Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 48. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 49. Yayın Dönemi: 6 Mayıs 2019 – 3 Kasım 2019 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2019/8/14

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

Açık Gazete kayıt arşivi

Günün Sözü

***

Gerçeği Söyle III: Müzik

15 Ağustos 2019

‘İklim için Acil Durum’ ilan eden kurum ve oluşumların sayısı her geçen gün artıyor.

Havaya Bağlı Herşey köşemizde bu hafta, “Neden İklim İçin Acil Durum İlanı?” başlıklı yazının ardından başladığımız serimize medya kuruluşlarının ardından müzisyenlere yer veriyoruz.

T24’ün aktardığına göre, Radiohead ve birçok Britanyalı müzisyen iklim değişikliği hakkında “acil durum” ilân etti ve dünya liderlerine harekete geçme çağrısında bulundu.

“Müzik Acil Durum İlân Ediyor” medya ve devletlerin iklim krizine dikkat çekmesini, acilen harekete geçmesini istiyor. Müzisyenler ve müzik şirketlerinden oluşan bu yapı, müzik endüstrisinin çevre sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bildiklerini ve acilen olağanüstü eyleme geçmeyi taahhüt ettiklerini deklare ediyor.

Uluslararası katılımcıların imza attığı bildirge ve bu bildirge hakkındaki bilgileri siz Havaya Bağlı Her Şey okurları için Canan Ener Silay aracılığı ile Türkçe çevirdik.

Müzik acil durum ilan ediyor

‘MusicDeclaresEmergency’ (‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’) iklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmek, ve bütün hükümetlere Dünya yüzündeki tüm canlı yaşamını korumak için acilen harekete geçme çağrısı yapmak için bir araya gelen bir grup sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyondan oluşuyor.

Biz, yani ‘MusicDeclaresEmergency’ (MDE), daha iyi bir gelecek yaratmak için gereken kültürel değişimi ilerletmekte müziğin gücüne inanıyoruz.

Bildirgemiz:

‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’ (MDE), iklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmiştir.

* Tüm hükümetleri ve medya kuruluşlarını iklimsel ve ekolojik aciliyet/olağanüstü durum hakkında gerçekleri söylemeye çağırıyoruz.

* Biyolojik-çeşitlilik kaybını geriletmek, ve en geç 2030’a kadar sera gazı emisyonlarını (yayılımını) net-sıfıra çekmek için hükümetlerin hemen şimdi harekete geçmesini istiyoruz.

* Bu acil durumun küresel adaletsizliklerden kaynaklandığının ve Dünya’daki hayatın korunması için sistemsel bir değişime gidilmesi gerektiğinin kabul edilmesini istiyoruz.

* Müzik endüstrisinin çevre sorunları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz, ve acilen olağanüstü eyleme geçmeyi taahhüt ediyoruz.

Neler yapacağız?

* Müzik endüstrisinde ve toplumda kolektif bir güç olarak, birbirimizi destekleyecek ve uzmanlığımızı paylaşacağız.

* İklimsel ve ekolojik aciliyet konusunda sesimizi yükseltecek ve yaygınlaştıracağız.

* Müzik dünyasında yaptığımız işlerin ekolojik açıdan sürdürülebilir ve kendini yenileyebilir olmasına çalışacağız. (MDE, bir grup sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyondan oluşuyor.)

İnanıyoruz ki:

Sera gazı emisyonlarındaki sürekli artış ve doğal dünyanın amansızca tahrip edilmesi, Dünya yüzündeki yaşama kesin bir tehdit oluşturuyor.

Tüm hayatı iklim ve ekoloji felaketinden korumak için bütün hükümetlerin acilen harekete geçmesi şarttır.

Müzik, müzisyenler ve müzik endüstrisi, sahip oldukları benzersiz kültürel ve ekonomik güçlerini kullanarak, yeryüzündeki hayatı güvence altına almak için gerekli sistemsel değişimleri talep etmenin öncüsü olabilirler.

Müzik endüstrisinde yer alan tüm insanları, bize katılarak iklim sorununda acil/olağanüstü durum ilan etmeye ve karbon-etkisiz (carbon neutral) bir gelecek için gereken kültürel ve işletsel (operasyonel) değişimleri yapmaya çağırıyoruz.

Biz kimiz?

‘Music Declares Emergency’ (‘Müzik Acil Durum İlan Ediyor’), müzik dünyasının iklim krizi karşısında birlik içinde eyleme geçmediği endişesini taşıyan sanatçı, müzik endüstrisi profesyoneli ve organizasyonların oluşturduğu bağımsız bir gruptur.

MDE, yaşadığımız iklimsel ve ekolojik acil durum karşısında derin bir endişe taşıyan bireylerin önderliğinde birleşmiştir; ve müzik türü, cinsiyet, rol, ırk, cinsel tercih gibi konularda ayrım gözetmeksizin müziğin tüm alanlarını temsil eder. MDE olarak, sahip olduğu benzersiz rolü ile müzik endüstrisinin bu mücadelede kendi sözcü grubuna ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz.

MDE grubuna ‘Extinction Rebellion’ (Yokoluş İsyanı) ve ‘Culture Declares Emergency’ (Kültür Acil Durum İlan Ediyor) hareketlerinden esinlenen veya bunlara bizzat katılmış bireyler, ‘Julie’s Bicycle’ (Julie’nin Bisikleti) girişimi üyeleri ve başka müzik endüstrisi profesyonelleri  dahildir. ‘Julie’s Bicycle’ üyeleri uzun yıllardan beri Birleşik Krallık’taki (UK) ve diğer ülkelerdeki kuruluşlar ve bağımsız profesyonellerle birlikte çalışarak işletmelerin, yaratıcı çalışmaların ve iş uygulamalarının “çevresel sürdürülebilirlik koşullarına” uymalarını sağlamaktadır.

MDE, XR (‘Yokoluş İsyanı’) ve ‘Julie’s Bicycle’ hareketlerinden ilham, destek ve kaynak sağlamakla birlikte, bağımsız karar-alma işlevine sahiptir. Gönüllü bireyler tarafından yürütülen demokratik bir örgütlenmedir. Müzik endüstrisinde çalışan herkes bize katılabilir.

Acil durum ilan etmek yasal mıdır?

Birleşik Krallık Parlamentosu, ve aralarında Londra Büyükşehir Belediyesi, Bristol ve Manchester  belediyelerinin de bulunduğu siyaset alanındaki düzinelerce kurum “iklim acil durumu” ilan etmiştir: climateemergency.uk

“Acil durum ilan etmek”, her birey veya kuruluşun bağımsızca alabileceği bir karardır; ve kişinin veya kuruluşun kendi uygun göreceği bir yolla gerçekleştirilebilir. “Acil durum ilan etmek”, endişelerinizi kamuoyuna alenen duyurmak, siyaseten daha gayretkeş hareket edilmesi çağrısında bulunmak, ve çevre sorunlarıyla ilgili kendi eylemlerinizi gerçekleştirmek anlamına gelir. “İklimsel ve ekolojik acil durum ilan etmek”, herhangi bir grubu özellikle desteklemek veya kanunlara aykırı hareketleri teşvik etmek anlamına gelmez.

Finansman, fon temini ve bağışlar

Bağış toplama (‘Fundrazr’) sayfamızı, yazılı malzeme basımı, promosyon malzemesi temini ve lansman düzenlemek gibi başlangıç masraflarımızı karşılamak için kurduk. Girişimimiz büyüdükçe, bize yapılan maddi bağışları yuvarlak-masa tartışmaları ve daha büyük çaplı faaliyetleri organize etmek için kullanacağız. Banka hesap numaralarımız istek üzerine iletilecektir.

Finans ve mali işlerimizin denetimi, MDE’nin çekirdek üyeleri tarafından, aralarında eşit yetki ve sorumluluk kullanarak, yürütülmektedir. MDE, harcamalarla ilgili kararlarında tüm üyelerine hesap vermekle yükümlüdür.

Daha fazla bilgi için:

MDE email: info@musicdeclares.net
Extinction Rebellion: https://rebellion.earth
Julie’s Bicyclehttps://juliesbicycle.com

Eylemlerimiz

Sizler de “İklim Acil Durumu İlanını” destekleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Mesela; ‘İklimsel ve Ekolojik Acil Durum’ içinde yaşadığımızı sürekli bağırarak duyurabilirsiniz. Siyasi alanda bireysel angajmanlara girerek kararlılığınızı gösterebilirsiniz. Tüm bu çabalar toplumlarımızın çeşitliliğini de yansıtıyor olacaktır. Bireysel eylemler, sistemsel değişimler yaratılmadan fazla bir şey ifade etmez; ama kavuşmak istediğimiz yeni bir dünyanın yollarını döşememize yardımcı olabilir. Her şeyi, hep birden yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Ama biz, müzik toplumunun bireyleri olarak, sesimizi ve kolektif eylemlerimizi birlik içinde duyurmaya devam edeceğiz.

* İmzacılar ve İngilizce metin için tıklayın.

Çeviren: Canan Ener Silay

08:02 Eduardo Galeano: Ve Günler Yürümeye Başladı / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Perşembe Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Bildiğimiz Ekonominin Sonu (15 günde 1)

Ekonomi Ekoloji kayıt arşivi

09:00 – 09:30 Dikilen Kaya / Standing Rock (15 günde 1) / Bikem Ekberzade

dikilen kaya, bikem ekberzade

Intro videosu

Intro ses

Bikem Ekberzade’nin yeni kitabı Standing Rock: Greed, Oil and the Lakota’s Struggle for Justice 3 Ocak 2019’dan itibaren her 15 günde bir sabah 9-9:30 arası Açık Radyo 94.9 FM’de ve acikradyo.com’da.

09:30 – 10:00 Güncel Hukuk Dergisi’nde bu ay (Ayda 1)

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Ekonomi&Ekoloji / Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Serkan Ocak ve Mahir Ilgaz

ekonomiekoloji20190815

Ekonomi Ekoloji kayıt arşivi

Facebook.com/Pelin Cengiz

***

Yarın 10:30’da Açık Radyo Ekonomi&Ekoloji’de gündem bir kez daha#Hasankeyf diyoruz, Hasankeyf Yaşatma Girişimi’nden Ercan Ayboga ile Hasankeyf ve Ilısu Barajı hakkında son gelişmeleri konuşuyoruz, bekleriz…

11:00 – 11:30 Yeşil Bülten (Yeni program) / Hazırlayan: Utku Zırığ

yesilbulten15.08.2019

İMC Televizyonunun kült programı Yeşil Bülten bu yayın döneminde Açık Radyo’da

Yeşil Bülten kayıt arşivi

11:30 – 12:00 Açık Mimarlık / Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar, Yağmur Yıldırım ve Cenk Dereli / Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar

acikmimarlik20190815

acikmimarlik.blogspot.com/

Açık Mimarlık facebook sayfası

Açık Mimarlık kayıt arşivi

facebook.com/yagmurlyildirim  

***

Sanal gerçeklikte Osman Hamdi Bey’in dünyasına yolculuk

15 Ağustos 2019
Fotoğraf: Amber Eroyan

Pera Müzesi’nde ziyarete açılan “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk” projesi, sanal gerçeklikte Osman Hamdi Bey’in Kuruçeşme’deki çalışma odasını ve Kaplumbağa Terbiyecisi’nin bulunduğu Bursa Yeşil Cami’nin üst kat odasını deneyimleme imkânı sunuyor. Dönemin mimari üsluplarına, gündelik hayat pratiklerine, Osman Hamdi Bey’in hayatına ve müze koleksiyonunda yer alan eserlerine dair kapsamlı bilgiler edinmeyi sağlayan proje, iki yılı aşkın bir araştırma süreciyle hayata geçirilmiş. Projeyi ortaklarından Muse VR kurucu ortağı Talat Alkan ve Pera Müzesi dijital ve sosyal medya sorumlusu Irmak Wöber anlatıyor.

12:00 – 12:55 Afrikon (Yeni program) / Hazırlayan: Ufuk Aktaş

“Afrika üzerinde dolaşan sesler” şiarıyla yolan çıkan programda her hafta Afrika’nın başka bir ülkesinden geleneksel ve gelenekselden beslenen yeni icralar dinliyoruz.

12:55 – 13:05 Tehanu / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak 2018’de aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü’nün üçüncü kitabına bir süre önce başladık. Ne zaman biter, orası hâlâ meçhul.

13:00 – 14:00 Aheng-i Hengâme / Alper ve Esra Kaliber / Soul, Funk ve Afrika müzikleri

15august2019ahengihengame

 ahengihengame.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Günün ve Güncelin Edebiyatı / Seval Şahin / Romanlar, Hikâyeler, Kahramanlar

gununguncelinedebiyati15.08.2019rec.14.06.2019huseyinsu2

twitter.com/sevalsahinn/media

Günün ve Güncelin Edebiyatı kayıt arşivi

Twitter.com/Guncel Edebiyat

***

gununveguncelinedebiyatiSeval ŞahinHüseyin Su (2. Bölüm)

***

Hüseyin Su ile Söyleşi (2. Bölüm)

23 Ağustos 2019
Bu hafta programımızda Hüseyin Su ile konuşmaya devam ettik.

14:30 – 15:30 Notalarla Sohbet / Zerhan Gökpınar / Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı

Notalarla Sohbet – Zerhan Gökpınar

***

Notalarla Sohbet programımızda bugün çok bilinen ile az bilinen eserler yanyana, saat 14.30/94.9 Açık Radyo’dayız, sohbetimize bekleriz.

www.acikradyo.com.tr

Fotoğraf açıklaması yok.

15:30 – 16:30 Hukuk Güvenliği (Yeni program) / Hazırlayanlar: Bahri Belen ve Aynur Tuncel

Hukuk güvenliğinin enine boyuna konuşulduğu programın sürekli konuğu Aynur Tuncel bu yayın döneminde aslî programcı kadrosuna dahil oldu.

16:30 – 17:00 Toplumsal Dönüşümde Sosyal Grişimcilik / Hülya Denizalp ve Ayzen Atalay Durmuşoğlu

sosyalgirisimci-lik.blogspot.com/

facebook.com/pages/Toplumsal-dönüşüm için Sosyal Girişimcilik-(Social Entrepreneurship)

http://hulyadenizalp.net/

hulyadenizalp.net/radyo-programlari/

***

15 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 16.30 da Açık Radyo “Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik programının konuğu; Dr. Lane Nur Ertugay.
Hacettepe Üniversitesi ‘ni bitirdikten sonra evlenip ABD’ ye giden Ertugay hem Türkiye’de hem de ABD de ihtisas yapmış. Şu anda da Aile hekimi ve Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışıyor.
10 yıl önce kurucularından birisi olduğu 23 Nisan Çocuk Dostluk Festivali’nin program koordinatörlüğünü sürdüren Lane Nur Ertugay ile sağlık ve gönüllülük konusunda sohbet ettik.
Programı 94.9 fm den veya http://acikradyo.com.tr dinleyebilirsiniz ÖNEMLİ NOT: Programı saat 16.30 da dinleyemezseniz, kaydına daha sonraki günlerde http://hulyadenizalp.net/radyo-programlari ve/ya Facebook/Toplumsaldönüşümiçinsosyalgirişimcilik sayfasından ulaşabilirsiniz.. _
Reposted from @hulyadenizalp

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, Hulya Denizalp dahil, gülümseyen insanlar, gözlük

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen,Levent Öget ve Harun İzer

facebook.com/pages

dunyanincazi-loget.blogspot.com/

***

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, müzik enstrümanı çalan insanlar, gitar ve yazı

 

DÜNYANIN CAZI-AÇIK RADYO 94.9 FM – Perşembe-17:00/18:00 (canlı)
Hazırlayan ve Sunan: Levent Öget

Aaron Goldberg
Shai Maestro
Terence Blanchard
Philippe Poussard
Arild Andersen
Bruno Angelini
Leon Parker
Red Baraat
Ibrahım Maalouf
Paolo Vinnaccia
Tommy Smith
Jorge Roeder
Ofri Nehemya
Fabian Almazan
Charles Altura
Christian Lete

http://dunyanincazi-loget.blogspot.com/ (liste)

http://acikradyo.com.tr/stream/ (canlı yayın)

photog. Jim Brock

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

gezegeningelecegi20190815

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

***

Gezegenin Geleceği:15 Ağustos 2019

19 Ağustos 2019
Fotoğraf: Kuzey Ormanları Savunması

Jeoloji Mühendisleri Mersin Şube Başkanı Erkan Demir Türkiye’nin de yapımına başladığı inşaat halinde olan Nükleer Santralin de çok geç olmadan kapatılması gerektiğini söyledi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre 1970-2014 yılları arasında ormanda yaşayan çok sayıda hayvan türünün sayısı yarı yarıya azaldı. Özellikle kurbağalar gibi amfibi türler ve maymun gibi memeli hayvanlar ya da orman fillerinin sayısında ciddi oranda düşüş kaydedildiği bildirildi. WWF raporunda mercek altına alınan 455 hayvan popülasyonu ve 268 omurgalı türünde ortalama yüzde 53’lük azalma tespit edildiği, azalmadan özellikle de tropik bölgeler ve Amazon ormanlarının etkilendiği belirtiliyor. Canlıların sayısının azalmasının başlıca nedeni olarak ağaç kesimi ve tarım amacıyla ormanların yok edilmesi sonucu yaşam alanlarının kaybı gösteriliyor. WWF Almanya şubesinden Christoph Heinrich dünya çapında ormanlarda tür çeşitliliğindeki azalmanın dehşet verici olduğunu ve alarm verdiğini belirtti. “Hayvanlar yok olursa ormanlar da sera gazını emme işlevini yitirir” diyen Heinrich,  biyolojik çeşitliliğin yok olmasını tersine çevirmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için ormanların ve içindeki canlıların korunması gerektiğini vurguladı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nün kısa süre önce açıklanan raporunda iklim değişikliğiyle mücadelenin en iyi yönteminin ormanlaştırma olduğu sonucu açıklanmıştı. İsviçreli bilim insanları, ormanlaştırmayla karbondioksit salımının üçte ikisinin azaltılabileceğine dikkat çekmişti.

Ormanlar iklim değişikliğine yol açan karbondioksiti emiyor, aşırı sıcak, don, kuruluk ve fırtına gibi doğa olaylarını yumuşatıyor. Havayı temizleyen ormanlar pek çok canlının da yaşam alanı.

Mezopotamya Haber Ajansı‘ndan Ergin Çağlar, Jeoloji Mühendisleri Mersin Şube Başkanı Erkan Demir ile Akkuyu Nükleer Santralini ve tehlikelerini konuştu. Dünyada nükleer santral gibi enerji elde etmek için kullanılan yöntemlerin artık kullanılmadığını belirtti.  Hatta bu yöntemle enerji elde eden ülkelerin artık santrallerini kapattıklarını kaydeden Demir, Türkiye’nin de yapımına başladığı inşaat halinde olan Nükleer Santralin de çok geç olmadan kapatılması gerektiğini söyledi. Demir, “Nükleer Santralin başından beri güvenli olmayan bir enerji üretme yöntemi olduğunu defalarca söyledik. Halbuki güneş ve rüzgar enerjisi ile enerji elde etmek daha kolay ve daha az maliyete sahip. Ama biz bunun yerine maliyeti çok yüksek olan ve çok büyük tehlikeler bulunduran bir enerji üretme yöntemine başvuruyoruz. Bakın Fukuşima felaketinden sonra Japonya hala kalan enkazı temizleyebilmiş değil. Nükleer santral ile enerji elde edeyim derken bugün hem ekonomik olarak hem de bırakılan felaketten temizlenmiş değil. Zaten o felaketten sonra birçok devlet ülkelerinden ki nükleer santralleri kapatmaya başladı. Çünkü bu yöntem artık vazgeçilir bir yöntem oldu ve başka enerji üretme yöntemlerini tercih etmeye başladı.” dedi. Demir, bir jeoloji mühendisi olarak yapımı süren Akkuyu Nükleer Santralinin yer olarak da uygun bir zeminde yapılmadığını vurguladı. Demir, yaklaşık 20 yıldır bölgenin zemin koşullarıyla ilgi de ciddi çalışmalar yaparak, raporlar sunduğunu ve bu raporları ÇED sürecinde mahkemeye de sunduklarını aktardı. Son dönemlerde santralin yapım aşamasında bir çatlağın olduğu söylentilerinin de yaygınlaştığına ve böylece ilk nükleer santral kazasının yaşandığına dikkat çeken Demir, yaşanacak tehlikeyi şöyle dile getirdi: “Bu çatlak kazası iki defa tekrarlandı. Bu çatlak meselesine ilişkin bizim görüşme taleplerimiz oldu. TMMOB ve bağlı kurumlarla ve farklı birçok çevreyle alana girerek, inceleme talebimiz oldu, ama reddedildi. Konuyu Meclis’e de taşımıştık. Bu olayla korkunç bir denetimsizliğin olduğunu öğrendik. Koskoca büyük tehlikeler bulunduran Nükleer Santral yapımı bir müteahhit kafasıyla yapılıyor. Bu şantiye mühendislik değil müteahhit kafasıyla yapılmaya çalışılıyor. Burada yapılan santralle ilgili de sorunlar başlamış durumda.” Nükleer endüstri ve sözcüleri aksini söylese de dünyada nükleer enerji giderek azalıyor.

 

Arada bir hatırlatma yapalım, TEMA Vakfı’nın Kirazlı Altın Madeni’nin durdurulması için başlattığı imza kampanyası change.org/altindaolumvar adresinde devam ediyor.

 

Deniz memelilerinin dağılım ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projeler kapsamında Akdeniz, Ege ve Karadeniz’den sonra Marmara Denizi’nde yunusların sayımı tamamlandı. Yunus sayımı sırasında Karadeniz ve özellikle Marmara Denizi’nde yunustan daha fazla yüzen çöp sayıldığı açıklandı. Marmara Denizi’nde geçen ay 5 gün süreyle 600 kilometrelik alanı kapsayan gözlemler sonucu 38 yunus ve mutur sayıldı. Yelkenli tekneyle İzmit Körfezi’nden başlayan çalışma, doğudan batıya yapılan “zig-zag seyirle” Çanakkale Boğazı önlerinde sona erdi. Bu araştırma Marmara Denizi’nde 1997-99 yıllarında yapılan deniz memelileri popülasyonlarının belirlenmesi projesinden 20 yıl sonra gerçekleştirilen ilk çalışma oldu. Sefer sırasında Marmara Denizi’ndeki farklı türlerin yanı sıra, deniz çöpleri ile ilgili de veri toplandı. Karadeniz’deki gibi Marmara Denizi’nde de çok ciddi kirlilik tespit edildi. TÜDAV Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Arda M. Tonay, “Akdeniz ve Karadeniz’den sonra Marmara’da çalışmaları tamamladık. Yunuslar dışında çöpleri de saydık. Ne yazık ki, yunuslardan çok daha fazla sayıda yaklaşık 400 yüzen çöp gözlemi kaydedildi” dedi.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam, ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine gitti. Yaşadığı mahallede gezintiye çıkan İnam, çevredeki çöplerden rahatsız oldu. Çocuklarıyla birlikte kolları sıvadı, çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Abdullah İnam, yazın memlekete geldiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıkları için üzgün olduklarını söyledi: “Çocuklarımla beraber gezintiye çıktığımda çevredeki çöplerin fazlalığı hepimizi rahatsız etti. Çocuklarımda bana çöpleri toplayarak çevre temizliği yapmak istediklerini söylediler. Aldığımız poşetlerle çöpleri toplayıp ailecek çevreyi elimizden geldiğince temizledik. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ellerindeki çöpleri bir poşete koyarak çöp konteynırına atsınlar. Doğayı kirletmeyelim.” dedi.

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Perşembe Melis Behlil ile Sinemalardan

Açık Dergi Perşembe Beraber ve Solo Ahkâmlar (Açık Dergi’de yeni köşe) / 15 günde bir / Hazırlayanlar: Seyit Ali, Turgut Yüksel ve ve Mehmet Kekik

Farklı disiplinlerden 3 insanın müzik dinleme serüvenleri.

Açık Dergi Perşembe Sarı Tuğlalı Yol / Zeynep Arıca ve Burak Dinler / Müzikal Tiyatro’da bir gezinti

Müzikal tiyatro tarihinden klasikler hem ses kayıtları hem de sahne notlarıyla bu yayın dönemi Açık Dergi’de. Eski programcımız Zeynep Arıca’nın yanına sahne arkadaşı Burak Dinler’i alıp sunacağı Sarı Tuğlalı Yol’da amatör ve profesyonel müzik grupları da zaman zaman yayına konuk oluyor.

Açık Dergi Perşembe Fransız Öpücüğü (Gün ve saat değişikliği) / Hazırlayan: Devrim Özkan

Şansonların ötesinde çağdaş Fransızca müzik programı Fransız Öpücüğü bu yayın döneminde on beş günde bir, üstelik bir saatlik formatıyla Açık Dergi’de bizlerle. Devrim Özkan, özel profilleri ve muhtelif anekdotlarıyla güncel müziğin Fransızcasına bakmayı sürdürüyor.

20:00 – 21:00 Caz Orkestrası / Hülya Tunçağ / Dünden bugüne büyük caz / orkestraları

21:00 – 22:00 Sosyal Müzik (Yeni program) / Hazırlayanlar: Gonca Açıkalın, Sina Hakman)

acikradyo.com.tr/program/sosyal-muzik

“Caz ve cazdan etkilenen müzikler” şiarıyla yola çıkan programda, caz müziğine, cazla ilişkili ya da ondan esinlenip etkilenmiş müziklere yer veriliyor.

22:00 Falan: Freeform Freakout (Yeni program) / Hazırlayan: Clint Willey

Kick Out The Jams programıyla Amerika’nın çığır açan müzisenlerini ele alan Clint Willey bu yayın dönemi funk kanallarında ve farklı sadaların zengin çeşit âleminde bir keşif gezisine çıkıyor.

23:00 – 24:00 Stalker / Fatih Rağbet ve Yıldırım Arıcı / Herkesin ve hiçkimsenin programı

stalkeracikradyo.blogspot.com/

24:00 – 01:00 Kılavuz / Bahadır Dilbaz / Türler arası

   bahadirdilbaz.blogspot.com/