You are currently browsing the tag archive for the ‘17 Haziran’ tag.

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

08:50 – 09:00 Nasrettin Hoca Hikâyeleri (Yeni program) / Orhan Veli Kanık / Yapı Kredi Yayınları / Açık Radyo ekibi okuyor.

Bu yayın döneminde Pazar sabahlarına Orhan Veli Kanık’ın şiirli ve sihirli kaleminden çıkma Nasrettin Hoca Hikâyeleri ile başlıyoruz.

09:00 – 10:00 Gezgin’in Şarkısı / Rönesans’tan Barok Dönem’e yaratıcı dehanın keşfi / İlknur Akman Erk

Rönesans’tan Barok Dönem’e uzanan uzun, çok yaratıcı ve verimli bir çağın bestecilerini, eserleriyle birlikte tanıtmayı amaçlayan bir program bu dönem Açık Radyo’da yayında.

09:50 – 10:00 La Fontaine’in Masalları (Yeni program)

“Bu Bizim ezelî bir derdimizdir/

Asıl Düşmanımız Efendimizdir”

Orhan Veli çevirisiyle bir yıl boyunca her pazar bir fabl okuyoruz.

10:00 – 10:30 Bir Dolap Kitap / Banu Aksoy ve Yıldıray Karakıya / Her yaş için çocuk kitabı

birdolapkitap.com/

birdolapkitap.com/radyo-arsivi/

10:30 – 11:00 Botanitopya (Yeni program) / Sesli Doğa Tarihi Müzesi / Hazırlayan: Benan Kapucu

Botanitopya_17-06-2018_rec.30-05-2018_01_201806

Bitkiler âleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şeyin konuşulacağı bir program.

***

Mezopotamya’dan Granada’ya İlk Bahçeler

zz36

Cennet bahçesi fikri nasıl doğdu? Antik dönemlerdeki tapınaklardan soyluların bahçelerine bitkilerin sunulma amaçları nasıl değişti? Faydalı bitkilerin bir araya gelmesinin ötesinde, sadece estetik kaygılarla düzenlenen bahçe anlayışı ne zaman doğdu? Yabani çiçeklerin “islah” edilmesine neden gerek duyuldu? Bu programda, Mezopotamya’dan Granada’ya bahçe kültürünün kökenlerine değiniyoruz.

Süsleme ve estetik kaygıların bir sonucu olarak gelişti bahçecilik ama ondan önce tek bir amacı vardı: İnsanlara ve tanrılara “cenneti” sunmak… “Bilme ağacı” ve “hayat ağacının” olduğu Aden’i sunmak… Kutsal Kitap’ın Yaratılış bölümünde de öyle yazıyor: “Rab Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetişirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacı ile iyiyi kötüyü bilme ağacı vardı. Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu.”

Cennet Bahçesi deyiminde olduğu gibi, bahçe için kullanılan semiyotik sözcük “gan”. Arapçada cenne(t) olan sözcük, korumak ve örtmek anlamına gelen “ganan” sözcüğünden türetilmiş. “Etrafını kuşatan ülkeden ve yabancı akınlarından tecrit edilmiş, gözetlemelere karşı koruyucu ağaçlarla gizlenmiş” bir alan…

Bugün “bildiğimiz biçimleriyle” bahçelerin hem mitolojik hem tarihsel başlangıcı Mezopotamya’ya uzanır. MÖ 3000 yıllarında, şehrinin meyvelikleri ve bahçeleriyle övünen Efsanevi Uruk Kralı Gılgamış’tan başlayarak bütün Mezopotamya kralları kurdukları kraliyet bahçelerinde, sık sık törenler ve şölenler düzenlemişler.  Destanlardan anladığımız kadarıyla, ağaçların gölgelediği iç avlularda da çiçekli bitkiler vardır. Tanrıları yüceltmek için meyve sebze yetiştirilen tapınak bahçelerinden de söz edilir.

Bin yıl sonra gelen Asur’da herkesin kullanımına açık büyük bahçelerin olduğunu, Nimrud’da bir bahçeyi sulamak için kanallar yoluyla dağdan su getirildiğini biliyoruz. Asmaların yanı sıra bahçede elmalar, armutlar, ayva, badem ve servi ağaçları vardır. Yerli türlerin yanında, askeri seferler sırasında, fide ya da tohum olarak, başka ülkelerden getirilen türler, çiçekli bitkiler ve çalılar da vardır.

Kral Assurbanipal ve kraliçesinin Ninova’da bulunan meşhur kabartması, onları bahçede akşam yemeği yerken gösteriyor.  Etrafı çevreleyen duvarlar, toplumun hiyerarşik karakterinin de örnekliyor. Tabii bu korunaklı alanlar, egzotik türlerin toplanma alanıydı, ilk botanik bahçeleridir. Yeni ortama uyum sağlaması için egzotik türler bu bahçede, islah ediliyor ve yaygınlaştırılıyordu. Lotus gibi hoş kokulu bitkiler yetiştiriliyor, vücut yağları parfümler üretiliyor ve çiçekler ekiliyordu.

Ve efsanevi Babil bahçeleri de var, ilk çağın bahçeleri arasında… Kutsal Kitap’taki cennet kavramı, Asur ve Babil bahçelerine dayanır. 7. yüzyılda 43 yıl hüküm süren Babil Kralı II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) sıla özlemi çeken Pers kökenli karısı için kurmuş bu bahçeleri. Yunan tarihçi Diodorus, Babil’i dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilmiş ama Babil bahçelerinin gerçekte var olup olmadığını bilmiyoruz. Diodorus gibi bir diğer Yunan tarihçi Strabon da bitkilerle örtülü, basamak basamak yükselen taraçaları tasvir etmiştir. Ulu ağaçları, cenneti sembolize eden süs bahçesi, güçlü iktidarı ve servetin bolluğunu gösteren görkemli asma bahçeleri vardır.

Mısır da bize bahçelerle ilgili çok eski bir geleneği devreder. Sadece eğlenme ve dinlenme amaçlı değildir Mısır’da bahçeler; şarap yapılıyor, meyve, sebze ve papirüs de üretiliyordu.  Mezopotamya’da olduğu gibi, Mısır’da da şehirler ya da kurak çöllerde yaşayanlar için gıda tedarik etmeye yönelik sebze bahçeleri kurulmuş. Ve tabii yüksek duvarlarla çevrili birer bahçesi olan kır evleri ortaya çıkmış. Çölün kumlarından, Nil’in her yıl yükselen sularından ve davetsiz misafirlerden korunmayı sağlayan yüksek bir çevre duvarı, dikdörtgen bir havuz, düzgün bir plana göre dikilmiş ağaçlar; yüzyıllar boyu sürecek bahçe tipolojisinin de ilk örneğini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Asurluların Mısır’ı istilası, Pers egemenliği, ardından da Büyük İskender’in Mısır’ı fethetmesiyle türlerin yayılımı daha da hızlanır. Perslerin gelişine kadar Mısırlılarda az sayıda bahçe çiçeği vardır.  Hint lotusu bile henüz ortalıkta yoktur.

Yunanlara gelince; MÖ 4. yüzyıldan beri bahçelerin var olduğu kanıtlansa bile, dağlık ve çakıllı toprakları, sıcak ve kurak iklimiyle Yunanistan, düzenli bir bahçecilik için asla ideal bir yer olmamış.Yunanlar, tanrıların kutsadığı ve çok sevdiği, el değmemiş, ekilip biçilmeyen Kutsal Koruluk kavramını icat etmişler. Lirik, dinsel bir bahçedir burası, doğanın sömürülmesine dayalı bir tarım anlayışının antitezidir. Hera’nın altın elma bahçelerinden Kral Midas’ın gül bahçelerine, çiçeklerin tanrılar için boy attığı doğal bahçeler bolca vardır Yunan mitolojisinde. Bu doğal bahçeler, “locus amoenus”u, yani doğanın geri kalanından farklı olarak “özel bir mekanın ruhunu”, “büyülü bir yeri” temsil ederler. Gizemli bir kişilik atfedilen ağaçlar da doğal olarak bu mitlerde baş rol oynar.

Gölge veren ağaçlar önemlidir. Gymnasion’ların, yani spor alanlarının, Pazar yerlerinin ve Platon’un Akademisi gibi toplanma mekanlarının yakınına dikiliyordu. Ama Yunan aristokrasisinin Pers ve Doğu’nun süs bahçelerini kopya etmesi ancak İskender’in fetihlerinden sonra gerçekleşmiş. Nişlere ve çeşmelere yerleştirilmiş heykellerin süslediği özel bahçelerin gözde bitkileri gül, süsen, zambak ve menekşe, karanfil, çiçek açan soğanlı bitkiler vardır. Yunanlar doğaya ve bahçelere yalınlık getirmiştir. Agora, tapınak çevresi ve gezinti yerleri gibi şehrin kamusal alanları yeşillendiriliyordu sadece. Başlangıçta sadece çirişotu ve ayıpençesi ekilen mezarlıklar ise daha sonra gerçek anlamda birer bahçeye dönüşmüş.

Roma bahçelerini incelediğimizde, onların, Mısırlıların “merkezi” havuz anlayışını örnek aldığını görüyoruz. Romalılar daha az verimli gördükleri kendi topraklarına kıyasla, yıl boyunca açan çiçekleriyle Mısır’dan etkilenmişler bolca.  Historia Naturalis adlı ilk doğa bilim sözlüğüyle, doğanın kategorize edilmesinin yolunu açan Romalı doğa bilgini ve astronomi yazarı Yaşlı Plinius, o dönemde İskenderiye modasının bir uzantısı olan “garlandomania” / çelenk düşkünlüğünden de bahseder.

O dönemde, Şair Publius Vergilius’un başyapıtı Georgica’da yazdıkları da kır evlerinin yani villaların bahçelerinin gelişmesinde, bir anlamda moda olmasında etkili olmuş. Bu metinler hem ilk çağın botanik bilginleri hem de Rönesans hümanistleri için de birer esin kaynağıdır.

Peki neler var Roma bahçe örnekleri arasında?  Cicero’nun Tusculum’daki villası, İmparator Hadrianus’un Tivoli’deki villası ise birçok Roma bahçesinde olduğu gibi doğal perspektiflerinden,manzaralardan yararlanan düşsel bahçelerdir. Pompei yakınlarındaki Marcus Lucretius villası büyük süs bahçeleriyle aynı genel kurala dayanarak yapılmış: Yerleşim alanındaki doğal perspektiflerden yararlanmak… Mimarinin “bu ödünç alınmış manzarayla” bütünleşmesi gerekiyordu. Mülkün sınırları, tepelerinde birer Hermes başı bulunan sınır taşlarıyla çizilmiştir. Meyve ağaçları kır manzarasıyla ilişki içindedir.. Bahçede kokusu için menekşe, gül ve biberiye, ayıpençesi, sarmaşık ve Romalıların budama sanatıyla akıl almaz biçimlere soktuğu şimşirler vardır.

Tabii bu gösteriş meraklısı sayfiye villaları ve israfa varan aşırılıklar, ahlakçıların tepkisine de yol açmış. Kırsal alanları ve doğal sadeliği öven devlet adamı ve tarım uzmanı Marcus Porcius Cato, doğaya bir övgü olan De agri cultura adlı eserinde bahçelerin yapmacıklığını eleştirir.

Mısır ve Doğu’nun katkıları ne olursa olsun, Yunan ve Roma kültürünün yükselişi çiçek kültürünü de değiştirir. Yunanistan’da heykellerin, Roma’da budama sanatının hakimiyetine giren bahçelerin şekli de değişir; hem yaşamda, hem sanatta hem de edebiyatta hakimiyet kuran çiçek lotus değil, gül olur. Gül edebiyatta çiçeklerin en güzeli, tanrıların memnuniyeti, aşk tanrısı Eros’un yastığı ve Afrodit’in elbisesiydi. Gül hem lüksü, hem hazzın çabuk solan doğasını temsil eder.

Pers imparatorluğu ve İslamın etkisiyle beraber bahçeler değişir. İran Pasargad’daki Keyhüsrev Parkı, Pers imparatorluğunun, etrafı çitle örülü sayısız bahçesinden, cennetlerinden sadece biridir. Geometrik bir plana göre inşa edilmiş bu park, resmi sarayla özel konutu birleştiren, dört tarafı açık yapılardan oluşmuş. Bahçelerde kesme taştan, suyu taşıyan kanallar var. Ayrıca ağaç, çalı ve yeşilliklerin dikili olduğu küçük kare alanlar da ayrılmış.  Burada dam köşkü işlevi gören pavyonlar, hükümdarın evcilleştirilmiş bir doğaya egemen olmasını sembolize ediyor.

Arap akınlarının Pers İmparatorluğunu yenip İslamiyetin 7. yüzyılda yayılmasıyla beraber, akınlarla bu tür bahçeler de yayılır. Arap dünyası, çöl ikliminden sonra peygamberin halka vaat etmiş olduğu cenneti de böylece dünya üzerinde bulmuş olur. Bolca gölgelik, meyveler, pınarlar ve nar ağaçları vardır bu yeni topraklarda. Yaşamı ve umudu müjdeleyen görkemli ve yemyeşil bir cennet… 4 bölümlü bir düzen vardır bu bahçelerde. 4 rakamının simgesel anlamları çok eskilere uzanıyor, birçok kültür için de benzer anlamlar yükleniyor.  Ateş, hava, toprak, su gibi 4 kutsal öğeyi, 4 elementi anlatıyor. İlkçağın Perslerine göre bir haç dünyayı dört bölüme ayırır; merkezinde de bir kaynak bulunur.

Mezopotamya’nın doğal yaşam alanları da dörde bölünmüştü, merkezde bir bina yükseliyordu. Budist ikonografisinde de, sonsuz yaşamı ve bereketi temsil etmek için dört kollu bir nehir şeklinde bir ana motif vardır ve o yinelenir. Öte yandan İslam bahçelerinde de dörtlü bir düzen var. Bahçenin yani çaharbağ’ın merkezinde bir şadırvan olan İslam avlularının kökleri işte bu anlayışa ve dörtlü düzene temellenir. Bu tür avlulara hem basit evlerde, hanlarda, çarşılarda, camilerde ve medreselerde hem de halifenin sarayında rastlanıyordu. Son derece yaygın olan bu plan, tanrı vergisi suyu merkeze almış kapalı bir mekanın birliğini, düzenini, dinginliğini ifade ediyor. İslam bahçesi hemen hemen her zaman dikdörtgen biçimli ve duvarlarla çevrili. O keskin geometriyi de ağaçlar ve alçak bitkiler yumuşatır.

Yunanlar ve Romalılar gibi Araplar da mekanın atmosferini, yüklendiği sembolik anlamları çok önemseyen bir kültür: Bu duyarlılık, mimarinin dayattığı fiziksel sınırları da aşmalarını sağlar. Bu bahçe geleneği Moğollardan Mağriplilere, coğrafi olarak birbirine çok uzak ama  Müslümanlıkta birleşmiş birçok halk tarafından da benimsenir.

16.yüzyıla ait bir İran minyatürü çok eski bir geleneği anlatıyor. Minyatürde Keyhüsrev’in bahçelerini kendisinin tasarladığı, çalışmaları takip ettiği, hatta bahçıvanlarla birlikte çalıştığı anlatılmış. Semerkand’da yaşayan Genç Babür, kendi kurduğu bahçelerin ayrıntılı tasvirlerini de bırakmış. Bir resimde, Babür bahçıvanlarına emir verirken görülüyor. Etrafı çevrili olan bahçede  dört çiçek ve bitki tarhı, geleneksel geometrik şemaya göre yerden yükseltilmiş ve sulama kanallarıyla birbirinden ayrılmış.

Avrupa’daki ilk İslam bahçeleri de 8. yüzyılda, İspanya’nın güneyi ve kuzey doğusunun Araplar tarafından feth edildiği dönemde ortaya çıkmış. Tabii Fatihler süs bahçeleri kurmakla yetinmemişler, engin botanik bilgilerini de beraberlerinde getirmişler. Granada’daki Elhamra ve Cennetü’l arif biliyorsunuz, Mağrip kültür mirasının en göz kamaştırıcı bahçeleri arasında. Bugün de ilgi çekmeye devam ediyor ve gerçek birer cennet manzarası sunuyor.

İşte o dönemde, büyük botanikçi Malekalı (Malaga) İbnü’l-Baytar, Orta Çağ’da botanik bilimini etkileyen insanların başında geliyor. Asıl adı Abdullah bin Ahmed el-Maliki, babası baytar olduğu için İbn-i Baytar lakabıyla ünlenmiş. İbn-i Baytar tıp, eczacılık ve botanik alanlarında çalışmalar yaptı; daha 20 yaşına gelmeden Malagalı botanikçi Ebu Abbas el-Nebati’den botanik dersleri aldı ve hocasıyla birlikte İspanya ve İspanya yakınlarından bitki örnekleri toplamaya başladı.  Kuzey Afrika’da başladığı araştırmalarına Fas, Tunus, Cezayir, Trablus, Antalya, İtalya ve Yunanistan’da devam etti. Gezip gördüğü yerlerdeki bitkileri; yetiştiği beldeyi ve toprağı incelemiş. Botanik bilgilerini derleyp sınıflandırdığı, en büyük eseri Kitab el-Cami’fi el-Adviyye el-Müfredah. Latince’ye çevrilmiş ve 19. yüzyıla kadar Avrupa’da kullanılmaya devam edilmiştir. Eserde, yaklaşık 300’ü tamamen kendi keşfi olan, 1400 farklı bitki ve ilacın ansiklopedik tanım ve tarifleri yer alıyor.

Araplar İlkçağ’ın bilimsel mirasını tercüme etmiş, Asya ve Afrika’dan bitkiler ve tohumlar getirmişler. Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki düşmanlık ve savaşlara rağmen bu gelenek yavaş yavaş Orta Çağ Avrupa’sına yayılmış ve Araplar gibi Avrupalılar da Doğu’ya özgü, duyuların hazzına varmaya başlamış. İki uygarlık da artık bahçedeki güzel kokulara değer veriyor, güle aynı derecede sevgi duyuyordu.

11:00 – 12:00 Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / İştar Gözaydın / İskender Savaşır

12:00 – 13:00 Dünyayı Dinliyorum / Zekeriya Şen / Bir dünya müziği programı (Radio MultiCult 2.0 ile ortak yayın)

tikabasamuzik.com/Katagorileri/dunyayi-dinliyorum

mixcloud.com/dunyayidinliyorum/

soundcloudcom/tıkabasamuzik

13:00 – 14:00 Ma’nın Tınısı / Hakan Ünseven / Anadolu müziğinin çağdaş yorumları

archive.org/details/@alabanda

14:00 – 15:00 Dilden Dile Titreşimler / Emre Dağtaşoğlu / Türk halk müziği

DildenDileTitresimler17.06.2018

dildendiletitreimler.blogspot.com/

***

(Destekçi: Meral Erbil)

 1. Cahildim Dünyanın Rengine Kandım – Sinan Cem Eroğlu&Muhlis Berberoğlu
 2. Değirmen – Kuan
 3. Dertli Kervan (Hey Erenler Düştüm Ben Bir Sevdaya) – Macithan
 4. İlkbahar Geldi – 5 Quartet
 5. Güzel Seni Çok Özledim – Haluk Tolga İlhan
 6. Bahçalarda Mor Meni – Paul Dwyer
 7. Dağlar Başı Olaydım – Söylev Ezgi Uludağ
 8. Açıl Mor Menevşem – İhsan Eş&Bilal Demir&Uğur Küçük
 9. Bahçalarda Badem Var – İhsan Eş&Bilal Demir&Uğur Küçük
 10. Geline Bak Geline – Metin Eryürek
 11. Oy Güzeller Güzeller (Çay Aşağı İz Gider) – Muhlis Akarsu

15:00 – 16:00 Musıkî Arşivi / Bülent Aksoy / Musıkî icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış

16:00 – 17:00 Müzik Pazarı (Yeni program) / Hazırlayanlar: İlke Boran ve Elif Damla Yavuz

Müzik bilimi alanındaki güncel akademik araştırmalar, çeviri ve özgün kitaplar, yürütülmekte olan projeler, müzik alanındaki üretimler ve bu üretimlerin arkaplanını oluşturan düşünsel, kurumsal, toplumsal dinamikler ve aktörler… Ve, müzikle ilgili güncel tartışmaların yer aldığı bir program

17:00 – 18:00 Modernin Sesi / Aykut Köksal / Dört yüzyıllık müzik serüvenine derkenar

20. yüzyılın yazgısını tayin eden Devrim, bir bestecinin de yaşamını belirledi. Onu kimi kez kahraman ilan etti, kimi kez vatan haini. Besteci ise yalnızca müziğin peşinden gitti. Adı Dimitri Şostakoviç’ti… Açık Radyo’da, Devrim’in yüzüncü yıldönümünde, Şostakoviç dizisi yeniden Modernin Sesi’nde…

***

DEBUSSY’DEN NOCTURNES

zz6

Bu pazar (17 Haziran) Aykut Köksal’ın hazırlayıp sunduğu Modernin Sesi’nde, Claude Debussy’nin 19. yüzyılın son yıllarında yazdığı Les Angélus, Images oubliées, Pour le piano ve o dönemin en önde gelen çalışmalarından biri olan Nocturnes yer alacak. Debussy, 1897-1899 yıllarında orkestra için yazdığı Nocturnes adlı yapıtını, Amerikalı ressam James Whistler’in tablolarından esinlenerek bestelemeye başlamış. İlişikte Whistler’in 1872-1875 yıllarında gerçekleştirdiği Nocturne in Blue and Gold adlı resim görülüyor.
Modernin Sesi her pazar 17:00’de, Açık Radyo 94.9’da…

18:00 – 19:00 İnsan Sesi / Aksel Tibet / Çoksesli Batı müziğinde insan sesinin yeri

19:00 Türlü (Programın yayın gününde değişiklik) / Hazırlayanlar: Ahmet Ali Arslan ve Ozan Sarohan

Bu civardan müziklerin çalındığı Türlü,  43. yayın döneminde Pazar günleri saat 19.00’da.

20:00 – 21:00 The Big Easy / Aylin ve Varol Ünel / New Orleans kültürü ve müziği

New Orleans müziğinin ve kültürünün işlendiği The Big Easy bu yayın döneminde saat 20’de.

21:00 – 22:00 Değişen Zamanlar / Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere ve Güven Güzeldere / Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl

“Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl” şiarıyla yola çıkan programda Dylan’ın yaşamı, şarkıları üç Dylan sever tarafından didik didik edilecek.

22:00 – 23:00 Sarhoş Atlar Zamanı / Akif Burak Atlar / Konu parantezinde rock

* Leon Russell* George Benson* Elton John & Leon Russell* Hank Wilson* Joe Cocker and more

sarhosatlarzamani.tumblr.com/

mixcloud.com/SarhosAtlarZamani/

***

zz11

23:00 – 24:00 Jirayr’ın Walkman’i / Bilindik Ermeni müziğinin öbür türlüsü / Saro Usta ve Vartan Estukyan

Bildiğimiz Ermeni müziğinin dışında kalan Ermeni müzisyenlere, müziklere yeni üretimlere yer verilen bir program.

24:00 – 01:00 Mixed Folder / Elçin Özsoy / Türlerden bağımsız bir müzik programı

“Türlerden bağımsız bir müzik programı” şiarıyla yola çıkan programda her hafta bir karışık kaset hazırlıyoruz.

01:00 – 02:00 ÆVOM (Yeni program) / Hazırlayanlar:ÆVOM ekibi ve konukları

Kendini ‘aidiyetsiz ve sınırsız kolektif’ olarak tanımlayan yeni bir kolektif ÆVOM. İsmini latincede ‘sonsuzluk’ kelimesinden alıyor. Yıllardır Emre Aksoy’un sürdürdüğü Yerin Dibi programı bu yayın döneminde ÆVOM ekibi ve konuklarının seçkisiyle türlerarası kolektif bir müzik programına dönüşüyor.

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 – 22 Ekim 2017 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

09:00 – 10:30 Radyo Agos / Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos’un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar

RadyoAgos20170617

Radyo Agos kayıt arşivi

10:30 – 12:00 12,079 / Cengiz Işılay / 1955’ten 1975’e, 20 yılın en popüler şarkıları

12:00 – 13:00 Dünya Dönüyor / Naim Dilmener / ’Türkçe Pop’un 50 yılı

diskotek.info/ (Naim abinin “Bu sitede milyon hazine var” diyerek önerdiği site)

13:00 – 14:00 Açık Deniz / Beysun Gökçin / Üç tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı

AcikDeniz20170617

Açık Deniz kayıt arşivi

14:00 – 15:00 Fizan Ekspresi / M. Bülent Kılıç / Farsî dünyanın müziği

facebook.com/Fizan-Ekspresi

‏16:00 – 15:00 Müziğin Rengi / Reha Uz / Dünyadan ilginç müzikler

16:00 – 17:00 Babil’den Sonra / Rüzgâra bırakılmış sesler / Ercüment Gürçay

8sofarsoundsistanbul17haziran2017

Her dilden vokal ve akustik çalgı ağırlıklı müziklerin çalındığı programda, özellikle dünya sokaklarında çalınan müziklerin radyoya taşınması hedefleniyor. Barış, kardeşlik, aşk şarkıları, doğa hakları, iklim, ekoloji, yeşil düşünce vs. gibi konulara göndermeler yapan şarkılar ve şiirler programda yer alıyor.

17:00 – 18:00 Music of the World İstanbul / Refika Kadıoğlu ve Kutay Derin Kuğay / Tokyo’dan Barcelona’ya müzik ve ötesi

18:00 – 19:00 Connections / Tim Hallam / 60′lar ve 70′lerde pop

connectionstr.blogspot.com/

mixcloud.com/tim-hallam/

19:00 – 20:00 Tighten Up / Simon Johns / Tematik bir müzik programı

tightenupwithsimonjohns.blogspot.com/

20.00 – 21:00 Woman to woman (Yayın gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Seda Aktaş, Ahmet Uncu ve Emir Akçit

Farklı zaman ve coğrafyalarda erkek egemen toplumun çeşitli alanlardaki adaletsizliğine boyun eğmeden değişim isteyen, duygularını müziğiyle var etmiş kadınlara dair Woman to Woman, bu yayın dönemi Cumartesi günleri 20’de..

21:00 – 22:00 High Times / Ras Memo/ Reggae

22:00 – 23:00 Beton Orman / Da-Frogg Eyez /  Reggae, Dub ve alt türleri

8 yıl aradan sonra Beton Orman, Reggae, Dub ve alt türlerinin pozitif titreşimlerini yaymak için döndü.

23:00 – 24:00 Login / Christopher Çolak / Elektronik müziğin alt türleri ve tüm renkleri

24:00 – 01:00 Lovaj / Ahmet Güneş / Elektronik ağırlıklı müzik

lovaj.com/

01:00 – 02.00 Luca (Yeni program) / Hazırlayan: Dağhan İş

“Ses, ritim, hareket” şiarından da anlaşılacağı gibi bir dans müziği programı.

02:00 – 03:00 Koltukçular Çıkmazı (Yeni program) / Hazırlayanlar: Barış Demirel ve Selahattin Çolak

SoundCloud Koltukçular Çıkmazı

Adını Açık Radyo’nun üzerinde durduğu sokaktan alan programda, radyonun ses işçilerinden Barış Demirel ve Selahattin Çolak türler arası müzik seçkileri hazırlıyor.

03:00 – 04:00 Fearplay / Seda Niğbolu / ağır seslerin ardından, geriye kalan sessizlik

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 43. Yayın Dönemi (25 Nisan 2016 – 23 Ekim) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2016/6/16?autostart=true

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

facebook.com/dwturkce

dw.de/multimedya/

dw.de/dw/article

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi20160617

facebook.com/uygar.ozesmi.page

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak, Emre Gülşer

AcikGazete_17Haziran2016

09:00 – 09:30 Cuma Sezin Öney’le Seyyare: Türkiye ve Dünya Olayları Arasında Paralellikler, Karşılaştırmalar

Seyyare20160617

09:30 – 10:00 Cuma Cem Çetin’le Spor

Spor20160617

09:50 – 10:00 Aşırılıklar Gezegeni

AsiriliklarGezegeni20160617

43. Yayın Dönemi’nde Açık Gazete’nin içinde yeni bir köşemiz var: Aşırılıklar Gezegeni: Aşırı gelişen, aşırı kalabalıklaşan, hedefi şaşan gezegenden sözler…

“Artık zihniyetlerimizde bir değişikliğe gitmemizi gerektiren bir sorun ile karşı karşıyayız. Zihniyetlerimizi değiştirmeliyiz ki insanlık kendi yaşam destek sistemini tehdit etmesin. Yeryüzündeki yaradılışı tüm çeşitliliği, güzelliği ve mucizesi ile kabul etmek anlamına gelen bir görevimiz var; dünyaya yaralarını sarmasında yardımcı olmak. Bu süreçte kendi yaralarımızı da tedavi edebiliriz. ”  Wangari Maathai

Aşırılıklar Gezegeni’ni hafta içi hergün Açık Gazete’nin sonunda duyacaksınız.

Kaynak: https://populationspeakout.org/

10:00 – 10:30 Shaekspeare Aramızda /

10:30 – 11:00 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam / Buğday Ekibi (Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe)

TohumdanHasadaEkolojikYasam20160617

facebook.com/bugdaydernegi/

11:00 – 12:00 Cuma Adlı Adamlar / Halil Turhanlı ve Ömer Madra / Yeraltından not(a)lar

12:00 – 13:00 Caz Türbülans / Recep Şencan / Cazda serbest dolaşım

12:55 – 13:05 Yel Mi Değirmen mi? (Yeni program, tekrarı gece 03:00’te) / Hazırlayan: Jale Parla / Hafta içi her gün

Don Kişot

Ölümsüz gençliğin şövalyesi,

ellisinde uyup yüreğinde çarpan aklına

bir temmuz sabahı fethine çıktı

güzelin, doğrunun ve haklının:

Önünde mağrur, aptal devleriyle dünya,

altında mahzun ve kahraman Rosinant’ı

Gelmiş geçmiş en büyük romancı sayılan Miguel de Cervantes Saavedra, Shakespeare ile ya aynı gün ya da ondan 1 gün önce (22 ya da 23 Nisan 1616’da) biz ölümlülerin arasından ayrılmıştı. Kıvrak Zekânın Prensi, ölümünün 400. yıldönümünde herkesi bir kez daha darmaduman ediyor. Muhtemelen modern dünyanın ilk ve en iyi romanı sayılan Don Quijote, 2005’te,yazılışının 400. yıldönümünde profesör Jale Parla tarafından Açık Dergi içinde hazırlanan Yel mi Değirmen mi? Programıyla Açık Radyo’da ele alınmıştı.  “Ölümsüz gençliğin şövalyesi” şimdi Açık Radyo’da aynı programın tekrarında bir kez daha olanca azameti, olanca acıklı -gülünçlüğü ile boy gösteriyor.

13:00 Woman to Woman (Yeni program) / Hazırlayan: Ahmet Uncu

Farklı zaman ve coğrafyalarda erkek egemen toplumun çeşitli alanlardaki adaletsizliğine boyun eğmeden değişim isteyen, duygularını müziğiyle var etmiş kadınlara dair bir program.

14:00 – 14:30 Öykülerle Yeni Köylüler / Anday Ataman / Türkiye’den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüler

OykulerleYeniKoyluler20160617

“Türkiye’den ve dünyadan kırsala dönüşün öncüleri” şiarıyla yola çıkan programda, ekoyerleşkelerden öyküler, vizyon ve aktüel projeler yerinde ya da yerinden insanlarla kurulan bağlantılarla konu ediliyor..

14:30 – 15:30 Wanderer / Can Denizci / (Richard Wagner özel programı)

Doğumunun 200. yılında Richard Wagner özel programı. 19. yüzyıl operasının en önde gelen iki isminden biri olan ve müziğin üst dilinin üstadı sayılan Wagner’in hayatı ve eserleri Wanderer’de

15:30 – 16:30 Sinefil / Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven / Sinemasever muhabbetleri

sinefil_17.06.2016

sinefilmelisb.blogspot.com/

16:30 – 17:00 Bilgi Çağı / Cem Tecimen ve Ersu Ablak / İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform

bilgicagi.com/Radyo.aspx

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20160617

facebook.com/uygar.ozesmi.page

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Cuma Ceyhan Usanmaz’la Bu Köşe Kitap Köşesi

Açık Dergi Cuma Cihan Uzunçarşılı Baysal’la Kentin Tozu: Kent hakkı üzerine konuşmalar

KentinTozu20160617

Açık Dergi Cuma Muasır Müzik (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Barış Fert

Ortadoğu’dan çağdaş müzik örnekleri ve karşılaştırmaları.

20:00 – 21:00 Koyu Mavi / Gülçin Orgun / Türler arası

Koyu-mavi-17-06-2016_rec.10-06-2016

koyumavi.org/

***

Yes konseri ve

120
The Gates of Delirium – 17 Ağustos 1976; Cobo Hall, Detroit
Don’t Kill The Whales – 28 Ekim 1978; Empire Pool, London
Ritual, 1 – 17 Ağustos 1976; Cobo Hall, Detroit
Ritual, 2 – 17 Ağustos 1976; Cobo Hall, Detroit

bu akşam
saat 20-21 arasında
Koyu Mavi’de.

21:00 – 22:00  Aşağı Mahalle / Ümit Baykara / New York Downtown Cazve ötesi…

22:00 – 23:00 Mint / Efkan Kula ve Mert Emcan / Gıcır cızır plâklar

mixcloud.com/mertemcan/

Alternatif rock’ın geçmiş ve günümüz klasiklerinin çalınacağı “Mint”te Stüdyo İmge yazarları; Efkan Kula ve Mert Emcan plak koleksiyonlarının en değerli single’larını hikayeleriyle birlikte çalıyor.

23:00 – 24:00 13 Melek / Yiğit Atılgan / Zamanın ruhundan bağımsız sesler

Zamanın ruhundan bağımsız seslere kulak verdiğimiz 13 Melek bu yayın döneminde Cuma günleri 23.00’te.

24:00 – 01:00 Blackout / Gürkan Vayis, Cem Kayıran ve Tuna Öztürk / Kirli ve aksak ritimler ile Siyah müzikler

Yeni yayın döneminde Overphonic ve Blackout programları birleşip yollarına, Overphonic’in saatinde Blackout adı altında devam ediyor.

overphonic.blogspot.com/

mixcloud.com/overphonic/

blackout949.blogspot.com/

soundcloud.com/blackout949

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 41. Yayın Dönemi (27 Nisan 2015 – 26 Ekim 2015) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2015/6/16/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

facebook.com/dwturkce

dw.de/multimedya/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi20150617Carsamba

facebook.com/uygar.ozesmi.page

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste-17-06-2015

Günün Sözü

“Tel Ebyad’ın nasıl yönetileceğine tamamen kendi halkı karar verecek. Sivil yönetim konseyi Arap, Kürt ve Türkmen ve diğer etnik gruplardan oluşacak. YPG değil onlar karar verecek.”

Kobani Kantonu Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı İdris Nassan, Tel Ebyad’ın yeni bir kanton olup olmayacağı sorusuna yanıt veriyor.

(Hürriyet)

09:00 – 09:30 Nereye Doğru: Cengiz Aktar’la Geleceğe Bakışlar

NereyeDogru20150617

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Açık Yeşil / Ümit Şahin ve Ömer Madra / Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi

AcikYesil20150617

* * *

Açık Yeşil: Terry Tempest Williams’la Söyleşi

söyleşi dökümü için tklynz

Terry Tempest Williams ve Ümit Şahin Heybeliada'da

Terry Tempest Williams ve Ümit Şahin Heybeliada’da

Amerikalı çevreci yazar ve aktivist Terry Tempest Williams geçen hafta İstanbul’daydı. Programcımız Ümit Şahin, Ekümenik Patrikhane ve Southern New Hampshire Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Teoloji, Ekoloji ve Söz” başlıklı Halki Zirvesi’nin konuşmacıları arasında bulunan Williams’la, konuşmasının ardından zirvenin yapıldığı Heybeliada’da bir söyleşi yaptı. Bu haftaki Açık Yeşil’de bu söyleşiye yer verdik.

11:00 – 12:00 Metropolitika / Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve ve Murat Güvenç / Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitika20150617

* * *

Metropolitika: 3. Köprü İmar Planı’nın İptali

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın ortak olarak açtığı dava sonucu, İstanbul 8. İdare Mahkemesi “Kuzey Marmara Beykoz Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi geçişi ile Sarıyer İlçesi Rumelifeneri Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi geçişlerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği”nin iptaline ilişkin karar verdi.

Bu hafta Metropolitika’ya bu kararı ve kapsamını konuşarak başladık. 3. Köprü’nün esasen bir ulaşım projesi olmadığının, ekolojik etkilerinin yanısıra kentsel adalet açısından da yıkıcı etkileri olan siyasi bir proje olduğunun altını çizdik.

Detaylı bilgi için tıklayın.

12:00 – 13:00 Mendel’in Bezelye Laboratuvarı / Merve Soral / Jazz ve komşuları

13:00 – 14:00 Tuna’nın Beri Yanı / Muammer Ketencoğlu / Balkan ağırlıklı etnik müzik

Tunann_beri_yann_17.06.2015

muammerketencoglu.com/

tunaninberiyani.blogspot.com/

* * *

23

Balkanlar’dan Aşk Şarkıları ve Baladlar

22

14:00 – 14:30 Şeytan Arabası / Esra Ertan ve Aydan Çelik / Bisiklet üzerine

cyclehack-istanbul

seytanarabasi.blogspot.com/

soundcloud.com/seytan-arabasi

aydancelik.com/

istanbulsedona.com

* * *

Cyclehack İstanbul

Bu haftaki konuklarımız Cyclehack İstanbul ekibinden Merve Çardak ve Güngör Koçak idi.

15
Merve ve Güngör bizlere Cyclehack’in ne olduğunu, nasıl işlediğini ve bu sene ilk defa İstanbul’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek buluşmanın içeriğini anlattı.

16
Daha fazla bilgi almak isterseniz:

https://www.facebook.com/cyclehackistanbul?fref=ts
https://twitter.com/cyclehackist

14:30 – 15:30 Alla Turca / Ali Pınar ve Ersin Antep / Türkiye’den klâsik müzik yorumcuları ve bestakârları

15:30 – 16:30 Altın Saatler / Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür / 17 Ağustos’u unutma

AltinSaatler20150617

16:30 – 17:00 Emeğin Gündemi / Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren / Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri

EmeginGundemi20150617

emegingundemi.blogspot.com/

emegingundemi.blogspot.com/search/label/aç1kradyo

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Ebru Dengiz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20150617Carsamba

facebook.com/uygar.ozesmi.page

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

DergiKonukAzizNesin17062015rec.16062015

* * *

Aziz Nesin; Ömrüne Sığmayan Adam

aziznesin, tütündeposu, ömrünesığmayanadam, ışınönol, alinesin, acikdergi,acikradyo

Haziran ayında Aziz Nesin Açık Dergi’deydi.
Sergi Nesin’in yazarlığı, arşivciliği,her detayını düşünüp hesaplayarak geçirdiği hayatı üzerine önemli bir belge niteliğinde. Sergi mekanın iki katına yayılmış/sığdırılmış ve yazarın çalışma,üretme tutkusunu özetleyen bir isme sahip Aziz Nesin;”Ömrüne Sığmayan Adam”.
Türkiye yakın dönem tarihinin önemli isimlerinden olan yazarı yanı sıra Matematik Köyü’nün faaliyetlerini oğlu Ali Nesin ve serginin küratörü Işın Önol ile konuştuk. Tütün Deposu’nda açılan sergi 16 Temmuz’a kadar ziyarete açık.

* * *

34

Açık Dergi’de, “Aziz Nesin; Ömrüne Sığmayan Adam”  başlıklı Aziz Nesin sergisini konuşmak üzere Ali Nesin’i ve serginin küratörü Işın Önol’lu konuk ettik.

Tütün Depo’sunda yer alan ve yazarın çalışma, üretme tutkusunu özetleyen bir isme sahip olan sergi, Nesin’in yazarlığı, arşivciliği, her detayını düşünüp hesaplayarak geçirdiği hayatı üzerine önemli bir belge niteliğinde.

Programda Türkiye yakın dönem tarihinin önemli isimlerinden olan Aziz Nesin’in yanı sıra Nesin Matematik Köyü‘nün  faaliyetlerini de konuştuk.

“Aziz Nesin; Ömrüne Sığmayan Adam”  Tütün Deposu’nda 16 Temmuz’a kadar ziyarete açık.

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

Açık Dergi  Çarşamba Duygu Güngör ve Mihran Tomasyan ile  Çıplak Ayakla Dans (15 günde 1)

Duygu Güngör’le Mihran Tomasyan “Çıplak Ayakla Dans” bölümünde 15 günde 1 güncel dansın abecesini ve son gelişmeleri ele alacak

Açık Dergi Çarşamba  Okuyan: Tolga Korkut (Temmuz ayından itibaren) ile Yayınlanışının 150. Yılında ‘Alice Harikalar Ülkesinde’

Açık Dergi Çarşamba Bürkan Özkan ile Albümün C Yüzü 

Bu program müziğin elbisesi olan albüm kapaklarına, türlerine ve o türlerin görsel dünyasında kısa bir gezinti niteliğinde. Funk’tan, soul, jazz ve punka; plaklar, kasetler, logolar, tasarımcı müzisyenler, 70’ler, 80’ler, en garip kapaklar, efsane albümler hakkında konuşurken arada tabi ki müzik de dinleyeceğiz.??Albümün C Yüzü kayıtlarına ve incelenen kapaklara ulaşmak için tıklayın.

İlk programa The Fatback Band’ın 1976 tarihli Night fever albümünden The Booty parçasıyla  başlamıştık

20:00 – 21:00 Vegan Logic / Zulal Kalkandelen / Alternatif, deneysel, bazen de popüler Her zaman iyi müzik

vegan_logic_17.06.2015

21:00 – 22:00 Alçak Basınç / Harun İzer / Popüler Kültürün kıyısında yeşeren alternatif yenilikçi müzik akımları

22:00 – 23:00 Ayın Karanlık Yüzü / Yosi Falay / Bir albüm

23:00 – 24:00 Caz Portreleri / Mustafa Aykın / Ayrıntılı caz tiplemeleri

24:00 – 01:00 Suyun Kalabalığı / Orçun Baştürk / Müzisyen gözüyle müzik

mixcloud.com/tag/suyun-kalabalığı

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 39. Yayın Dönemi (28 Nisan 2014 – 27 Ekim 2014) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2014/6/16/headlines

00:00 – 23:59 Her gün belirsiz saatlerde ve programlarda William Shakespeare 450 Yaşında

William Shakespeare

William Shakespeare, 23 Nisan 2014’de 450 yaşına girdi. Açık Radyo’da önümüzdeki 1 yıl boyunca, 450 yaşındaki ‘çağdaşımız’ Shakespeare’in hayat, ölüm, güç, kudret, sevgi, aşağılanma, yücelme, hırs, hırsızlık, alçaklık, dalkavukluk, politika, fırtınalar, iklimler, paylaşmalar, müşterekler, ortak varlıklarımız konusunda ve daha binbir konuda insanlık ve doğa halleri üzerine kurduğu sözler, program aralarında ve birçok programda kulağınıza çarpabilir.

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar / UNDP Türkiye Ekibi

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

Açık-Gaste-17-06-2014

Günün Sözü

“Maç olan her gün protesto gösterisi yapmak istiyoruz…. Bugün sokaklar, şehrin en önemli yeri. Şu anda yapılacak en önemli demokrasi idmanı, sokağa çıkmak.”

Brezilya’daki dünya futbol kupası için 11 milyar dolar harcanırken, hastane ve okulların sefalet içinde olmasını her gün protesto eden aktivistlerden Thiago Avila son durumu özetliyor.

(Democracy Now)


Günün Müzikleri

Açık Gazete’nin Müzikleri:
Şarkıcı/Grup Şarkı  Albüm
The Beatles  The Fool On The Hill Magical Mystery Tour [2009 Stereo Remaster]
Patti Smith  Radio Baghdad (Part 1) Trampin
Patti Smith  Radio Baghdad (Part 2) Trampin

08:55 – 09:00 Ekoloji Hareketleri Gündemi / ÇEHAV / Her Salı ve Perşembe

EHG20140617

Açık Radyo’da yeni bir program başladı: Ekoloji Hareketleri Gündemi. Programı, 60’a yakın avukattan oluşan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, yani kısaca ÇEHAV hazırlıyor.

Program hakkında

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UT20140617

Radikal İki’nin Sona Ermesi

Açık Gazete’de Ahmet İnsel’le Irak, IŞİD ve Türkiye’nin dış politikaları konusunu konuştuk. Öncesinde de Radikal gazetesinin basılı yayınınason vermesini ve Radikal İki ekinin kapatılması kararını konuştuk.

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AB20140617

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Türler Arası / Eraslan Sağlam / Edebiyattan heykele, operadan mimariye 8 kol sanat seyahati

Turler20140617

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Radyoaktif Serpinti / Volkan Artunç ve Mert Öztekin / Sahibinden ödünç alınan müzikler

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

soundcloud.com/joezeex/2014-06-17-musica-brasileira

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Kurşun Asker / Cem Kum ve Cem Ozil / Savaş tarihi

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni

‘Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni’ şiarıyla yola çıkan programda, Türkiye’de ve dünyada sesini yeni yeni duyurmaya başlayan genç yorumcu ve bestecilerin kayıtlarına yer veriliyor

15:30 – 16:00 Sanat Hayat / Aslı Kırbaş / Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbet

 Sanat20140617

sanathayat.wordpress.com/

“Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler” şiarıyla yola çıkan programda Aslı Kırbaş, kültür sanat dünyasından insanları ağırlayacak

* * *

17 Haziran 15:30 Programı Konuğu Serdar Darendeliler, Tuğçe Ayerdoğan, İrem Sözen / 8.hafta

Serdar DarendelilerYugce AyerdoganIrem Sozen

Ayrıntılı bilgi için tklynz

25 sanat hayat

Sanat Hayat’ın 8.hafta konukları Serdar Darendeliler, Tuğçe Ayerdoğan ve İrem Sözen olacak. Konukları bir araya getiren “EDİSYONLAR IV: Paralel Gerçeklikler” sergisinden, sergiyi oluşturan süreçlerden konuştuk.

16:00 – 16:30 Su Hakkı / Akgün İlhan ve Nuran Yüce / Kâr için değil, yaşam için su!

SHK20140617

suhakki.org/

Su AyakiziWWF

Akgun Ilhan ve Nuran Yuce, Su Hakki’nda Dunya Vahsi Yasam
Fonu (WWF) tarafindan hazirlanan Turkiye’nin
Su Ayak Izi Raporu: Su, Uretim ve Uluslararasi Ticaret Iliskisi 
adlı raporu
ve icinde yer alinan konulari ele aliyor

16:30 – 17:00 Şeffaf Gündem / Oya Özarslan, Hande Özhabeş, Murat Can Tonbil / Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

Gezegenin-Gelecegi-2014-06-17-Sali

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Salı 1984 – George Orwell / Yiğit Sertdemir

Büyük Birader yeniden aramızda. Shakespeare’in yanı sıra, bu yayın dönemi Orwell’in klasik distopyasına da kulak veriyoruz. Yiğit Sertdemirokuyor.

Açık Dergi Salı Sofar Sounds

SFS20140617 

İstanbul’un arka odalarından güncel müzik performansları. Başka Bir Konser Mümkün şiarıyla dünyanın dört bir yanına yayılan Sofar Sounds’un İstanbul performansları artık radyoda.

Açık Dergi Salı Tuğçe Madayanti Dizici ile Beyazperde’nin önü ve arkası: “Himmet Ağa’nın İzdivacı”

Her hafta bir film üzerinden güncel sinema eleştirisi programı

Açık Dergi Salı Altıdan Sonra Tiyatro Ekibi ile Filifu’dan Sesler – Gezerken Özel

Açık Dergi Salı Evren Asena ile İyimser ve Şen Bilgin Denis ile Diderot 300 yaşında

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_17-06-14_Gonca31

gitaresk.com/ 

Bu gece saat 21:00’de, Açık Radyo 94.9, Gitaresk’de, Blodwyn Pig, Jack White, The Doors, Triggerfinger, The Rolling Stones, The Black Keys ve John Mayall’dan seçmeler dinleyebilirsiniz.

12 gitaresk

Playlists/39th/140617

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Sadece Sesini Duyduk / Eray Düzgünsoy ve Feryal Kabil

soundcloud.com/muzikhayvani/

Açık Dergi programının köşesi olarak başlayan ve güncel müzik sahnesinden örneklere yer verilen Sadece Sesini Duyduk programı, Organize Gürültüler ile “füzyona” girdi. Sadece Sesini Duyduk adıyla yoluna devam edecek olan programa yapımcı olarak Feryal Kabil eklemlendi

24:00 – 01:00 Öteki Caz / Şevket Akıncı, Volkan Terzioğlu, Robert Reigle, Can Tutuğ / Özgür caz, özgür doğaçlama ve ötesi

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 37. Yayın Dönemi (29 Nisan 2013 – 27 Ekim 2013) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2013/6/14/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/article/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi20130617Pazartesi

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Mert Öztekin

acik-gazete-17.06.2013

Acik-gazete-17.06.2013-yetvartDanzikyan

1Gaste17Haziran2013

2Gaste17Haziran2013

AliBilge17Haziran2013

08:45 – 08:55 Gezi Parkı – Haberler ve Yorumlar

GPDd17Haziran2013

09:00 – 09:30 Pazartesi  Ali Bilge’yle Ekonomi Politik

Ekopol17Haziran2013

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar

10:30 – 11:00 Bilgi Çağının Hukuku / Avniye Tansuğ ve Murat Lostar / Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişikisi

bilgicagininhukuku.blogspot.com/

11:00 – 12:00 Bir / Melda Keskin / İç Dünya – Dış Dünya
firtinakusu.net/bir

Arşiv Programlar için tklynz

12:00 – 13:00 Elektro Akustik / Groove Zone

13:00 – 14:00 Putumayo World Music / Dan Storper ve Rosalie Howarth / Dünya müziği

putumayo.com/radio_show

14:00 – 14:30 Adeta Dörtnala / Emin Mahir Başdoğan / Atlar, atçılar, atlılar…

adeta-dortnala.net/

14:30 – 15:30 Opus 94 9 / Berna Uzunoğlu / Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri

15:30 – 16:30 Yolgeçen / Rahmi Öğdül / Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar

16:30 – 17:00 … Söz Küçüğün / İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi / Bir çocuk hakları programı

sozkucugun.tumblr.com/

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Korhan Ogan, Berna Kaytaz, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Harun İzer ve Jak Kohen

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

Gezegenin-Gelecegi-2013-06-17-Pazartesi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Gözde Kazaz – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi canlı bağlantı Gezi Parkı Direnişi

HasanKilic17Haziran2013

TarikAli17Haziran2013

Demirdizen17Haziran2013

Açık Dergi Pazartesi Tayfun Polat ile Kadıköy Postası

Açık Dergi Pazartesi Volkan Ağır ve Utku Gökerküçük ile Efektif Pas

Açık Dergi Pazartesi Ruşen Aktaş ve Sarah Neel Smith ile Sanatalk

20:00 – 21:00 Yerli / Tayfun Polat / Ana akımın dışında kalanlar

yerli-vol-108-17-06-2013/

yerlisetler.wordpress.com/

mixcloud.com/tayfun-polat/ 

Gezi Özel Programları 2…

1. Hakan Vreskala – Padişahım Çok Yaşa
2. Yüzyüzeyken Konuşuruz – Sen Taştan Biz Ağaçtan
3. Redd – Telved Litak
4. Acaipademler – Vur
5. Velet – Jop – Polis
6. Kül – Kral Çıplak
7. Kurban – Das Motiv
8. Çilekeş – Bir Ses Yap
9. Meriva – O Zaman Katil
10. Rashit – Özgür Basın
11. Kreş – Özgürlük
12. Denirhan Baylan – Bağırmayan adamın şarkısı
13. Kesmeşeker – Doğdum Ben Memlekette
14. Bülent Ortaçgil – Sen Varsın

21:00 – 22:00 Vertigo / Hilmi Tezgör / Savrulan şarkılar

vertigo500.blogspot.com/

1. System Of A Down / Spiders
2. Black Sabbath / Age of reason
3. Therapy? / Die laughing
4. Black Sabbath / Dear father
5. New Model Army / Lurhstaap
6. Ton Steine Scherben / Mach kaputt was euch kaputt macht
7. Chumbawamba / Enough is enough
8. The Drones / This time
9. Van Der Graaf Generator / Every bloody emperor
10. Marc Ribot’s Ceramic Dog / Avanti popolo

22:00 – 23:00 Ahtapotun Bahçesi / Cem Sorguç / Alter-latif müzik

ahtapotunbahcesi.blogspot.com/

23:00 – 24:00 Ay Palas / Tolga Yağlı / Bağımsız müzik

aypalas.blogspot.com/2013/06/sarkilarimiz-cogaliyor

aypalas.blogspot.com/ 

86 aypalas20130617

01. Chumbawamba – Enough Is Enough / Anarchy
02. Sonic Youth – Teenage Riot / Daydream Nation
03. Sonic Youth – Youth Against Fascism / Dirty
04. The Ex – Barricades / History Is What’s Happening
05. The Ex – The State Of Freedom / Joggers & Smoggers
06. Minutemen – There Ain’t Shit On T.V. Tonight / Double Nickels On The Dime
07. Metruk Roll Bando – Sence Polis Nedir?
08. Yavuzcan Çetin & Durmayan Orkestra – Diren Gezi Parkı
09. Kökler – Yok Öyle Kararlı Şeyler
10. Her Yer Taksim OK
11. Melasora – Diren
12. Müptela-i Gam – Çapul
13. Çapulcu Türküsü
14. Ali Şahin – Gezi: Faşizmin Antitezi
15. Parfüm – Atma Bombalarını Gözlerime
16. Guns N’ Roses – Civil War / Use Your Illusion II
17. Metallica – Master Of Puppets / Master Of Puppets
18. A Silver Mt. Zion – Movie (Never Made) / He Has Left Us Alone But Shafts Of Light Sometimes Grace The Corner Of Our Rooms

Diren Duvar genişliyor!…

Herşey nasıl başladı? İLK GAZ NASIL SIKILDI Buyrun izleyin; direniş nasıl başladı (youtube)

A Silver Mt. Zion – Movie (Never Made) (youtube)

On silver mount zion
All buried in ruins
We was dancing the hora
Until we vomited blood
Spinning like crazy
Shoshana was jonesing
The towers had fallen
And the wind called out
My grandfather’s name

Let’s kill first the banker
With his professional demeanour
Let’s televise and broadcast
The raping of kings
Let our crowds be fed on
Teargas and plate-glass
‘Cause a people united
Is a wonderful thing

I know that you’re dying
And i know i’m unwell
And together we sashay
Thru variations of hell

And as you walk through valleys of fear
The lure of my bed is ever near

Oh, don’t be afraid, though the parade
Will not pass our way
It’s nobler to never get paid
Than to bank on shit and dismay

24:00 – 01:00 Harita Metod Defteri / Halil Turhanlı / Müzik tarihine alternatif bakış

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

09:00 – 10:00 Çocuklar için Dünyadan Müzik / Bir Radijojo yapımı

10:00 – 11:00 Melomania / Bohçacılar / Melodik akustik bir program

MeloMania_17-06-12_JK11

Melomania-32, 17/06/12 Pazar, saat 10:00’da Açık Radyo 94.9’da.

Playlist:
01. David Crosby – Music Is Love
02. Nick Drake – At the Chime Of a City Clock
03. Robbie Robertson – Somewhere Down The Crazy River
04. Van Morrison – Celtic New Year
05. Barclay James Harvest – Poor Man’s Moody Blues
06. Kip Hanrahan – India Song
07. Keller Williams – Another Brick in the Wall
08. Jethro Tull – A Small Cigar
09. moe. – Another One Gone
10. John Lennon – Working Class Hero
11. David Gilmour – Smile
12. Love – Signed D.C.
13. Dave Mason – Sad and Deep As You

11:00 – 12:00 Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / İştar Gözaydın

12:00 – 13:00 Dünyayı Dinliyorum / Zekeriya Şen / Bir dünya müziği programı (Radio MultiCult 2.0 ile ortak yayın)

13:00 – 14:00 Ma’nın Tınısı / Hakan Ünseven / Anadolu müziğinin çağdaş yorumları

14:00 – 15:00 Dilden Dile Titreşimler / Emre Dağtaşoğlu / Türk halk müziği

DildenDileTitresimler-17.06.2012

 • Siya Wan&Voghperk – Kardeş Türküler
 • Serabi – Kardeş Türküler
 • Kerwane (Kervan) – Kardeş Türküler
 • Kara Üzüm Habbesi – Kardeş Türküler
 • Bu Dere Baştan Başa Almalı Bağ – Koro
 • Kerpiç Kerpiç Üstüne – Koro
 • Nevruz Gazel (Yanıp Bir Nar-ı Ruhsare) – Mehmet Özbek

15:00 – 16:00 Musıkî Arşivi / Bülent Aksoy / Musıkî icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış

16:00 – 17:00 Öteki Caz / Şevket Akıncı, Volkan Terzioğlu, Korhan Erel, Robert Reigle / Özgür caz, özgür doğaçlama ve ötesi

17:00 – 18:00 Modernin Sesi / Aykut Köksal / Dört yüzyıllık müzik serüvenine derkenar

18:00 – 19:00 İnsan Sesi / Aksel Tibet / Çoksesli Batı müziğinde insan sesinin yeri

19:00 – 20:00 Ters Yön / Erdem Tecer / Çağdaş klasik müzik, 20 yy. bestecileri

20:00 – 21:00 Sarhoş Atlar Zamanı / Akif Burak Atlar / Konu parantezinde rock

21:00 – 22:00 Manyetik Bant / Artemis Günebakanlı / Bir ayağı garajda bir punk-rock programı

Manyetik_Bant_86

 manyetikradyo.blogspot.com/

1. Slug Guts – Adult Living / Playin’ In Time With The Deadbeat
2. The Birthday Party – Ho Ho / Prayers On Fire
3. Josef K – Crazy To Exist / The Only Fun In Town
4. Gregor Samsa – Lessening / 55:12
5. Kafabindünya – Platonik Aşk
6. Red Sparowes – Giving Birth To Imagined Saviors / The Fear Is Excruciating But Therein Lies The Answer
7. Isis – Wills Dissolve / Panopticon
8. School Of Seven Bells – The Night / Ghostory
9. Lace Curtains – Bedroom Honesty / The Garden Of Joy And The Well Of Loneliness
10. Laetitia Sadier – There Is A Price To Pay For Freedom (And It Isn’t Security) / Silencio
11. James Vincent McMorrow – From The Woods / Early In The Morning
12. Babybird – Goodnight / Ugly Beautiful

22:00 – 23:00 Gece Servisi / Necati Tüfenk ve Müge Turan / Maksimum Rock’n’Roll

geceservisi.net/

23:00 – 24:00 Rock on Rock / Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu / Hard rock ve heavy metal

rockonrocktr.blogspot.com/

1 – Zz Top – Texicali – I Gotsta Get Paid
2 – Rush – Clockwork Angels – Caravan
3 – Circus Maximus – Nine – Namaste
4 – Jetblack – Raining Rock – Prison Of Love
5 – Koritni – Welcome To The Crossroads – Down At The Crossroads
6 – Tank – War Nation – War Nation

24:00 – 01:00 Karanlığın Çocukları / Aylin Ünal / Büyü Müzikleri

karanligincocuklari.blogspot.com/

01:00 – 02:00 Klang / Seda Niğbolu / Ses, sessizlik ve gürültüye dair

02:00 – 03:00 Rambomozart / Mert Öztekin

03:00 – 04:00 Volüm / Ekin Üzeltüzenci / Gürültü ekseninde ses yığınları

Blog Stats

 • 100.546 hits