo 94.9’da Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programında Ayşe Tütüncü, İskender Savaşır’a seslendi.

***

zz11

Bu sabah 11-12.00 arası yayınlanacak Açık Radyo 94.9 Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programında bu kez de Ayşe Tütüncü, İskender Savaşır’a seslenecek. Buyurun bekliyoruz; hep birlikte kulak verelim..

12:00 – 13:00 Dünyayı Dinliyorum / Zekeriya Şen / Bir dünya müziği programı (Radio MultiCult 2.0 ile ortak yayın)

tikabasamuzik.com/Katagorileri/dunyayi-dinliyorum

mixcloud.com/dunyayidinliyorum/

soundcloudcom/tıkabasamuzik

13:00 – 14:00 Ma’nın Tınısı / Hakan Ünseven / Anadolu müziğinin çağdaş yorumları

archive.org/details/@alabanda

14:00 – 15:00 Dilden Dile Titreşimler / Emre Dağtaşoğlu / Türk halk müziği

DildenDileTitresimler18.11.2018

dildendiletitreimler.blogspot.com/

***

(Destekçiler: Funda&Ersin Kıratlı)

 1. Koca Arap  Zeybeği – Mehmet Evren Hacıoğlu
 2. Sunayı da Deli Gönül Sunayı – Mehmet Evren Hacıoğlu
 3. Cerit Osman Zeybeği – Cenk Güray&Ali Fuat Aydın
 4. Ötme Bülbül Zeybeği – Fikret Döğücü
 5. Havada Durna Sesi Gelir – İsmail Çakır
 6. Yağmur Yağdı Zeybeği – Fikret Döğücü
 7. Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden – İsmail Çakır
 8. Kara Hisar Kalesi Yıkılır Gelir – İsmail Çakır
 9. Ta Ksila – Cenk Güray&Ali Fuat Aydın
 10. Yeragotikos (Mandamadiotikos) – Cenk Güray&Ali Fuat Aydın
 11. Ne Bakarsın Kömür Gözlüm Kapıdan – Osman Türen

15:00 – 16:00 Musıkî Arşivi / Bülent Aksoy / Musıkî icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış

16:00 – 17:00 Müzik Pazarı (Yeni program) / Hazırlayanlar: İlke Boran ve Elif Damla Yavuz

Müzik bilimi alanındaki güncel akademik araştırmalar, çeviri ve özgün kitaplar, yürütülmekte olan projeler, müzik alanındaki üretimler ve bu üretimlerin arkaplanını oluşturan düşünsel, kurumsal, toplumsal dinamikler ve aktörler… Ve, müzikle ilgili güncel tartışmaların yer aldığı bir program

17:00 – 18:00 Modernin Sesi / Aykut Köksal / Dört yüzyıllık müzik serüvenine derkenar

20. yüzyılın yazgısını tayin eden Devrim, bir bestecinin de yaşamını belirledi. Onu kimi kez kahraman ilan etti, kimi kez vatan haini. Besteci ise yalnızca müziğin peşinden gitti. Adı Dimitri Şostakoviç’ti… Açık Radyo’da, Devrim’in yüzüncü yıldönümünde, Şostakoviç dizisi yeniden Modernin Sesi’nde…

***

TUTSAK KAMPINDA BESTELENMİŞ BİR BAŞYAPIT

zz9

Bu pazar (18 Kasım), Aykut Köksal’ın hazırlayıp sunduğu Modernin Sesi’nde, Olivier Messiaen’ın başyapıtı “Zamanın Sonu İçin Dörtlü”yü dinleyeceğiz. Messiaen bu çalışmasını, 1940’da yerleştirildiği, Görlitz kentinin yakınındaki tutsak kampında bestelemiş. Yapıtın ilk seslendirmesi de yine bu kampta, kendisi gibi tutsak olan müzisyenler eşliğinde, 15 Ocak 1941’de gerçekleşmiş. Ekte kamptan fotoğraflarla birlikte, bu ilk dinleti için elle yapılmış afiş görülüyor.
Modernin Sesi, Açık Radyo 94.9’da, her pazar saat 17:00’de…

18:00 – 19:00 İnsan Sesi / Aksel Tibet / Çoksesli Batı müziğinde insan sesinin yeri

19:00 Türlü (Programın yayın gününde değişiklik) / Hazırlayanlar: Ahmet Ali Arslan ve Ozan Sarohan

Bu civardan müziklerin çalındığı Türlü,  43. yayın döneminde Pazar günleri saat 19.00’da.

20:00 – 21:00 The Big Easy / Aylin ve Varol Ünel / New Orleans kültürü ve müziği

New Orleans müziğinin ve kültürünün işlendiği The Big Easy bu yayın döneminde saat 20’de.

21:00 – 22:00 Değişen Zamanlar / Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere ve Güven Güzeldere / Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl

“Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl” şiarıyla yola çıkan programda Dylan’ın yaşamı, şarkıları üç Dylan sever tarafından didik didik edilecek.

22:00 – 23:00 Sarhoş Atlar Zamanı / Akif Burak Atlar / Konu parantezinde rock

sarhosatlarzamani.tumblr.com/

mixcloud.com/SarhosAtlarZamani/

23:00 – 24:00 Jirayr’ın Walkman’i / Bilindik Ermeni müziğinin öbür türlüsü / Saro Usta ve Vartan Estukyan

Bildiğimiz Ermeni müziğinin dışında kalan Ermeni müzisyenlere, müziklere yeni üretimlere yer verilen bir program.

24:00 – 01:00 Mixed Folder / Elçin Özsoy / Türlerden bağımsız bir müzik programı

“Türlerden bağımsız bir müzik programı” şiarıyla yola çıkan programda her hafta bir karışık kaset hazırlıyoruz.

01:00 – 02:00 ÆVOM (Yeni program) / Hazırlayanlar:ÆVOM ekibi ve konukları

Kendini ‘aidiyetsiz ve sınırsız kolektif’ olarak tanımlayan yeni bir kolektif ÆVOM. İsmini latincede ‘sonsuzluk’ kelimesinden alıyor. Yıllardır Emre Aksoy’un sürdürdüğü Yerin Dibi programı bu yayın döneminde ÆVOM ekibi ve konuklarının seçkisiyle türlerarası kolektif bir müzik programına dönüşüyor.

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

08:50 – 09:00 Nasrettin Hoca Hikâyeleri (Yayın sıklığında değişiklik) / Yazan: Orhan Veli Kanık / Okuyan: Mesut Özkeçeci

Pazar sabahları yayınlanan Nasrettin Hoca Hikâyeleri bu yayın dönemi hem Cumartesi, hem de Pazar.

09:00 – 10:30 Radyo Agos / Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos’un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar

RadyoAgos20181117

Radyo Agos kayıt arşivi

10:30 – 12:00 Şansonlar (Yeni program) / Fransızca şarkılar dünyasında bir devr-i âlem / Hazırlayan: Cengiz Işılay

12079 listebaşı olmuş şarkıyı radyoya taşıyan Cengiz Işılay bu yayın döneminde Fransız Şansonlarına ve Fransız popüler müziğinin seçme örneklerine el atıyor.

12:00 – 13:00 Dünya Dönüyor / Naim Dilmener / ’Türkçe Pop’un 50 yılı

diskotek.info/ (Naim abinin “Bu sitede milyon hazine var” diyerek önerdiği site)

facebook.com/naimdilmener

13:00 – 14:00 Açık Deniz / Beysun Gökçin / Üç tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı

AcikDeniz20181117

Açık Deniz kayıt arşivi

facebook.com/beysun.gokcin

14:00 – 15:00 Fizan Ekspresi / M. Bülent Kılıç / Farsî dünyanın müziği

facebook.com/Fizan-Ekspres

15:00 Sadânüvîs (Yeniden program) / Hazırlayan: Cemal Ünlü

Açık Radyo’nun efsane programlarından Sadanüvis geri dönüyor. Fonograf, gramofon ve taş plak kayıtları Cemal Ünlü’nün anlatımıyla Cumartesi günleri saat 15.00’de Açık Radyo’da

16:00 – 17:00 Dünyanın En Güzel Müzikleri (Yayın saatinde ve sıklığında değişiklik) / Reha Uz’a göre / Hazırlayan: Reha Uz

60 yılı aşkın bir müzik dinleme serüveninde Reha Uz’a göre Dünyanın En Güzel Müzikleri bu yayın dönemi hem Cumartesi hem de Pazar günleri saat 16.00’da.

17:00 – 18:00 Music of the World İstanbul / Refika Kadıoğlu ve Kutay Derin Kuğay / Tokyo’dan Barcelona’ya müzik ve ötesi

***

zz1

Yarin, cumartesi gunu saat 17 de 94.9 Acik Radyo’nun Music of the World Istanbul programinda Yunanistan’nin cesitli bolgelerinden gelen degerli albumlerden seckiler sunuyorum. Buyrun

18:00 – 19:00 Connections / Tim Hallam / 60′lar ve 70′lerde pop

connectionstr.blogspot.com/

mixcloud.com/tim-hallam/

19:00 – 20:00 Tighten Up / Simon Johns / Tematik bir müzik programı

tightenupwithsimonjohns.blogspot.com/

20.00 – 21:00 Woman to woman (Yayın gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Seda Aktaş, Ahmet Uncu ve Emir Akçit

Farklı zaman ve coğrafyalarda erkek egemen toplumun çeşitli alanlardaki adaletsizliğine boyun eğmeden değişim isteyen, duygularını müziğiyle var etmiş kadınlara dair Woman to Woman, bu yayın dönemi Cumartesi günleri 20’de..

21:00 – 22:00 High Times / Ras Memo/ Reggae

22:00 – 23:00 Beton Orman / Da-Frogg Eyez /  Reggae, Dub ve alt türleri

8 yıl aradan sonra Beton Orman, Reggae, Dub ve alt türlerinin pozitif titreşimlerini yaymak için döndü.

23:00 – 24:00 Login / Christopher Çolak / Elektronik müziğin alt türleri ve tüm renkleri

24:00 – 01:00 Lovaj / Ahmet Güneş / Elektronik ağırlıklı müzik

lovaj.com/

01:00 – 02.00 Flow (Yeni program) / Hazırlayan: Özgür Özer

Cazdan elektroniğe uzanan türler arası bir gece müziği seçkisi.

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/15

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak, Emre Gülşer

acikgaste_16-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

Günün Sözü

Daha derinde olan bir şey. Dokuz yaşımda başlamış olan, derinlerden gelen ve ömür boyu devam eden bir bilgi: Bir şeylerin yolunda gitmediği.

Britanya’da ‘Yokoluş İsyanı’ eylemlerine ön ayak olan Gail Bradbrook’un, isyan sebebinin ne olduğu sorusuna yanıtı…

(Truthout)

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Cuma Sezin Öney’le Seyyare: Türkiye ve Dünya Olayları Arasında Paralellikler, Karşılaştırmalar

Seyyare20181116

Seyyare kayıt arşivi

09:30 – 10:00 Cuma Alp Ulagay ile Spor

Spor20181116

10:00 – 10:30 Korkuyu Beklerken (Yeni program) / Yazan: Oğuz Atay / Okuyan: Eraslan Sağlam / İletişim Yayınları

Ölümünün 40. yılında bir dizi program ile andığımız büyük yazar Oğuz Atay’ı bu yayın döneminde Korkuyu Beklerken adlı hikâye kitabını okuyarak anıyoruz.

10:30 – 11:00 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam / Buğday Ekibi (Leyla Aslan Ünlübay – Turgay Özçelik)

TohumdanHasadaEkolojikYasam20181116

facebook.com/bugdaydernegi/

Tohumdan Hasada Ekolojil Yaşam kayıt arşivi

***

Her koşulda umut, herkes birer kahraman ve çözümler her yerde!

zzz1

Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Aslan Ünlübay’ın hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı’nda bu hafta, 22-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali konuşuluyor.

Tuna Özçuhadar’ın konuk olarak katılacağı programımız, yarın (16 Kasım) saat 10.30’da Açık Radyo’da. (94.9)

Radyonuz Açık olsun!

11:00 – 12:00 Yeter ki İste / Hazırlayanlar: Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç

YeterKiIste16.11.2018rec05.11.2018

Ultra maratoncu çiftimiz Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç’ın farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcu konuklarıyla alanlarındaki deneyimleri paylaştıkları Yeter ki İste, bu yayın döneminde bir saatlik bir program formatıyla dinleyiciyle buluşuyor.

***

Konuğumuz Aysen Solak, kendisi hem IT çalışanı hem de bir ultrmaraton koşucusu. Nasıl zaman ayırıyor spora onu konuşacağız

Language Turkish
Yeter ki İste konuğumuz Türkiye’ de koştuğu başarılı ultra maratonlar sonrası önce Polonya şimdi de Prag’ da başarıdan başarıdan başarıya koşan ve beraberinde kariyerine devam eden Aysen Solak ile yaptığımız keyifli programı dinleyebilirsiniz. Programda iş hayatı ile antrenmanlar, kürsü yolculuğunda yaşananlar, yaşadığı ülkeden çalışmak için başka bir ülkeye taşınmak, hedefler ve Aysen’ in planları hakkında konuştuk. Bizi dinlediğiniz, bizimle koştuğunuz için çok teşekkürler.

12:00 – 13:00 Caz Türbülans / Recep Şencan / Cazda serbest dolaşım

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Önce Sağlık (Yeniden program) / Hazırlayanlar: Betigül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur

OnceSaglik20181116

Kış yaklaşıyor ve havalar her defasında daha da kestirilemez oluyor. Önce Sağlık, her sefer olduğu gibi, bu kışın tekinsiz havalarında da nöbette.

14:00 – 14:30  Bir Yaşam Dili (Yeni program) / Hazırlayanlar: Deniz Spatar ve Canan İrtem

İsmini Marshall Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim – Bir Yaşam Dili kitabından alan programda, anlaşmazlık içindeki bütün tarafları empati ile can-ı gönülden dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak işbirliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme sanatı olan Şiddetsiz İletişim, çeşitli boyutları ile ayrıntılı olarak ele alınıyor.

14:30 – 15:30 Wanderer / Can Denizci / (Richard Wagner özel programı)

Doğumunun 200. yılında Richard Wagner özel programı. 19. yüzyıl operasının en önde gelen iki isminden biri olan ve müziğin üst dilinin üstadı sayılan Wagner’in hayatı ve eserleri Wanderer’de

15:30 – 16:30 Sinefil / Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven / Sinemasever muhabbetleri

Sinefil kayıt arşivi

16:30 – 17:00 Kavanozdaki Yıldız (Yeni program) / Hazırlayanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal ve ekonomik etkilerini  kapsamlı biçimde ele almaya gayret eden bir program.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Cuma Ceyhan Usanmaz’la Bu Köşe Kitap Köşesi

Açık Dergi Cuma Zîn (Açık Dergi’de yeniden köşe) (15 Günde 1) / Hazırlayan: Mehmet Said Aydın

Zin20181116

Yazar ve editör Mehmet Said Aydın Açık Dergi’ye geri dönüyor. Farklı kültürlerden ve alfabelerden beslenen Türkiye Edebiyatı’nın tarihinden notlar ve güncel gelişmeler, tartışmalar her hafta Açık Dergi’de.

***

Zeydan – Gomidas’ın derlediği Kürtçe klam bir şarkı ile başladık , bir stran idi, şarkıyı Kalan’dan 2014’de çıkan “Yerkaran” albümünden aldım, icra Aytekin Ataş’a ait, albüm repertauarı da Ari Hergel ile Burcu Yıldız’a ait

Gomidas üzerine biraz konuşmak isterim

Gomidas Vartabet

Açık Dergi Cuma Duygular Sözlüğü ( Açık Dergi’de yeni köşe) / Yazan: Tiffany Watt Smith / Çeviren: Hale Şirin / Okuyan: Ömer Madra / Kolektif Kitap

Neredeyse her şeyin sözlüğünü yayınlama sürecine giren Açık Dergi yeni yayın döneminde duyguları da işin içine karıştırmaya karar verdi! Tiffany Watt Smith’in kaleme aldığı ve Kolektif Kitap tarafından Türkçe’ye kazandırılan Acımadan Zevklenmeye Duygular Sözlüğü, Ömer Madra’nın sesinden Cuma akşamları birer maddeyle radyo yayınına karışıyor.

Açık Dergi Cuma Üçüncü Mekan (Açık Dergi’de yeni köşe) ( 15 Günde 1) / Hazırlayan: Sevil Sarp

Dergi’nin Sevil Sarp tarafından hazırlanıp sunulan bu yeni bölümünde 15 günde 1 İstanbul’da faaliyette bulunan bir kütüphaneye gidiyoruz. Kullanıcıların ve çalışanların konuk edildiği program şehrin kültür haritasına mütevazı ve fakat kendince önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açık Dergi Cuma Mazruf (Açık Dergi’de yeni köşe) (15 Günde 1) / Hazırlayan: Murat ‘mrt’ Seçkin ve Audioban

İki haftada bir yayımlanan “Mazruf” müzik sektöründe, özellikle bağımsız sahnede yer alan kolektif, müzisyen ve projelerin yanı sıra, sahne arkası – yani masabaşı –işleri yüklenen ekip ve kişilerin seslerine de kulak veriyor. Mülakatlar ve bolca müzik eşliğinde ve 15 günde bir.

Açık Dergi Cuma Bir Baba Indie ile Başköşe (Açık Dergi’de yeni köşe) (15 Günde 1) / Hazırlayanlar: Tuğçe Yapıcı ve Cihad Satıroğlu

İlk solo albümü “Yalancılar Kahvesinde” ile Barlas Tan Özemek

Bir Baba Indie ekibi ise yine 15 günde 1, yerli sahneden bir müzisyenle kendi albümü üzerine derin bir söyleşi ve dinleme seansı sunuyor

***

zz30

Açık Radyo’nun 48. Yayın Dönemi’nde, 16 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan #1 no’lu “Bir Baba Indie ile Başköşe” programında Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı’nın konuğu, ilk solo albümü “Yalancılar Kahvesinde” ile Barlas Tan Özemek oldu.
https://www.birbabaindie.com/bir-baba-indie-ile-baskose-01-barlas-tan-ozemek/

20:00 – 21:00 Koyu Mavi / Gülçin Orgun / Türler arası

koyumavi_16-11-2018_J

koyumavi.org/

***

zz2

Sonbaharın Sonu
Guns N’ Roses / November Rain
Mazhar-Fuat / Mevsimler
Suavi Karaibrahimgil / Sene 965 ve Mevsim Sonbahar
Grup Dinmeyen / Sisler Bulvarı
Yeni Türkü / Yaprak Dökümü
Tanju Duru / Sonbahar Rüzgarı
Fazıl Say / Adım Sonbahar
Şevket Akıncı / Sonbahar Kaçağı
Sumru Ağıryürüyen / Güz Defteri
Fazıl Say / Güz
Nick Drake / Time of No Reply
Sandy Denny / Late November
Tom Waits / November
bu akşam
saat 20-21 arasında
Koyu Mavi’de.

21:00 – 22:00  Aşağı Mahalle / Ümit Baykara / New York Downtown Cazve ötesi…

22:00 – 23:00 Mint / Efkan Kula ve Mert Emcan / Gıcır cızır plâklar

mixcloud.com/mertemcan/

Alternatif rock’ın geçmiş ve günümüz klasiklerinin çalınacağı “Mint”te Stüdyo İmge yazarları; Efkan Kula ve Mert Emcan plak koleksiyonlarının en değerli single’larını hikayeleriyle birlikte çalıyor.

23:00 – 24:00 13 Melek / Yiğit Atılgan / Zamanın ruhundan bağımsız sesler

13melek-acikradyo312 

Zamanın ruhundan bağımsız seslere kulak verdiğimiz 13 Melek bu yayın döneminde Cuma günleri 23.00’te.

24:00 – 01:00 Blackout / Gürkan Vayis ve Ümit Şenol / Kirli ve aksak ritimler ile Siyah müzikler

Yeni yayın döneminde Overphonic ve Blackout programları birleşip yollarına, Overphonic’in saatinde Blackout adı altında devam ediyor.

overphonic.blogspot.com/

mixcloud.com/overphonic/

blackout949.blogspot.com/

soundcloud.com/blackout949

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/14

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_15-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

Günün Sözü

“Bu jenosit, bu ekosit!”

İngiltere Başbakanının yaşadığı ve ülkenin önemli kararlarının alındığı Downing Sokağı’nı trafiğe kapadıkları için gözaltına alınan Extinction Rebellion/ Yokoluş İsyanı eylemcilerden bir kadın, ellerinde kelepçelerle götürülürken, iklim krizi konusunda hükümetin pasifliğine karşı giriştiği eylemin gerekçesini iki kelime ile anlatıyor.

(Common Dreams)

***

İklim İsyancıları İklim Yıkıcılarına Karşı!

zz4

Ve olaylar şöyle gelişti: ABD’de kuzey ve güney California’da çıkan ve eyaletin gördüğü en ölümcül orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

***

Ömer Madra anlattı: 24 yaşına giren Açık Radyo’nun hikayesi

zz5

Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, yeni yaşına giren radyonun hikayesini anlattı.

Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, Artı Tv’de konuk olduğu ‘Gün Başlıyor’ programında 24 yaşına giren radyonun hikayesini anlattı…

Madra’nın konuk olduğu yayını buradan izleyebilirsiniz.

noam_chomsky_acik_gazete20021216

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Perşembe Seyfettin Gürsel’le Ekonomik Gidişat

EkonomikGidisat20181115

Ekonomi Ekoloji kayıt arşivi

09:30 – 10:00 Güncel Hukuk Dergisi’nde bu ay / Fikret İlkiz / Ayda 1 program

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Ekonomi&Ekoloji / Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak

EkonomiEkoloji20181115

Ekonomi Ekoloji kayıt arşivi

11:00 – 11:30 Yeşil Bülten (Yeni program) / Hazırlayan: Utku Zırığ

İMC Televizyonunun kült programı Yeşil Bülten bu yayın döneminde Açık Radyo’da

Yeşil Bülten kayıt arşivi

11:30 – 12:00 Açık Mimarlık / Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli / Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar

AcikMimarlik20181115

acikmimarlik.blogspot.com/

Açık Mimarlık kayıt arşivi

12:00 – 12:55 Afrikon (Yeni program) / Hazırlayan: Ufuk Aktaş

Afrikon2.hafta15KasimAfrikadanKadinSesleri

“Afrika üzerinde dolaşan sesler” şiarıyla yolan çıkan programda her hafta Afrika’nın başka bir ülkesinden geleneksel ve gelenekselden beslenen yeni icralar dinliyoruz.

***

15 kasım 2018 tarihli, afrikadan kadın sesleri temalı afrikon programı

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul.

13:00 – 14:00 Aheng-i Hengâme / Alper ve Esra Kaliber / Soul, Funk ve Afrika müzikleri

 ahengihengame.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Günün ve Güncelin Edebiyatı / Seval Şahin / Romanlar, Hikâyeler, Kahramanlar

GununGuncelinEdebiyati15.11.2018Umitunal

twitter.com/sevalsahinn/media

Günün ve Güncelin Edebiyatı kayıt arşivi

***

Günün ve güncelin edebiyatı
***

Ümit Ünal ile ‘Bana Göre Kıyamet’ romanı üzerine

zz13

Bu hafta Günün ve Güncelin Edebiyatı’nda konuğumuz Ümit Ünal ile ‘Bana Göre Kıyamet’ romanı üzerine konuştuk.

Bu hafta Günün ve Güncelin Edebiyatı’nda konuğumuz Ümit Ünal ile ‘Bana Göre Kıyamet’ romanı üzerine konuştuk.

Programımız hakkında soru ve önerileriniz için gununveguncelinedebiyati@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

14:30 – 15:30 Notalarla Sohbet / Zerhan Gökpınar / Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı

Notalarla Sohbet – Zerhan Gökpınar

***

zz1

Bu hafta Notalarla Sohbet programında genç yetenek, piyanist-besteci Bogatay Köprülüyü ağırlıyoruz, saat 14.30/94.9 Açık Radyo’dayız, sohbetimize bekleriz. 🎶🎤

15:30 – 16:30 Hukuk Güvenliği (Yeni program) / Hazırlayanlar: Bahri Belen ve Aynur Tuncel

HukukGuvenligi20181115

Hukuk güvenliğinin enine boyuna konuşulduğu programın sürekli konuğu Aynur Tuncel bu yayın döneminde aslî programcı kadrosuna dahil oldu.

16: 30 – 17:00 Biofilia (Yeni program) / Hazırlayan: Nurhan Keeler

https://archive.org/details/BiofiliaMIA15.11.2018rec31102018

Evrenin Suyuna Giden Tasarım programının zaman içinde eko-tasarım sınırlarını aşıp yeni bir programa dönüştü: Biofilia. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program

twitter.com/nurhankeeler

Biofilia Fotoğraf Albümü

***

BiofiliaMIA QatarArgun Yum

zz2

15 Kasım 16.30’da Biofilia’da Argun Yum ile birlikteyiz

***

zz3

Çok zorlu bir proje olan Qatar İslami Eserler Müzesi’nin inşasında yeralan yüksek mühendis ve mimar Argun Yum ile inşa sürecini ve dayanıklılığı konuşacağız. Mimar IM Pei ve proje ile ilgili rastlayayamayacağınız bilgiler de bu programda. Biofilia 94.9 @acikradyo 16.30’da. Programı görüntülü dinleyebilirsiniz. Görüntülerde Asya Oyunlarında yağmurdan ayağı kayan atıyla yürekleri ağza getiren Emir’in oğlunu, Fairuz’un müziği eşliğinde müzenin iç – dış görüntülerini ve Katar’dan kareleri izleyebilirsiniz.

——————————————-

We will talk about the construction process and durability of MIA (Museum of Islamic Art) Qatar with the engineer and architect Argun Yum. In this program, we will also talk about the star architect IM Pei and the rare information about the project. Biofilia 94.9 @acikradyo at 16.30. You can watch the program from the below link. In the video, you can watch Emir’s son, the inner and outer images of the museum accompanied by Fairuz’s music and shots from Qatar.

https://youtu.be/_gjqJAmt_kk


Biofilia 15 Kasım 16.30’da. Konuğum Yüksek Mühendis ve Mimar Argun Yum ile IM Pei’nin MIA Katar’ını konuşacağız. Hem bu yapı hem de Katar hakkında kendisinden çok şey öğrendim.

programın youtube linki için tklynz

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen,Levent Öget ve Harun İzer

facebook.com/pages

dunyanincazi-loget.blogspot.com/

***

DÜNYANIN CAZI – AÇIK RADYO 94.9 /17:00 / 18:00 (canlı)

zz3

Marcus Miller
David Sanborn
Paul Jackson Jr. 
Tom Scott
Teddy Campbell
Michel Portal
Richardo Galliano
Don Cherry
Charlie Haden
Ed Blackwell
Dewey Redman
Ornette Coleman
David Murray
D.D. Jackson
Billy Hart
Max Cilla
Aarne Riikonen

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Perşembe Melis Behlil ile Sinemalardan

Açık Dergi Perşembe Beraber ve Solo Ahkâmlar (Açık Dergi’de yeni köşe) / 15 günde bir / Hazırlayanlar: Seyit Ali, Turgut Yüksel ve ve Mehmet Kekik

Farklı disiplinlerden 3 insanın müzik dinleme serüvenleri.

Açık Dergi Perşembe Dünya Sinema Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay

DSSAsaNisiMasa15112018

Önceki dönemlerde Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Türkiye Sinema Sözlüğü’nü radyoya taşıyan Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay bu yayın döneminde yine Altyazı tarafından hazırlanan Dünya Sinema Sözlüğü’nü dinleyiciyle paylaşıyor.

***

Dunya Sinema Sozlugu 15 Kasım 2018: Asa Nisi Masa

Açık Dergi Perşembe Fransız Öpücüğü (Gün ve saat değişikliği) / Hazırlayan: Devrim Özkan

Şansonların ötesinde çağdaş Fransızca müzik programı Fransız Öpücüğü bu yayın döneminde on beş günde bir, üstelik bir saatlik formatıyla Açık Dergi’de bizlerle. Devrim Özkan, özel profilleri ve muhtelif anekdotlarıyla güncel müziğin Fransızcasına bakmayı sürdürüyor.

***

Şairler

zz4

Fransız Öpücüğü’nde yeni yayın döneminin ilk programında Dünyaca ünlü şairlerin eserlerinin Fransız müziğine olan yansımalarını inceledik. Programda Paul Verlaine, Jacques Prévert ve Louis Aragon gibi Fransız sanatçıların yanı sıra Yunus Emre ve Nazım Hikmet gibi Türk şairlerin imzasını taşıyan şiirlerden yapılan uyarlamalara da yer verdik.

15 Kasım 2018 tarihinde Açık Radyo’da yayınlanmıştır.

Bu haftaki programı, Alain Barrière’in Un poète adlı parçasıyla açtık. Şöyle diyordu sanatçı şarkısında:

Bir şair çok uzun yaşamaz / Tadını çıkarır hayatın yaşamı boyunca / Tüm cephanesini harcar bir anda / Dalgasını geçer ikiyüzlülerle, düzenbazlarla / Bir şair çok uzun yaşamaz

Bir şair ölür kimi zaman / Cenazesine gelen olmaz çok fazla / Yalnız birkaç arkadaş, birkaç akraba / Hükümdarlar habersizdir durumdan / Bir şair ölür kimi zaman

Bir şair çok uzun yaşar / Eğer tersini söyler gibi olduysam bunun / Sebebi değişmesidir kelimelerin / Söylendikleri zamanla birlikte / Bir şair çok, çok uzun yaşar

Barrière’in de belirttiği gibi, program boyunca yer verdiğimiz şairlerin çoğu genç yaşta hayata veda etmiş ama eserleri onların ölümlerinden yüzyıllar sonra bile bizi etkilemeye devam ediyor ve bu sayede onları da ölümsüz konumuna yükseltiyor bir anlamda. Programa oldukça kısa bir süre yaşamalarına rağmen Dünya edebiyatına önemli katkıda bulunmuş iki şairle devam ettik: Paul Verlaine ve Arthur Rimbaud. İkisi oldukça yakın arkadaş aynı zamanda hatta arkadaşlığın da ötesine geçen bir ilişkileri olduğu söylenir. 19. yüzyılın ortasında dünyaya gelen bu iki şairin bazı eserleri, altmışlı yıllarda Léo Ferré tarafından müziğe uyarlanmıştı. Programda bu uyarlamalardan ikisini arka arkaya dinledik. Bunlardan ilk, Rimbaud’nun Les corbeaux, yani Kargalar adlı şiiriydi. Şöyleydi bu şiirin ilk mısraları;

Akşamla susunca çanlar,
soğuk basınca kırları,
tanrım, kutsal kargaları
duanın bittiği anlar
indir göklerden doğaya
kargalar çığlık çığlığa.  

(Çeviri: Erdoğan Alkan)

Arthur Rimbaud, sembolizm akımının temsilcilerinden. Bu eserinde de aslında Paris’in sanat çevrelerinde yaşadığı başarısızlığı, 1870 Fransa-Almanya savaşında, Fransa’nın aldığı yenilgiyle kıyaslıyor Rimbaud. Kargalar da ölümü temsil ediyor şiirde. Dinlediğimiz bir sonraki parça ise modern şiirin kurucularından Paul Verlaine imzasını taşıyor. Verlaine 1888’de yayınladığı Amour adlı derlemede yer vermiş bu eserine. Tutkulu bir aşk yaşadığı ve ona daha yakın olabilmek için 1882 yılının yaz aylarında Boulogne Ormanı yakınlarındaki bir otele yerleştiği ancak kısa süre sonra genç yaşta hayata veda eden Lucien Letinois için yazmış Âme, te souvient-il adlı bu şiiri.

Verlaine ve Rimbaud dışında Charles Baudelaire şiirlerini de müziğe uyarlamıştı Ferré. Baudelaire de tıpkı Verlaine gibi yaşadığı çağda hak ettiği takdiri görmemiş, değeri öldükten sonra anlaşılmış bir şair. Onun bu programda yer vereceğimiz şiiri ise L’Albatros ismini taşıyor. Türkçesi şu şekilde başlıyor bu şiirin:

Sık sık, eğlenmek için, acımasız tayfalar
Yakalar albatrosları, bu muazzam deniz kuşlarını,
Ürkütücü sularda yol alan gemileri izleyen
Yolculukların vurdumduymaz arkadaşları.

Gökten inen tasasız, bu utangaç krallar
Güvertelerin üstüne kondukları zaman
Geniş kanatlarını sofuca bırakırlar,
Yorgun kürekler gibi, sular üstünde kayan. (Çeviri: Celal Kabadayı)

Bu şiirde Albatros aslında Baudelaire’in kendisini ya da daha da genellersek toplum içinde şairlerin yerini temsil ediyor. Albatrosun gökyüzündeyken çok görkemli göründüğünü ancak yere indiğinde, gülünç duruma düştüğünü belirtiyor Baudelaire. Bunu, şairlerin kendilerini sıradan insanların üstünde konumlandırmasına ancak insan içine karıştıklarında bir özellikleri kalmamasına benzetiyor. Bir anlamda yaşadığı topluma duyduğu yabancılaşmayı da ifade ediyor sanatçı bu devasa kuşlar üzerinden.

Marie Noël ya da gerçek adıyla Marie Rouget. 1883’te doğmuş, hayatı gelgitlerle geçmiş bir sanatçı bu. Bir Noel gecesi erkek kardeşini kaybetmesinin ardından soyadını Noël olarak değiştirmiş, o gece Tanrıya olan inancını da sorgulamaya başlamış ve hayatı boyunca bu tarz inanç krizleri yaşamış. Onun bu programda yer verdiğimiz eseri Et je cousais adını taşıyor. Yannis Spanos tarafından 1969’da müziğe uyarlanmıştı bu şiir, ilk olarak Juliette Gréco tarafından seslendirildi ama biz bugün, Fransız müziğinin bir başka önemli kadın yorumcusu olan Catherine Sauvage’dan dinleyeceğiz. Léo Férré ve Serge Gainsbourg yorumlarıyla da tanınıyor Sauvage, aynı zamanda müziğe uyarlanan şiirlerden oluşan albümler de yayınlamıştı sanatçı.

Paul Eluard tarafından 1942 yılında, Fransa, Alman işgali altındayken yazılan Liberté, Türkçeye Hürriyet ismiyle Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday tarafından çevrilmişti. Zülfü Livaneli ise Ey Özgürlük adıyla müziğe uyarlamıştı bu şiiri. İlk dörtlükleri şu şekildeydi bu eserin.

Okul defterlerime
Sırama ağaçlara
Kumlar karlar üstüne
Yazarım adını

Okunmuş yapraklara
Bembeyaz sayfalara
Taş kan kağıt veya kül
Yazarım adını

Bu şiir haliyle Fransız sanatçılar tarafından da müziğe uyarlandı. İlk olarak kariyerinin önemli bölümünde şiir uyarlamalarını seslendiren Hélène Martin yorumlamıştı şarkıyı. Yakın dönemde de Les restos du cœur organizasyonu kapsamında düzenlenen Les Enfoirés konserinde birçok Fransız şarkıcı tarafından farklı bir düzenlemeyle seslendirildi.

Şiirleri müziğe en fazla uyarlanan Fransız şairlerden biri de Jacques Prévert’di. 1977’de hayata veda etmişti bu ünlü şair, eserleri Yves Montand, Juliette Gréco, Mouloudji ve Magali Noël gibi isimlerce seslendirilmişti. Önde gelen Prévert yorumcularından biri de Serge Reggiani’ydi. Reggiani kariyerine bir aktör olarak başlamasının da yardımıyla, şiirlere çok farklı bir anlam katmayı başarıyordu. Bizim bu programda ondan dinleyeceğimiz şarkı ise Barbara. Yves Montand tarafından da seslendirilmişti parça, Türkçesi şu şekilde kısaca:

Hatırla Barbara / Yağmur yağıyordu Brest’e o gün durmadan / Ve yürüyordun sen gülerek / Yağmurun altında  / Dimdik ve gururlu / Hatırla Barbara
Yağmur yağıyordu Brest’e durmadan / Ve Siam sokağında rastladım sana / Gülümsüyordun / Ben de gülümsedim

Bir saçağın altında bir adam korunuyordu yağmurdan / Ve haykırdı ismini / Barbara / Ve ona doğru koştun sen yağmurun altında / Dimdik ve gururlu / Ve attın kendini onun kollarına / Hatırla Barbara / Unutma / Denize yağan o yağmuru / Mutlu yüzüne yağan / Bu mutlu şehre yağan

Ah Barbara / Ne büyük bir aptallıktır savaş / Ne oldu sana şimdi kim bilir / Bu demir yağmuru altında / Ateş, çelik ve kan yağmuru
Ve seni tutkuyla kollarına saran o adam / Öldü mü, kayıp mı yoksa hala yaşıyor mu 

Ah Barbara / Yağmur yağıyor Brest’e durmadan / Önceden yağdığı gibi
Ama artık aynı değil, yok oldu her şey / Bir yas yağmuru bu yağan korkunç ve üzgün

Bir demir, çelik ve kan fırtınası bile değil  / Sadece bulutlardan gelen
Can çekişen köpekler gibi / Brest’teki sular boyunca / Yitip giden o köpekler / Ve çürüyecek olan uzakta / Artık hiçbir şey kalmayan, / Brest’ten çok uzakta.

Şarkıları defalarca müziğe uyarlanan isimlerden biri de Louis Aragon. 1897- 1982 yılları arasında yaşayan Aragon’un eserleri başta Léo Ferré olmak üzere Georges Brassens, Georges Chelon ve Jean Ferrat gibi isimlerce müziğe uyarlanmıştı. Il n’y a pas d’amour heureux yani Mutlu Aşk Yoktur ya da Les yeux d’Elsa yani Elsa’nın Gözleri gibi eserleriyle tanınıyor Aragon, şiirlerinde günlük hayatı ve aşkı olduğu kadar politik konuları da ele alıyordu. Bu programda için seçtiğimiz şarkı, aşk temasını işliyor. Bu kez Heureux celui qui meurt d’aimer diyor Aragon, yani Ne Mutlu Sevmekten Ölene. Şarkı Jean Ferrat tarafından 1966’da müziğe uyarlanmıştı.

Yirminci yüzyıl Fransız şiirinin önde gelen isimlerinden biri de Bernard Dimey. 1931-1981 yılları arasında yaşamış Dimey. Şiirleri altmışlı yıllardan itibaren müziğe uyarlanmaya başlamış ve Yves Montand, Henri Salvador, Juliette Gréco ve Mouloudji gibi isimlerce seslendirilmiş. Seksenli yıllarda Charles Aznavour da onun eserlerini yorumladığı bir albüm yayınlamıştı. Biz bu programda onun, Mouloudji tarafından seslendirilen bir eserini dinledik. A dix sept ansyani On yedi yaşındayken isimli bu şiir geçen hafta hayata veda eden ünlü besteci Francis Lai tarafından müziğe uyarlanmıştı. Francis Lai’yi de Un homme et une femme ve Love story gibi unutulmaz film müzikleriyle tanıyoruz.

Günümüz Fransız pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Pascal Obispo, 2016 yılında, on dokuzuncu yüzyılda yaşayan kadın şair Marceline Desbordes-Valmore’un eserlerini müziğe uyarladığı “Billet de femmes” adlı bir albüm yayınlamıştı. Desbordes-Valmore, Rimbaud ve de özellikle Verlaine gibi modern şiirin kurucularının öncüsü olarak görülüyor. Louis Aragon, Marie Noël ve Cecile Sauvage gibi şairler için de ilham kaynağı olmuş aynı zamanda.  Programda onun Je ne sais plus, je ne veux plus adlı şiirinin müziğe uyarlanmış halini dinledik. 1830 yılına ait Romances adlı derlemede yer alıyordu bu eser.

Fransız müzisyenler tarafından müziğe uyarlanan şiirler arasında sadece Fransız şairlerin eserleri yoktu. Pablo Neruda, Julos Beaucarne ve Nazım Hikmet gibi farklı ülkelerden şairlerin kaleme aldığı şiirler de Fransız müzisyenlerin repertuarında yer almıştı. Bunlardan biri de bizden bir şaire ya da daha doğrusu bir halk ozanına aitti. Anadolu kültürünü derinden etkileyen Yunus Emre’nin imzasını taşıyan Bir Kez Gönül Yıktın ise adlı şiir, yaklaşık yedi yüz yıl sonra, 1996’da Georges Moustaki tarafından As-tu brisé un cœur adıyla müziğe uyarlanmıştı. Parçaya ney ile yapılan yaklaşık yarım dakikalık giriş de o dönemin mistik atmosferine götürüyordu dinleyenleri.

Fransız müzisyenler tarafından eserleri en çok müziğe uyarlanan Türk şairlerden biri de Nazım Hikmet’ti. Geçmiş dönemde Yves Montand ve Hélène Martin gibi sanatçılar onun eserlerinden uyarlanan şarkıları seslendirmişti. 2013 yılında bu kez Bernard Lavilliers, ünlü Nazım Hikmet şiirlerinden Akrep Gibisin Kardeşim’in farklı bir versiyonu olan Scorpion‘u yayınladı, hatta sanatçının “Baron Samedi” adlı albümünün ilk single’ıydı bu parça aynı zamanda. Bu şiirin ilk mısralarını hatırlamak gerekirse:

Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.

diyordu Nazım Hikmet.

https://open.spotify.com/embed/playlist/3FLxLCvEYUkvhbctpsDNpK

Playlist:

Şarkıcı / Yorumcu Parça Adı Albüm Adı Süre
Alain Barrière
Un poète
La Légende
3:30
Léo Ferré
Les Corbeaux
Les Poètes: Verlaine & Rimbaud
2:19
Léo Ferré
Âme, te souvient-il
Les Poètes: Verlaine & Rimbaud
2:43
Léo Ferré
L’Albatros
Les Poètes: Baudelaire
2:22
Catherine Sauvage
Et je cousais
Chansons d’amour et de tendresse
1:54
Hélène Martin & Les Enfoirés
Liberté
Abécédaire des poètes & Au rendez-vous des Enfoirés
3:00
Serge Reggiani
Barbara
Pour vous
3:25
Jean Ferrat
Heureux celui qui meurt d’aimer
Les années Barclay: Vol.3
3:01
Mouloudji
A dix-sept ans
Les années Mercury 1959-1960
2:11
Pascal Obispo
Je ne sais plus, je ne veux plus
Billet de femme, le concert symphonique
3:21
Georges Moustaki
As-tu brisé un cœur
Tout reste à dire
3:13
Bernard Lavilliers
Scorpion
Baron Samedi
3:58
Kategori:

Açık Dergi Perşembe Albümün C Yüzü – Bürkan Özkan (15’te 1)

20:00 – 21:00 Caz Orkestrası / Hülya Tunçağ / Dünden bugüne büyük caz / orkestraları

21:00 – 22:00 Sosyal Müzik (Yeni program) / Hazırlayanlar: Gonca Açıkalın, Sina Hakman)

acikradyo.com.tr/program/sosyal-muzik

“Caz ve cazdan etkilenen müzikler” şiarıyla yola çıkan programda, caz müziğine, cazla ilişkili ya da ondan esinlenip etkilenmiş müziklere yer veriliyor.

***

zz4

Sosyal Müzik’te bu gece 🎶

Hazır havalar iyice soğumamışken, doğada yürüyüş yapmak için en iyi zamanlar. Yürüyüşleriniz sırasında dinlemek için harika pastoral parçalar seçtik bu hafta. Kulaklığınızı takıp yürümeye hazırlanın…

Sosyal Müzik her perşembe 21:00’de Açık Radyo 94.9’da.
Bizi Twitter ve Instagram’da da bulabilirsiniz.

22:00 Falan: Freeform Freakout (Yeni program) / Hazırlayan: Clint Willey

Kick Out The Jams programıyla Amerika’nın çığır açan müzisenlerini ele alan Clint Willey bu yayın dönemi funk kanallarında ve farklı sadaların zengin çeşit âleminde bir keşif gezisine çıkıyor.

23:00 – 24:00 Stalker / Fatih Rağbet ve Yıldırım Arıcı / Herkesin ve hiçkimsenin programı

stalker_757

stalkeracikradyo.blogspot.com/

 24:00 – 01:00 Kılavuz / Bahadır Dilbaz / Türler arası

   bahadirdilbaz.blogspot.com/ 

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/13

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

Açık Gazete kayıt arşivi

***

Günün Sözü

20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz?… Bu bir olağanüstü hal. Yokoluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla, kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?

Yokoluş isyancılarından Woolf’un “Hedefleriniz gerçekçi mi?” sorusuna verdiği cevaptan…

(Guardian)

***

Açık Gazete: 14 Kasım 2018

zz6

Yeryüzü bir ölüm sarmalına girmiş durumda, bizi kurtarmak için radikal eylem gerekecek – George Monbiot

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Nereye Doğru: Cengiz Aktar’la Geleceğe Bakışlar

Nereye Doğru kayıt arşivi

09.30 – 10:00 50. Yılında 68 Devrimi (Açık Gazete’de yeni köşe) / Tarih Vakfı’nın katkılarıyla.

30. yılını bir sergi, 40. yılını ise 6 dakika 8 saniyelik bir dizi program ile andığımız 68’in, 50. yaşını de es geçmiyoruz. Tarih Vakfı’nın katkılarıyla 68 Devrimini enine boyuna konuşuyoruz.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Açık Yeşil /Ümit Şahin ve Ömer Madra / Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi

AcikYesil20181114

Açık Yeşil kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Metropolitika / Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve ve Murat Güvenç / Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitikl20181114

Metropolitika kayıt arşivi

12:00 – 12:55 Hipnopompia (Yeni program) / Algı dürten müzikler / Hazırlayan: Emirhan Arapoğlu

Açık Radyo’nun öğlen caz kuşağında algı dürten, cazdan elektroniğe geniş bir alanda gezen yeni bir müzik programı.

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Tuna’nın Beri Yanı / Muammer Ketencoğlu / Balkan ağırlıklı etnik müzik

muammerketencoglu.com/

tunaninberiyani.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Vegan Sağlık (Yeni program) / Hazırlayan: Kevser Başkara ve Osman Erk

Beslenme uzmanı Kevser Başkara, Veganlık üzerine yanlış bilinenleri, bitki temelli beslenmenin gezegen ve insan sağlığı üzerindeki hayatî önem taşıyan etkilerini anlatıyor.

 14:30 – 15:30 Alla Turca / Ali Pınar ve Ersin Antep / Türkiye’den klâsik müzik yorumcuları ve bestakârları

www.facebook.com/alla.turca.5

15:30 – 16:30 Altın Saatler / Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür / 17 Ağustos’u unutma

AltinSaatler20181114

Altın Saatler kayıt arşivi

16:30 – 17:00 Emeğin Gündemi / Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren / Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri

EmeginGundemi20181114

emegingundemi.blogspot.com/

emegingundemi.blogspot.com/search/label/aç1kradyo

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / (Tekrar program) / Hazırlayan: Atilla Aksoy

Açık Radyo kurucularından, programcı dostumuz Atilla Aksoy’u yakın zaman önce kaybettik. Dünyanın Cazı programının ilk programcısı Aksoy’un 2004 yılında bu çerçevede hazırlayıp sunduğu programları 13 yılın ardından Çarşamba günleri 17.00’de tekrar yayınlıyoruz.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Çarşamba Oyun Arası / Emre Gümüşer

Muhtelif tiyatro müziği örneklerine kulak atıp, oyunlar arası bir yolculuğa çıkıyoruz.

Açık Dergi Çarşamba Kazan Dairesi (Açık Dergi’de yeni köşe, 15 günde 1) / Hazırlayanlar: Sevil Tufan ve Barış Arman

Gelişiminden bugüne, Türkiye’de ve dünyada müzikal tiyatro geleneğinden örnekler 15 günde 1 yarım saatliğine Açık Dergi’de.  Bağımsız kumpanya Kazan Dairesi ekibinden Sevil Tufan ve Barış Arman hazırlayıp sunuyor.

Açık Dergi Çarşamba 18:50 Tasarım Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Muğlak Standartlar Enstitüsü

TasarimSozlugu20181114

Muğlak Standartlar Enstitüsü’nün uzun süredir üstünde çalıştığı ve memlekete özgü tasarımsal terim ve icatların derlendiği müstesna Tasarım Sözlüğü’nün maddeleri Enstitü üyelerince her Çarşamba akşamı birer maddeyle radyoda seslendirilmeye başlıyor.

Açık Dergi 19:30 Tezahür (15 Günde 1) / Hazırlayan: Gülin Dede Tekin / İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar

Tiyatro dünyasından haberler, röportajlar, yeni oyunlar, güncel meseleler. Artık Salı değil Çarşamba akşamları. Çıplak Ayaklarla Dans’la dönüşümlü.

Tezahür kayıt arşivi

Açık Dergi 19:30 Çıplak Ayakla Dans (Açık Dergi’de yeniden köşe, 15 günde 1) / Hazırlayanlar: Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan

CiplakAyaklaDans20181114

Çıplak Ayaklar Kumpanyası bu yayın döneminde yeni konu ve konuklarıyla aramıza dönüyor. Tezahür programıyla dönüşümlü olarak.

Çıplak Ayakla Dans kayıt arşivi

20:00 – 21:00 Ay’da Caz (Yeni program) / Caz tarihinde bu ay / Hazırlayanlar: Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük

Caz tarihinde o ay doğan-ölen müzisyenler, çıkan albümler, önemli olayların işlendiği bir caz programı

21:00 – 22:00 Alçak Basınç / Harun İzer / Popüler Kültürün kıyısında yeşeren alternatif yenilikçi müzik akımları

22:00 – 23:00 Ayın Karanlık Yüzü / Yosi Falay / Bir albüm

23:00 – 24:00 Caz Portreleri / Mustafa Aykın / Ayrıntılı caz tiplemeleri

24:00 – 01:00 Alan Kod 212  / Batu Boran (GdR)

Manhattan ve İstanbul Rumeli yakasının telefon alan kodlarının birbiriyle aynı olmasından yola çıkan Batu Boran, müziğin bu iki başkentini disco-funk köklerine sıkı sıkıya bağlı bir house setiyle birbirine bağlıyor.

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/12

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_-13-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

***

İngiltere’de İklim İsyanı: İlk Adım Atıldı

zz8

Geçen haftadan beri ön haberlerini vermeye çalıştığımız barışçı iklim eylemleri haftası Pazartesi günü, Britanya’da Enerji Bakanlığı binası önünde sıkı bir protesto hareketi ile başladı.

***

“İklimsel Çöküş Zamanında Korkusuzluk”

zz7

‘Yokoluş İsyanı’ aktivistlerinden Roger Hallam’ın Londra King’s College’daki konuşmasından notlar/Ülgen Semerci

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru20181113

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20181113

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Konuğumuz Eylül Görmüş

Bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisi içindeyiz

Bu ve gelecek hafta içecek ve yiyecekte koku ve tadın uzmanları ile konuşacağız

İçecek olarak merkeze Çay’ı alacağız

Konuğumuz bir çay uzmanı, aslında boğaziçi siyaset bilimi ve ua ilşkiler mezunu

kuzeni ve ortağı ile birlikte bir çay dükkanı önce karaköy ve sonra moda’da açıyorlar

menülerinde 60 değişik çay çeşidi var

10:00 – 10:30 İklim İçin / Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tonbil / İstanbul Forumu’ndan, Paris Zirvesi’ne yeryüzünün iklim güncesi

IklimIcin20181112

İklim İçin kayıt arşivi

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20181112

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Periplus (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Can Tonbil

periplus55galicia

“Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi” şiarıyla yola çıkan program, haftaiçi öğle kuşağını kıtalararası bir seyahate çıkarıyor.

http://canspod.com/

***

Galicia yollarında bir gezgin enişte…

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

soundcloud.com/joezeex/

9

14:00 – 14:30 Dünya Mirası Adalar / Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun

DunyaMirasAdalar13.11.20183

Adalar, yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş dünya şehri İstanbul’un hikâyelerinin hep bir parçası olagelmiş. Krallar, kraliçeler, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmış, ardından Osmanlı’dan günümüze  farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, Adaları İstanbul’un sayfiye merkezi haline getirmiş, sanatçılar, yazarlar, Adalar’ın renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekân tutmuş. Adalar, muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültürler havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar.
Şanslıyız ki Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçhelerinin mekânsal izdüşümlerini hâlâ görebiliyoruz ve barındırdıkları hikâyelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına erişebiliyoruz. Kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz: Adalar’a adımımızı attığımızda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz, şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden Dünya Mirası Adalar’ı enine boyuna konuşuyoruz.

Dünya Mirası Adalar facebook sayfası

***

zz18

15 Kasım’da Açık Radyo’nun 24. doğum gününü stüdyoda, konuğumuz Ayşe Ozil’le beraber hemde güne uygun bir konu, Filantropi (hayırseverlik, bağışcılık) Dünya’nın bize verdiklerini, Dünya insanıyla paylaşma, bağışlama felsefesini, Yetimhane ve arşivleri üzerinden konuştuk ve kutladık🎂🎈🎉
Modernleşmenin çok önemli kurumları, okulların vs ortaya çıkışı 19.yy ortalarında Osmanlı ile başlıyor.Yetimhane’de bu ana kurumlardan biri.
Arşivi korumak, arşivi okumak, bu binayı korumakla mümkün. Biz bu bina üzerinden, içinde ki duvar yazılarından, mutfağına kadar okuyabiliyoruz. Yetimhane binasının kendisi bir arşiv.

http://acikradyo.com.tr/podcast/210025

***

zz19

13 Kasım Salı 14.00 de Açık Radyo-DünyaMirasıAdalar programına, Yetimhane arşivinde çalışmalar yapan, Sabancı Ünv öğretim üyesi Ayşe Ozil konuk oluyor.
“Yetimhane arşivinden öğrenmek”sohbet başlığımız.Yetimhane ile ilgili belgeler ve arşivler üzerine konuşacağız.Programın podcastını dinlemek için; http://acikradyo.com.tr/podcast/210025
Ayşe Ozil kimdir:
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini de aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde tamamladıktan sonra Londra Üniversitesi Birkbeck College’dan tarih doktorasını almıştır. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuş, Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde ders vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye’de modernleşme, ulusçuluk, eğitim, şehirleşme ve Rum toplulukları gibi konularda çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri, Yunanca ve İngilizceden çevirileri vardır. Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek adlı kitabı önce İngilizce sonra da Türkçe olarak 2016 yılında Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Yeni Philip Glass’ın 80. yaşını kutluyor

Hande Akkan Twitter

***

zz2

Bugün 14.30’da “YENİ”de;
Türkiye’nin öğrenci inisiyatifiyle kurulan ilk ve tek orkestrası olan Boğaziçi Filarmoni Orkestrası (BÜFO) üyelerini ağırlıyorum.
O kadar harika zihinler ki, sohbete doyamadım.
Kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Türkiye’de çoğu alanda öncü olan Boğaziçi Üniversitesi’nin klasik müzik orkestrası Boğaziçi Üniversitesi Filarmoni Orkestrası’nın tarihi, 1900’lü yıllarda kurulan Robert Kolej Orkestrası’na dayanıyormuş.

zz3

1940’lardan sonra suskunlaşan orkestrayı, 2016 yılında, okulun Ekonomi Bölümü öğrencilerinden Onur Tahmaz tekrar canlandırıyor ve neredeyse 100 yıldır süregelen üniversite orkestrası geleneğini devam ettirmek üzere arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlıyor.

zz4

2016 yılında müzik yapmaya 10 kişi ile başlayan, şu an ise 80 kişiye ulaşan BÜFO, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve konservatuarlarda okuyan müzisyen öğrencilerin de desteğiyle, Türkiye’nin öğrenci inisiyatifiyle kurulan ilk ve tek orkestrası.

Tanıtım videosu

15:30 – 16:00 Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu (Yeni program) / Hazırlayan: Zeynep Ünal / (15 günde bir)

ask_13.11.2018

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi koordinatörü Zeynep Ünal tarafından hazırlanan bir sinema programı. Her programda uzun, kısa ve belgesel film yönetmenleri, yapımcıları, oyuncular, senaristler, sinema yazarları ve akademisyenlerle film sohbetleri yapılıyor

***

Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu’da görüntü yönetmeni Arda Yıldıran ve kurgucu & yapımcı Mesut Ulutaş’la Darren Aronofsky’nin 2017 yapımı filmi Anne! (Mother!)’yi konuştuk.

16:00 – 16:30 Sudan Gelen (Yeni program) / Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak / Hazırlayan: Akgün İlhan

SudanGelen20181113

Hayat suyun varlığıyla başladı ve onunla devam ediyor. Hayatın sonunu ise suyun yokluğu getirecek. Yaşadığımız gezegende içinde su bulunmayan, sudan gelip suya karışmayan hiçbir şey yok. Suyun yaşamın başlangıcı olduğunu, her varlık için vazgeçilmezliğini ve yeri dolduramazlığını vurgulamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. İşte bu yüzden sudan gelen hikâyelerle insanlığın doğayla ve kendiyle olan ilişkisini anlatmak için tasarlandı Sudan Gelen. Parçası olduğumuz doğayla nasıl bir ilişki içindeyiz? Doğaya nasıl bakıp, ona nasıl davranıyoruz? Kendimizi doğanın neresinde konumlandırıyoruz? Biz insanlar kimiz, nasıl canlılarız? İnsanlık için nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Bu Can alıcı sorulara cevap ararken doğanın en temel bileşeni ve bedenimizin yüzde %60’ını oluşturan suyla ilişkimize baktıkça kendimizi de daha iyi tanıyacağız.

Sudan Gelen facebook sayfası

***

DenizlerSualtiLuferBalikcilikMert GokalpAkgun Ilhan

Akgun Ilhan’in hazirlayip sundugu Sudan Gelen’e konuk olan
Mert Gokalp, denizlerimizin halini Lufer belgeseli, Irme adlı kısa filmi,
Türkiye Deniz Canlilari Rehberi (2012) ve Aqua Diaries gibi calismalari
uzerinden anlatti.

***

zz27

Denizlerimizin hali nedir nicedir? Peki, denizlerimizi anlatan ve yıllara yayılan birikimle ve emekle yapılmış çalışmalara hak ettikleri önem veriliyor mu? Akgün İlhan‘ın hazırlayıp sunduğu Sudan Gelen’e konuk olan Magma Dergisi fotoğrafçısı ve yazarı Mert Gokalp bu soruları Açik Radyo dinleyicileri için Lüfer belgeseli (2017), Irme adlı kısa filmi (2015), Turkiye Deniz Canlilari Rehberi (2012) ve Aqua Diaries gibi çalışmalarının üzerinden cevapladı. Denizin içini dışını kapsayan bu keyifli sohbetin kaydını buyurun buradan dinleyin: http://acikradyo.com.tr/podcast/209945

***

zz28

Bugün (13 Kasım 2018) Sudan Gelen’de konuğumuz Lüfer (2017) ve denize dair daha pek çok belgeselinden tanıdığımız, Türkiye Deniz Canlıları Rehberi’nin (2012) yazarı ve Magma’daki yazılarından fotoğraflarından takip ettiğimiz Mert Gokalp olacak. Gökalp denizlerimizin halini anlatan çalışmalarını bizlerle paylaşacak. Sakın kaçırmayın! Saat 16.00’da Açık Radyo‘da buluşmak üzere! 94.9 FM ya da http://acikradyo.com.tr/stream/index.html

16:30 – 17:00 Diğerkâm (Yeni program) / Hazırlayanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen

56Digerkam13.11.2018KAMPANYALAR

Geçtiğimiz dönemlerde Hemzemin programını hazırlayan Rauf Kösemen ve Damla Özlüer yine sosyal fayda iletişimi üzerine daha geniş düşünmeye çağırdıkları yeni programları Diğerkâm ile bu yayın döneminde de aramızdalar.

Facebook.com/Diğerkam

***

Language Turkish
Rauf Kösemen ve Damla Özlüer’in hazırlayıp sundukları Diğerkâm,  56. programında Türkiye’den ve dünyadan çeşitli sosyal fayda iletişimi örneklerini ele alıyor.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Salı Dünyayı Okumak / Aytaç Timur ve Akif Pamuk

dunyayi_okumak_13.11.2018

Yazmaya övgü. Eleştiriye ve eleştirmene kapı. Düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı amaçlayan bir kültür programı.

***

Language Turkish
Açık Radyo’da 13.11.2018’de dünyayı okumak: yazarlar ve ilhamları programının konuğu Bahar Havzalı Şener’di. Bahar Havzalı Şener ile “Küçük Hayvanlar” isimli çocuk kitabı üzerine sohbet ettik.

Açık Dergi Salı 18:50 Dünya Sinema Sözlüğü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay

DSSAlmanAksani13112018

Önceki dönemlerde Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin Türkiye Sinema Sözlüğü’nü radyoya taşıyan Oğulcan Bakiler ve Sabahat Özay bu yayın döneminde yine Altyazı tarafından hazırlanan Dünya Sinema Sözlüğü’nü dinleyiciyle paylaşıyor.

***

Dunya Sinema Sozlugu 13 Kasım 2018: Alman Aksanı

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

Açık Dergi Pazartesi Serbest Atış (Açık Dergi’de yeni köşe – 15 Günde 1) / Dünya Basketbol Gündemi / Hazırlayanlar: Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Ergin

Volkan Ağır ve Utku Gökerküçük’ün hazırlayıp sunduğu Efektif Pas bu yayın döneminde bir ara veriyor. Yerine, bir basketbol programı olan Serbest Atış geliyor.

Açık Dergi Salı Trapez Kadro (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayanlar: Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu

TrapezKadro20181113

Açık Dergi’de Kadın Bisikletliler mikrofon başına geçiyor. Serbest Atış yayınıyla dönüşümlü olarak bizlerle her bölümünde farklı yaşam çevrelerinden bisikletçi kadınlar bisiklet deneyimlerini paylaşıyor.

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

Açık Dergi Salı 40 Yılda 1 / Sedat Nemli

Bu yaz da 1977’den müzikler dinliyoruz. Haziran ayı itibariyle.

Açık Dergi Salı  50. Yılında Velvet Underground & Nico 

Açık Dergi’de Salı akşamları, yayınlanışının 50. yılında Velvet Underground & Nico albümünün parçaları da yer alacak

Açık Dergi Salı Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Evrim Hikmet Öğüt / (15 günde bir)

Bir süredir Suriyeli müzisyenler ve onların Türkiye’de yer alabileceği müzikal konum üzerine çalışmaları bulunan etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt’ten “Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü”, yeni programlarımızdan bir diğeri. Program, farklı müzik kültür ve türleri üzerinden göçün müzik üretimine etkisini müzikolog-etnomüzikolog, iletişimci, müzik yazarı, müzisyen ve sanatçılarla tartışıp, göçmen müzisyenlerin deneyimlerini ilk ağızdan aktarmayı da hedefliyor.

Açık Dergi Salı Yararlı Sanat Arşivi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Can Gümüş ve Onur Yıldız / (15 günde bir)

Yararlı Sanat Arşivi, sanatta yarar ve kullanım konularının tartışmaya açılması için kurulan Arte Util (Yararlı Sanat) Topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerini tartışır. Sanatın aktivizm ve kültür kurumlarıyla ilişkisi bağlamında geleceğini ele alan bir program.

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_13-11-18_G-Mule_B-Sabbath

gitaresk.com/

***

zz6

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9 Gitaresk’te, jamband Gov’t Mule’un 2018 Halloween konserinde Black Sabbath grubunu yorumladığı set’i dinleyeceğiz. Gov’t Mule veya zaman zaman Warren Haynes Group, bir grubu işledikleri özel yorum setini geleneksel olarak tüm Cadılar Bayramı konserlerinde çalıyorlar.
http://www.gitaresk.com/Playlists/48th/181113.htm

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Numune Hastanesi (Yeni program) / Hazırlayan: Cüneyt Bolak

Kaydedilmiş her türlü ses, bir progresif rock şarkısı ya da bir hint ragası, “Eşkıya” filminden bir diyalog ya da eski bir tv reklamı prodüktörlerin ellerinde yeniden hayat bulur. Doktor Frankenstein’ın canavarı gibi! 70lerin sonunda sampler’ın icadıyla müzik bir daha eskisi gibi olmadı. Özellikle Hip Hop’ta kesilen, biçilen ve yeniden hayat bulan “numune”lerin masaya yatırıldığı Numune Hastane’sinde örneği alınan ve bu örneklerle yapılan şarkıların izi sürülüyor. Sampling marifetiyle üretim yapan prodüktörler ve bu üretimleri altyapı olarak kullanan rapçilerin de konuk olduğu Numune Hastanesi dinleyicilerini “Ses Gezegeni’nde Örnek Avı”na davet ediyor.

AÇIK RADYO’NUN 48. YAYIN DÖNEMİ BAŞLADI (5 KASIM 2018 – 5 MAYIS 2019)

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program    blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/11/9

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil,  Selahattin Çolak

acikgaste_-12-11-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Pazartesi  Ali Bilge’yle Ekonomi Politik

EkonomiPolitik20181112

Ekonomi Politik kayıt arşivi

***

Açık Gazete’de Ali Bilge’yle söyleşi: Silah sanayi ve Cihangir İslam’a soruşturma

Açık Gazete’nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge’yle, silah ve savunma sanayisinde yaşanan gelişmeler ve Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın ardından Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam hakkında açılan soruşturmayı konuştuk.

09:50 – 10:00 İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri (Açık Gazete’de yeni köşe)

HaftaninKarikaturleri20181112

SoylesiFikirliTembellerKlubu

Sevgili dostumuz çizer İzel Rozental dünyadan ve Türkiye’den seçtiği haftanın karikatürlerini radyoda anlatıyor.

***

Fikirli tembeller kulubü üyeleri Tan Oral ve İzel Rozental ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü Oldies

10:30 – 11:00 Kamusla Güreş (Yeni program) / Hazırlayanlar: Didem Gürzap ve Kerem Doğan

Kamusla_gures-12-11-2018_rec.08-11-2018

Kelimelerin, hayata dokunan anlamları, güncel ve geçmişe dayalı anlam ve çağrışımlarıyla tekrar ele alınacağı bir program.

zz8

Kamusla Güreş kayıt arşivi

Kamusla Güreş Twitter

***

Kamusla Güreş, Açık Radyo, 94.9, Didem Gürzap, Kerem Doğan, Meslek, İş,

11:00 – 12:00 Bisiklet Zinciri (Yeni program) / Hazırlayan: Muzaffer Çorlu

12Kasim

Müzik programcımız Muzaffer Çorlu yıllar sonra heyecanlı bir dönüş yapıyor. Programda müzik, film ve bilim üst şemsiyesi altında besteciler, bilim insanları ve dahi siyasetçiler nöro-bilimdeki yeni gelişmelerle birlikte ele alınıyor.

Bisiklet Zinciri kayıt arşivi

12:00 – 13:00 Jazz Club (Yeni program) / Hazırlayan: Dağhan İş

Önceki dönemlerde dansın peşinde koşturan Dağhan İş bu yayın döneminde “İçinden caz geçenler”in peşine düşüyor.

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü – Atuan Mezarları / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Babil’den Sonra / Hazırlayan: Ercüment Gürçay

80acikradyo24yasindadogaicincal12kasim.2018

Dünyanın her yanından rüzgâra bırakılmış sesler bu yayın döneminde Pazartesi günleri saat 13.00’te.

***

zz5

“…Açık Radyo bugün, yani 13 Kasım Salı günü 23. yılı geride bırakıp, 24. yaşına basacak. Radyomuz 23 yıldan bugüne 7/24 yayında ve arkasında büyük bir öz veri– büyük bir emek var. Açık Radyo’yu akıl edenler, kuruluşuna öncülük edenler, 23 yıl boyunca radyoya emek verenler sağ olsunlar, var olsunlar….”

***

zz32

Babil’den Sonra/ Açık Radyo 24 Yaşında “Doğa İçin Çal” (12.11.2018)

Açık Radyo94.9Ömer MadraDoğa İçin Çal

programı dinlemek için tklynz

(Babil’den Sonra) Açık Radyo 24 yaşında

14:00 – 14:30 Hamişden Sesler / Şenay Özden ve Özhan Önder / Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler

HamisdenSesler20181112

Hamişten Sesler kayıt arşivi

14:30 – 15:30 Opus 94 9 / Berna Uzunoğlu

Daha önceki dönemlerde her bölümünü dâhi bir besteciye ayrılan programda, 39. yayın döneminden itibaren her bölümünü bir müzik enstrümanına ayrılıyor.

15:30 – 16:30 Yolgeçen / Rahmi Öğdül ve Evrim Altuğ / Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar

Yolgeen20181112

yolgecen_12.11.2018

***

Açık Radyo 94.9 Yolgeçen Programı, Eda Gecikmez’in Kapsül Manzara Sergisi ile ilgili olarak konuk olduğu 12 Kasım 2018 tarihli yayın

16:30 – 17:00 Hariçten Sanat (Yeni Program) / Gezegenden Kültür-Sanat Haberleri  / Hazırlayan: Çelenk Bafra

HarictenSanat20181112

acikradyo.com.tr/program/144512/kayit-arsivi/hariçten-sanat

Programda özellikle Türkiye’yi ilgilendiren ve/ya Türkiye’den katılımcılara yer veren uluslararası sanat gündeminden bir kesit sunulacak. Müzeler, bienaller ve sergilere özellikle odaklanarak geniş bir perspektifle sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarındaki yeni gelişmeleri, haberleri ve güncel tartışmaları incelenecek.

Hariçten Sanat kayıt arşivi

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Duygu Arın, Yinon Muallem, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Pazartesi Murat ‘Mrt’ Şeçkin ile Kadıköy Postası

Kadıköy’deki kültür-sanat takviminin tutulduğu programda Tayfun Polat’ın Kadıköy’den göçüyle oyuncu değişikliğine gidildi. Yine bir Kadıköylü Murat ‘Mrt’ Seçkin aramıza katıldı.

Açık Dergi Pazartesi Halk Takvimi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Kansu Şarman

HalkTakvimi20181112

Meteoroloji öncesi iklim bilgeliğinin güncelliği ve iklimin tarihe etkisi hakkında haftalık raporlar ve anekdotlar, Kansu Şarman tarafından bu yayın döneminde Açık Dergi içinde ele alınıyor.

 Açık Dergi Pazartesi  Haftanın Albümü

20:00 – 21:00 Yerli / Tayfun Polat / Ana akımın dışında kalanlar

yerlisetler.wordpress.com/

mixcloud.com/tayfun-polat/  

21:00 – 22:00 Vertigo / Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk / Savrulan şarkılar

vertigo500.blogspot.com/

22:00 – 23:00 Ahtapotun Bahçesi / Cem Sorguç / Alter-latif müzik

ARab20181112SerdarAteser

ahtapotunbahcesi.blogspot.com/

***

Serdar Ateşer ile 20 yıl sonra çıkardığı “İş İşten Geçer Geçmez Ordayım” albümü

23:00 – 24:00 Ay Palas / Tolga Yağlı / Bağımsız müzik

aypalas20181112

aypalas.blogspot.com/

24:00 – 01:00 Asfalya (Yeni program) / Hazırlayan: Gülşah Görücü

Asfalya programında Gülşah Görücü, güncel müzik sahnesinden saykodelik (psychedelic) – rock, eklektik – rock ve blues – rock parçalarına yer veriyor.

Blog Stats

 • 114.884 hits