You are currently browsing the tag archive for the ‘22 Mayıs’ tag.

Hareketlilik İçinde Süreklilik: Açık Radyo’nun 47. Yayın Dönemi Başladı

Açık Radyo’nun 47. Yayın Dönemi bugün başladı. 4 Kasım 2018’e kadar sürecek olan 47. Yayın Dönemi’ndeki yenilik ve değişiklikler şöyle

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/5/21

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_22-05-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru20180522

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20180522

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Başkalarının Cefası, Bizim Anlayışımız: İdrak-Deneyim İlişkisi

zz37

Açık Bilinç’te bu haftaki sorumuz: Başkalarının cefasını, kendimiz deneyimlemeden, ne kadar anlayabiliriz Uluslararası Af Örgütü’nün hipnoz deneyi ışığında, toplumsal ayrışma, anlayış, empati, ve deneyim-idrak ilişkisi hakkında konuştuk.

Deneyim-idrak ayrımı, Felsefe tarihinde derin bir yere sahip. Fakat bu tartışmayı özetlemeden önce, “Amnesty International”ın hazırlamış olduğu hipnoz deneyinin videosunu izleyelim: Hypnosis experiment: Through the eyes of a refugee.

“Bir Mültecinin Gözünden”başlıklı deneyde Hollanda vatandaşı 5 kişi, hipnoz yoluyla, evini terkedip eziyetli bir süreç sonunda ülkelerine varabilmiş Suriyeli bir kadınınkine benzer bir deneyimden geçiyor.

Deneyin sonunda bu kişiler sözü edilen mülteci kadınla yüz yüze geliyorlar. Mülteciler konusundaki görüşleri bu deneyim sonucunda değişecek mi?

Uluslararası Af Örgütü Hollanda şubesinin hazırladığı video, “mültecilerin, sizin anlayışınız olmadan gidebilecekleri hiç bir yer yok” cümlesiyle sona eriyor.

Burada, felsefe ve psikoloji açısından önemli olan soru şu: Hipnoz ile yapılan bu deneye niçin ihtiyaç duyuluyor?

Deneyimin, idrak veya anlayış açısından katkısı, ne? Bazı olguları, deneyimlemeden, gerçek anlamda anlamamıza olanak yok mu?

Deneyin videosu, bu sorunun cevabını doğrudan gösteriyor: Evet, anlayış, deneyim olmadan, bazı durumlarda yeterli olmuyor, olamıyor.

Hipnoz deneyiminin bu 5 kişi üzerindeki çarpıcı etkisini -sosyal medyanın sevdiği tarzda söyleyeyim- “anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz”.

Fakat konu bu videodan ibaret değil.

Deneyim-idrak (anlayış) ayrımı ve bu iki zihinsel durum arasındaki ilişki, felsefe tarihinde çok köklü bir tartışmanın kapısını aralıyor. Psikoloji ve İlahiyat literatüründe de yeri var.

Bu programın konusu, deneyimden idrak’e uzanan yol …

Modernite düşüncesinin felsefi temellerine baktığımızda, deneyim-idrak ayrımının, 17. ve 18. yüzyıl felsefecilerini neredeyse bütünüyle meşgul etmiş olduğunu görüyoruz.

Tartışmaya buradan başlayayım.

Felsefe tarihinde “Rasyonalistler” olarak bilinen ve öncelikli olarak Descartes, Spinoza, ve Leibniz tarafından temsil edilen düşünce okulu, güvenilir bilginin kaynağı olarak duyulara bağlı olmayan aklı, yani bilişsel anlayış veya idraki öne çıkartıyor.

Duyulara bağlı olan algı bizi her zaman yanıltabilir. Gördüğümüz, duyduğumuz şeylerde yanılsama veya sanrı söz konusu olabilir. Hatta rüyada yaşadığımız deneyimi gerçek bile sanabiliriz.

Rasyonalistlere göre, algı (deneyim) güvenilir bir bilgi kaynağı olamaz. Güvenilir olan, idrak’tir.

Rasyonalistlerin ardından felsefe tarihinde öne çıkan, ve en başta Locke, Berkeley, ve Hume tarafından temsil edilen “Empirisist” (deneyci/deneyimci) düşünce okuluna göreyse, bilginin ilk ve en önemli kaynağı her zaman deneyimdir.

Empirisistlere göre, deneyim olmadan idrak boş kalmaya mahkumdur.

Bilginin güvenilir kaynağı konusunda, Rasyonalistler (Akılcılar) ile Empirisistler (Deneyimciler) arasında, ucu bugüne kadar uzanan derin bir anlaşmazlık var.

Bu anlaşmazlık, Çağdaş Bilgibilim (Epistemoloji) tartışmalarının temelini oluşturuyor.

Fakat benim tartışacağım soru, Epistemoloji açısından deneyim mi, idrak mi daha güvenilir sorusu değil.

Bu haftanın konusu, deneyimle idrak arasındaki ilişkinin doğası.

İdrak’in sınırları nerede başlayıp, bitiyor?

Bazı olguları anlamak için, illa deneyimi yaşamış olmak mı gerek?

İdrak-deneyim ilişkisini aklımızda şu soruyla canlandırabiliriz:

Hayatlarında hiç doğum sancısı çekmemiş, ve bu deneyimi yaşama ihtimali olmayan erkekler, sahici ve içten bir çabayla, diğer deneyimlerinden yola çıkarak, kadınların deneyimi konusunda tam bir anlayışa sahip olabilirler mi?

Yani, yaşanmamış bir deneyimin bilgisini, başkalarında gözlemleyerek, zihninizde canlandırarak, anlayış yoluyla edinmek mümkün müdür?

Anlayış yoluyla deneyimsel bilgiye erişmenin sınırları var mıdır, nelerdir?

Akılcılar, anlayışın, yeterli çabayla, bütün deneyimsel bilgiyi kuşatabileceğini savunuyorlar.

Deneyimciler ise, bazı tür bilginin ancak deneyim yoluyla edinilebileceği görüşündeler.

Af Örgütü’nün videosu, bu soruya deneysel bir cevap gibi düşünülebilir.

“Doğum sancısı simülatörü’ adıyla satılan cihazlar, erkeklerin, yalnızca kadınların çektiği bu tür sancıyı ancak deneyimleme yoluyla anlayabileceklerini göstermek amacıyla hazırlanmış.

Erkek deneklerin beyanları, bu deneyimi yaşayana kadar gerçekten anlamamış olmadıkları yönünde.

İdrak-deneyim ilişkisi sorusunun, ilk bakışta, bariz ve kolay bir cevabı varmış gibi görünebilir.

Fakat insanların zihinsel melekeleri arasındaki bilgibilimsel bağı anlamaya çalışan felsefeciler için, burada daha derin sorular olduğunu not edeyim.

Eğer, idrak hiç bir zaman deneyim bilgisine tam olarak ulaşamaz diye düşünüyorsanız, soruyu İlahiyat literatüründe karşımıza çıktığı şekliyle sorayım:

Bedensel bir varlık olmayan Tanrı, insanların çektiği eziyetin bilgisine, yalnızca idrak yoluyla ve bütünüyle, sahip olabilir mi?

Semavi dinlerin temel inancına göre, her şeyi bilen ve kadir-i mutlak olan Tanrı’nın, insanların bedensel deneyimlerinin bilgisine, kendisi o deneyimleri yaşamış olmasa (hatta yaşaması imkansız olsa) bile, anlayış yoluyla sahip olması beklenir.

Böyle düşünüyorsanız, o zaman belki bizim durumumuzda eksik kalan anlayışın kendisi değil, bizim anlayış melekemizin sınırlı oluşu olduğunu kabul etmeniz gerekir.

Yani sorun anlayışın doğasından kaynaklanmıyor olabilir. Mantıki olarak, limit durumlarda, belki idrak (anlayış) deneyimi bütünüyle kuşatabilir.

Son olarak, şunu not edeyim. Bazı Hristiyan teologlara göre, yalnızca idrak yoluyla insan deneyimini tam olarak anlamak mümkün olmadığı için, Tanrı insan kimliğine bürünerek Hz. İsa kişiliğinde yer yüzüne inmiş ve ancak çarmıhta çektiği eziyetler sonucunda bu bilgiye ulaşmıştır.

Bu uzun ve üzerinde anlaşma sağlanamamış felsefe ve ilahiyat tartışmalarını burada sonlandırayım.  Ama bu örnekler, konunun düşünce tarihinde kapladığı yer açısından fikir verici olmuştur diye umuyorum.

Deneyim-idrak ayrımının, çağdaş zihin felsefesi ve Bilişsel Bilimler tartışmalarında da yeri var.

“Başka Zihinler” sorunu: Bizden farklı deneyimleri olan canlıların iç dünyalarını ne derecede anlayabiliriz? Anlayabilir miyiz?

Felsefeci Thomas Nagel’ın, idrak-deneyim ilişkisini öne çıkartan “Yarasa olmak neye benzer?” sorusu, zihin felsefesinde, özellikle bilinç konusunda, son 40 yıldır bir kilometre taşı oldu.

Makalenin Türkçe’sini, geçen hafta söz ettiğim “Aklın G’özü” derlemesinde bulabilirsiniz.

Aklın G’özü:
Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve DüşüncelerYazarlar: Douglas R. Hofstadter, Daniel C. Dennett
Çeviren: Füsun DorukerBoğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Son olarak, hipnoz konusuna değineyim.

Genellikle bir tür eğlence aracı gibi görülen hipnotizmanın aslında çok ilginç bir tarihçesi ve eğlenceyle ilgisi olmayan gerçek bilimsel kullanım alanları var.

Hipnoz, kimi insanlarda, aslında içinde olmadıkları koşullardaymışçasına, uzaktan olağan anlayışın ötesine geçen ve gerçek yaşanılana çok yakın gelen bir deneyim sağlıyor.

Hollanda “Amnesty International”ın videosunda olduğu gibi.

Hipnotizmayı, bilimsel bir araç olarak sistematikleştiren ve deneysel ölçüm için standart bir  skala oluşturan kişi, Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Ernest Hilgard. 2001’de vefat etti.

Kısa bir süre öğrencisi olmuştum. Hipnoz konusunu ileride bir programda ele alacağım.

Uluslararası Af Örgütü’nün deneyine döneyim:

Burada, deneklerin hipnoz yoluyla deneyimlediklerinin, medyadan, okuyarak, izleyerek o ana kadar edindikleri anlayışın ötesine geçen, çarpıcı bir yanı olduğu açık.

Zaten video da bunu göstermek için hazırlanmış.

İdrak-deneyim konusu, pek çok açıdan günlük hayatta karşılaştığımız durumlara temas ediyor.

Örneğin, geçen hafta Gazze’de Filistinlilere reva görülen eziyet ve ölümler karşısında Avrupa’nın utanç verici sessizliği, bütün kıtanın hipnoz olması gerektiğini düşündürmüyor mu?

Öte yandan, diğer insanların çektikleri cefayı anlamak, empati hissetmek için, illa o deneyimleri yaşamamız, hipnoz olmamız gerekmiyor.

Evet, hipnoz bu deneyde çarpıcı bir etki yaratıyor ama çoğu durumda bu mümkün değil. Ne var ki, şart da değil.

İdrak-deneyim üzerine bu tefrikayı bitirirken,Twitter’da rast geldiğim bir zincirden söz etmek isterim. Bir kullanıcı, unutamayacağını söylediği bir fotoğraf paylaşmış. Başkaları da altına kendi unutamadıkları travmatik fotoğrafları ekleyince, ortaya uzun ve çarpıcı bir zincir çıkmış.

Bazı şeyleri anlamak ve unutmamak için illa hipnoz olmak gerekmiyor.

Soma’dan, Ankara Gar katliamına kadar bu zincirdeki her bir fotoğrafı ben bugünmüş gibi hatırlıyorum.

Hatırlamak, zihnimizde canlı tutmak, yapabileceğimizin en azı. Hem de, bu travmaları bizzat yaşamış, canlarından olmuş insanlara borcumuz. Siz de unutmayın.

10:00 – 10:30 İklim İçin / Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tonbil

IklimIcin20180522

İklim İçin kayıt arşivi

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20180522

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Periplus (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Can Tonbil

periplus29filistin

“Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi” şiarıyla yola çıkan program, haftaiçi öğle kuşağını kıtalararası bir seyahate çıkarıyor.

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

9

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Dünya Mirası Adalar / Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun

DunyaMirasAdalar22.05.2018

Adalar, yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş dünya şehri İstanbul’un hikâyelerinin hep bir parçası olagelmiş. Krallar, kraliçeler, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmış, ardından Osmanlı’dan günümüze  farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, Adaları İstanbul’un sayfiye merkezi haline getirmiş, sanatçılar, yazarlar, Adalar’ın renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekân tutmuş. Adalar, muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültürler havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar.
Şanslıyız ki Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçhelerinin mekânsal izdüşümlerini hâlâ görebiliyoruz ve barındırdıkları hikâyelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına erişebiliyoruz. Kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz: Adalar’a adımımızı attığımızda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz, şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden Dünya Mirası Adalar’ı enine boyuna konuşuyoruz.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Yeni Philip Glass’ın 80. yaşını kutluyor

1937’de doğan Amerikalı usta besteci Philip Glass’ın 80’inci yaşını özel bir dizi programla kutluyoruz.

15:30 – 16:00 Yeşilçam Arkeolojisi / Hazırlayan: Utku Uluer / (15 günde bir)

YesilcamArkeolojisi20180522

sinematikyesilcam.com/2017/01/yesilcam-arkeolojisi-radyo-programi/

26 Nisan 2016 – 10 Ocak 2017 Progrmları içeriği yukarıdaki linkte

Türk sineması ve Yeşilçam’ın besin kaynaklarına, emekçilerine ve kıyıda köşede kalmış hikâyelerine yer verilecek bir program.

sinematikyesilcam.com/

Yeşilçam Arkeolojisi kayıt arşivi

16:00 – 16:30 Su Müştereği (Yeni program) / Su diye yazılır, demokrasi diye okunur! / Hazırlayanlar: Nuran Yüce ve Özdeş Özbay

su_musteregi_22.05.2018

En önemli müştereğimiz olan suya dair bir program.

***

Müşterek Barcelona’yı konuştuk

16:30 – 17:00 Diğerkâm (Yeni program) / Hazırlayanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen

31Digerkam22.05.2018HABERLER

Geçtiğimiz dönemlerde Hemzemin programını hazırlayan Rauf Kösemen ve Damla Özlüer yine sosyal fayda iletişimi üzerine daha geniş düşünmeye çağırdıkları yeni programları Diğerkâm ile bu yayın döneminde de aramızdalar.

Facebook.com/Diğerkam

***

Language Turkish
Rauf Kösemen ve Damla Özlüer’in hazırlayıp sundukları Diğerkam’ın 31. programında Türkiye’den ve dünyadan sosyal fayda haberleri var

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan sorulacak.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

AcikDergi-22Mayis2018-EdebiyatVeCografyalar

***

Studyomuzda iki konugu agirladigimiz programimizda; Seval Sahin ve Banu Ozturk ile cuma gunu baslayacak olan “Edebiyat ve Cografyalar Sempozyumu”nu degerlendirdik.

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Salı Dünyayı Okumak / Aytaç Timur ve Akif Pamuk

dunyayi_okumak_22.05.2018

Yazmaya övgü. Eleştiriye ve eleştirmene kapı. Düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı amaçlayan bir kültür programı.

***

Language Turkish
Dünyayı Okumak 22 Mayıs 2018 konuğu Feyzullah Coşkun’du. Feyzullah Çoskun’la 18 – 19 Mayıs tarihlerinde yapılan Alternatif Eğitim Sempozyumunu değerlendirdik.

Açık Dergi Salı Müziğin Başka Türlüsü (Açık Dergi köşesinde, gün ve yayın sıklığında değişiklik. Ayda 1) / Hazırlayanlar: Sumru Ağıryürüyen ve İlksen Mavituna

5 yıldır Perşembe günleri yayınlanan ve güncel sahneden müzisyenleri ağırladığımız program artık ayda 1 Salı günleri 19:00’da.

Müziğin Başka Türlüsü kayıt arşivi

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

Açık Dergi Salı 40 Yılda 1 / Sedat Nemli

Bu yaz da 1977’den müzikler dinliyoruz. Haziran ayı itibariyle.

Açık Dergi Salı  50. Yılında Velvet Underground & Nico 

Açık Dergi’de Salı akşamları, yayınlanışının 50. yılında Velvet Underground & Nico albümünün parçaları da yer alacak

Açık Dergi Salı Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Evrim Hikmet Öğüt / (15 günde bir)

GocmeninMuzigi22.05.2018

Bir süredir Suriyeli müzisyenler ve onların Türkiye’de yer alabileceği müzikal konum üzerine çalışmaları bulunan etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt’ten “Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü”, yeni programlarımızdan bir diğeri. Program, farklı müzik kültür ve türleri üzerinden göçün müzik üretimine etkisini müzikolog-etnomüzikolog, iletişimci, müzik yazarı, müzisyen ve sanatçılarla tartışıp, göçmen müzisyenlerin deneyimlerini ilk ağızdan aktarmayı da hedefliyor.

***

22 Mayıs 2018 tarihli programda Owen Harris’le farklı göç deneyimlerini bir araya getiren Country for Syria’yı konuşuyoruz.

Açık Dergi Salı Yararlı Sanat Arşivi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Onur Yıldız ve Can Gümüş / (15 günde bir)

Yararlı Sanat Arşivi, sanatta yarar ve kullanım konularının tartışmaya açılması için kurulan Arte Util (Yararlı Sanat) Topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerini tartışır. Sanatın aktivizm ve kültür kurumlarıyla ilişkisi bağlamında geleceğini ele alan bir program.

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_22-05-18_Gonca92_Bonamassa_BritBlues

gitaresk.com/

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Flanörün seyir Defteri (Yeni program) / Sezgisel güzergâhta tesadüfi notalar / Hazırlayan: Hakan Gencol

FSD422.05.18

Alternatif bağımsız bir müzik programı. İlk progamında Charlie Winston’u ağırlıyor.

***

22.05.2018 FSD4: Genç, pop ve zamanı yakalayan

Flanörün Seyir Defteri

zz22

‘Sezgisel güzergâhta, tesadüfi notalar’
Açık Radyo 47. Yayın Dönemi’nde, her hafta salı gecelerini çarşambaya bağlayan gece saat 24:00-01:00 arasında yayımlanan programda, alternatif ve bağımsız müzik örnekleri yer alıyor.
Hazırlayan ve sunan: Hakan Gencol
flanorunseyirdefteri@gmail.com
***

Bu haftaki programın anahtar sözcükleri bunlar… Yine ‘indie’, genç ve enerjik, yapıldıkları zaman dilimini aşan şarkılar çalıyor Flanörün Seyir Defteri’nde. Bilinçli aylaklık üzerine sohbeti de kaldığımız yerden sürdürüyoruz.

Müziği de tıpkı videoları kadar görsellik içeren Woodkid; bir Bach ve Beatles hayranı olan Fransız Sage; trip-hop, dub, acid jazz ve post rock arasında köprü kurmuş Avusturyalı Sofa Surfers; müzik yaşamı on yıl sürmüş Brükselli Venus… Bu haftanın arzıendam eden müzisyenlerinden bazıları. Sonra, Norveç’ten gelen şarkıcı/yapımcı Dj Simon Field, Estonyalı grup Ewert and the Two Dragons… Tabii ki, bu kadar erkek müzisyen arasında, tıpkı Jain gibi, bir yıldızmışçasına parlayan; basit melodileri, dürüst, direkt şarkı sözleri ve bizi çok belirgin bir atmosfere sokmayı başaran müziğiyle Sarah Blasko’yu da unutmayalım. Bu haftanın listesi, 1985-2017 arasındaki şarkılardan oluşuyor.

Zaman dilimini aşan yalnız bu haftaki parçalar ve onları yaratan şarkıcılar değil. İlk programdan bu yana sözünü ettiğimiz flanörümüzün de zamanın/zamansızlığın efendisi olduğundan dem vuruyoruz. Kalabalığın, bu acımasız hızın, yırtıcılığın tam da orta yerinde, hayalindeki kaplumbağayı gezdirmekte olan flanör/flanöz, söz konusu olan… Ne de olsa, gezerken gözlem yapıp düşünmek, hız içinde belirgin bir yavaşlığı gerektiriyor. An’la oynama yeteneği, ‘olanı olduğu gibi görme’ becerisi, sonunda da, gözlemle gelen -kaçınılmaz- dönüşüm… Dünyayı gözlemleyen ama ondan saklı kalmayı beceren flanörün, bütün aylaklık öyküsü içinde belki de en önemli başarısı budur, kim bilir…

Playlist:

Şarkıcı / Yorumcu Parça Adı Albüm Adı Süre
Woodkid
Iron
Iron
3:07
Sage
One Last Star
Sage
3:26
Sofa Surfers, Mani Obeya
Broken Together
Superluminal
4:46
Ewert and the Two Dragons
[In the End] There’s Only Love
Good Man Down
4:10
Venus
Navajo Dream
Vertigone
3:49
Jain
Come
Zanaka
2:42
Simon Field, SverreV
La La La
La La La
3:18
The Style Council
Boy Who Cried Wolf
Our Favourite Shop
5:15
Sarah Blasko
Bury This
I Awake
3:08
Tindersticks
This Fire of Autumn
The Something Rain
4:17
Metronomy
The Look
The English Riviera
4:38
Balthazar
Bunker
Thin Walls
4:51

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 – 22 Ekim 2017 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2017/5/19

07: 00 – 07:20 Şarkılarla Memleket Tarihi (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Meriç

SarkilarlaMemleketTarihi20170522

Plak koleksiyoncusu, yazar Murat Meriç memlekette ve dünyada o günün tarihinde olup bitenler yani kimi olaylar, ölümler, doğumlar üzerine yazılmış şarkılarla hafta içi her gün tarihe bir bakış atıyor.

ŞMT kayıt arşivi

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 İyilik Postası / Nihan Bora /  İyi haberler bülteni

Birileri hâlâ bizi gülümsetiyor, iyileştiriyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. İyilik Postası, hafta içi her sabah, hayalinin peşinden koşan, küçük çabalarla yaşama renk katan insanların ilham veren hikâyelerini anlatıyor. Her sabah güne güzel başlamak için iyi haberleri İyilik Postası’ndan dinleyebilirsiniz. Bu hikâyelerin hepimize iyi geleceğini ve mücadele azmimizi artıracağını düşünüyoruz.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil,  Selahattin Çolak

Acik_Gazete_22.05.2017

Açık Gazete kayıt arşivi

09:00 – 09:30 Pazartesi  Ali Bilge’yle Ekonomi Politik

EkonomiPolitik20170522

Ekonomi Politik kayıt arşivi

***

Dünya’da Türkiye

Açık Gazete’nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge’yle, Erdoğan’ın geçen haftaki ABD ziyaretini ve ardından Ortadoğu’daki, Avrupa’daki ve dünyadaki gelişmelerin de ışığında Türkiye’nin dünyadaki posizyonu hakkında konuştuk.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 Kamusla Güreş (Yeni program) / Hazırlayanlar: Didem Gürzap, Evrim Demirören ve Kerem Doğan

Kamusla_gures_22-05-2017_rec.12-05-2017

Kelimelerin, hayata dokunan anlamları, güncel ve geçmişe dayalı anlam ve çağrışımlarıyla tekrar ele alınacağı bir program

Kamusla Güreş kayıt arşivi

***

11:00 – 12:00 Bisiklet Zinciri (Yeni program) / Hazırlayan: Muzaffer Çorlu

22Mayis_201705

Müzik programcımız Muzaffer Çorlu yıllar sonra heyecanlı bir dönüş yapıyor. Programda müzik, filim ve bilim üst şemsiyesi altında besteciler, bilim insanları ve dahi siyasetçiler nöro-bilimdeki yeni gelişmelerle birlikte ele alınıyor.

Bisiklet Zinciri kayıt arşivi

***

bitkiler ve muzik

12:00 – 13:00 Skala / Göktuğ Ülkar

skalaprogram.tumblr.com/

70’lerden günümüze Avrupa cazı seçkileriyle yola çıkan Skala programı, bu  yayın döneminde 60’lardan günümüze caz seçkileriyle yoluna devam ediyor.

12:55 – 13:05 Don Quijote / Yazan: Miguel de Cervantes / Okuyan: Tolga Korkut 

13:00 – 14:00 Flamenkito (Yeniden program) / Hazırlayan: Manuel Reina

Flamenko kültürü ve müziği üzerine 10 yıl önce yayınlanan Flamenkito bu yayın dönemi tekrar yepyeni bölümlerle bizimle. Manuel Reina geçen 10 yıl içinde daha iyi Türkçe konuşmayı öğrendi; dolayısıyla daha ince ayrıntıları dillendirebiliyor.

14:00 – 14:30 Hamişden Sesler / Şenay Özden ve Özhan Önder / Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler

HamisdenSesler20170522

Hamişten Sesler kayıt arşivi

14:30 – 15:30 Opus 94 9 / Berna Uzunoğlu

Daha önceki dönemlerde her bölümünü dâhi bir besteciye ayrılan programda, 39. yayın döneminden itibaren her bölümünü bir müzik enstrümanına ayrılıyor.

15:30 – 16:30 Sanat Hayat / Aslı Kırbaş (15 Günde 1)

SanatHayat20170522

sanathayat.wordpress.com/

“Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler” şiarıyla yola çıkan programda Aslı Kırbaş, kültür sanat dünyasından insanları ağırlıyor.

Sanat Hayat kayıt arşivi

16:30 Hariçten Sanat (Yeni Program) / Gezegenden Kültür-Sanat Haberleri / Hazırlayan: Çelenk Bafra

acikradyo.com.tr/program/144512/kayit-arsivi/hariçten-sanat

Programda özellikle Türkiye’yi ilgilendiren ve/ya Türkiye’den katılımcılara yer veren uluslararası sanat gündeminden bir kesit sunulacak. Müzeler, bienaller ve sergilere özellikle odaklanarak geniş bir perspektifle sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarındaki yeni gelişmeleri, haberleri ve güncel tartışmaları incelenecek.

Hariçten Sanat kayıt arşivi

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Başak Yavuz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Pazartesi Murat ‘Mrt’ Şeçkin ile Kadıköy Postası

Kadıköy’deki kültür-sanat takviminin tutulduğu programda Tayfun Polat’ın Kadıköy’den göçüyle oyuncu değişikliğine gidildi. Yine bir Kadıköylü Murat ‘Mrt’ Seçkin aramıza katıldı.

Açık Dergi Pazartesi Volkan Ağır ve Utku Gökerküçük ile Efektif Pas (15 günde 1)

efektifpas.com/

Açık Dergi Pazartesi Yeter ki İste / Maraton koşucuları Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç

Maraton koşucuları Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç bu dönem aramıza katılıyor – Yeter ki İste’de Efektif Pas’la dönüşümlü olarak sportif yaşama kültürü odaklı söyleşilerle bizlerle oluyorlar. Pazartesi akşamları 19:30’da. (İlk yayın 1 Mayıs’ta)

Açık Dergi Pazartesi Robot Şair Deniz Yılmaz 

Türkçe yazan ilk “robot-şair” Deniz Yılmaz ilk (ve şu ana kadarki tek) şiir kitabı “Diğerleri Gibi”den seçmeler ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni şiirleriyle, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri (saat 18:50’de) Açık Dergi’de. (Blok Art Space ekibinin katkılarıyla.)

 Açık Dergi Pazartesi  Haftanın Albümü

20:00 – 21:00 Yerli / Tayfun Polat / Ana akımın dışında kalanlar

yerlisetler.wordpress.com/

mixcloud.com/tayfun-polat/ .

21:00 – 22:00 Vertigo / Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk / Savrulan şarkılar

vertigo500.blogspot.com/

22:00 – 23:00 Ahtapotun Bahçesi / Cem Sorguç / Alter-latif müzik

ahtapotunbahcesi.blogspot.com/

23:00 – 24:00 Ay Palas / Tolga Yağlı / Bağımsız müzik

aypalas20170522

aypalas.blogspot.com/

***

01. Soundgarden – Somewhere / Badmotorfinger
02. Evangelista – You Are A Jaguar / Prince Of Truth
03. Ethel-Ann Powell – Roll It Over / The Elephant Patch
04. John Fahey – March! For Matin Luther King / The Yellow Princess
05. The Incredible String Band – Job’s Tears / Wee Tam
06. Tara Jane O’Neil – Metta / Tara Jane O’Neil
07. Mark Kozelek – Pretty Little Flowers (ft. Kath Bloom) / Night Talks
08. Ed Askew – May Blossoms Be Praised / Ed Askew
09. Steve Gunn & Kurt Vile – Spring Garden (ft. Marry Lattimore) / Parallelogram
10. Diamanda Galás – You Don’t Know What Love Is / All The Way

Chris Cornell [20.07.1964 – 18.05.2017]

24:00 – 01:00 In The Void / Güncel ve bağımsız sahneden yerel sesler

Inthevoid04_ackradyo_22.05.2017

In The Void, farklı platformlar ve etkinlikler ile güncel ve bağımsız sahneden yerel sesleri, müzik oluşumlarını tanıtmayı ve desteklemeyi amaçlayan bir oluşum. Bu yayın döneminde In the void, bağımsız sesleri Açık Radyo mikrofonlarından kâinata yayıyor.

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 43. Yayın Dönemi (25 Nisan 2016 – 23 Ekim) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

————————————————————————————

09:00 – 10:00 Çocuklar için Dünyadan Müzik / Bir Radijojo yapımı

radijojo.de/WCN_neu/english/

10:00 – 10:30 Bir Dolap Kitap / Banu Aksoy ve Yıldıray Karakıya / Her yaş için çocuk kitabı

BirDolapKitap22.05.2016RadyoYayini

birdolapkitap.com/

birdolapkitap.com/radyo-arsivi/

***

Bu bolumde ele aldigimi kitaplar:

* Hannah Arendt’in Kucuk Tiyatrosu
* Teknoloji Kesifleri – Dev Araclar

10:30 47. Kromozom (Yeni program) / Hazırlayanlar: Arzu Doğan, Halil Doğan, Hakan Çetinkaya, Hazal Sarısoy, Naz Polat, Recep Karakan ve Tan Aytıs

Toplumun çeşitli kesimlerinden sanatçıların, bilim insanlarının, sporcuların ağırlanacağı programda Down sendromluların sesinin yansıtılması amaçlanıyor.

11:00 – 12:00 Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / İştar Gözaydın

12:00 – 13:00 Dünyayı Dinliyorum / Zekeriya Şen / Bir dünya müziği programı (Radio MultiCult 2.0 ile ortak yayın)

Dünyayı Dinliyorum 22 Mayıs 2016

tikabasamuzik.com/Katagorileri/dunyayi-dinliyorum

mixcloud.com/dunyayidinliyorum/

***

21

Bu hafta Afrika yani “Karanlık Kıta” ya gidiyoruz. Afrika’dan ve Batı’dan gelen müzisyenler, müzikologlar ve araştırmacılar müziğin kırsal ve kentsel yansımalarını detaylı bir şekilde inceleyip Afrika kıtasının derin ve zengin müziğine ışık tutmakta. Zira bu kıtada yer alan müziğin ağırlığı kültürel dokular üzerine yapılandırılmakta ve birbirinde ayırt edilemeyecek kadar iç içe. Öte yandan bu yerel ritimleri Batı’ya taşıyan popüler akımın içerisinde yer alan sanatçılarda var ki bunlar arasında ilk dikkati çeken Paul Simon, zira kendisinin 1986 çıkışlı “Graceland” adlı albümü Batı ile Afrika arasında gerçek anlamda müziksel köprüyü oluşturan ilk çalışmadır. Bu albümde müziksel katkıda bulunan Afrikalı sanatçıların listesi ise kulakların açılmasına vesile olacak kadar kabarık ve dolgun. Biz de bu programımızda yaklaşık 50 yıldır müzik yapan Ladysmith Black Mambazo’yı konuk edeceğiz.

13:00 – 14:00 Ma’nın Tınısı / Hakan Ünseven / Anadolu müziğinin çağdaş yorumları

manin_tinisi_22.05.2016_basel_rajoub

archive.org/details/@alabanda

14:00 – 15:00 Dilden Dile Titreşimler / Emre Dağtaşoğlu / Türk halk müziği

DildenDileTitresimler22.05.2016

dildendiletitreimler.blogspot.com/

***

(Destekçiler: E. Gürel Süveydan&K. Deniz Sarıgül)

 1. Yaylalar (Uçun Durnam Uçun) – Nilüfer Sarıtaş
 2. Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam! – Gülten Benli
 3. Kar mı Yağmış Yüce Dağlar Başına! – Gülten Benli
 4. Hasan Dağı – Hüseyin Korkankorkmaz
 5. Fırsat Elde iken – Gökhan Dülek
 6. Haktır Sevdiğimiz Bizim (Doğruya Nazar Eyleriz) – Çiğdem Aslan
 7. Dünyada Tükenmez Murad Var imiş – Tahir Palalı&Çiğdem Aslan
 8. Gaffar (Göz Gezdirdim Dört Köşeyi Aradım) – T. Palalı&Eylem Korkmaz
 9. Alidir – Tahir Palalı
 10. Ya Dost – Ferhat Karaca
 11. Dara Geldim – Ozan Figani

15:00 – 16:00 Musıkî Arşivi / Bülent Aksoy / Musıkî icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış

16:00 – 17:00 Libero / Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır / Gölgede ve güneşte futbol

libero949.blogspot.com/

Eduardo Galeano’nun  “Gölgede ve güneşte futbol” kitabını başucundan ve jingle’ından da ayırmayan Liberocular, bu yayın döneminde Galeano’nun tarihin tozlu sayfalarından çekip çıkardığı futbol hikâyelerini aktarıyor. Ayrıca, Bağış Erten’in yoğun iş temposu nedeniyle yerine Volkan Ağır ekibe katıldı.

17:00 – 18:00 Modernin Sesi / Aykut Köksal / Dört yüzyıllık müzik serüvenine derkenar

***

ŞOSTAKOVİÇ’TEN “PİYANOLU BEŞLİ” VE “KRAL LEAR”

24

Bu hafta Aykut Köksal’ın hazırlayıp sunduğu Modernin Sesi’nde Dimitri Şostakoviç’in 1940 tarihli iki yapıtını dinleyeceğiz. İlki ünlü “Piyanolu Beşli”, ikincisi ise Shakespeare’in “Kral Lear” oyunu için müzik. Ekteki fotoğrafta genç besteci, “Piyanolu Beşli”nin ilk icrasında görülüyor.
Modernin Sesi, Açık Radyo 94.9’da, her pazar saat 17:00’de..

18:00 – 19:00 İnsan Sesi / Aksel Tibet / Çoksesli Batı müziğinde insan sesinin yeri

19:00 Türlü (Programın yayın gününde değişiklik) / Hazırlayanlar: Ahmet Ali Arslan ve Ozan Sarohan

Bu civardan müziklerin çalındığı Türlü,  43. yayın döneminde Pazar günleri saat 19.00’da.

20:00 – 21:00 The Big Easy / Aylin ve Varol Ünel / New Orleans kültürü ve müziği

New Orleans müziğinin ve kültürünün işlendiği The Big Easy bu yayın döneminde saat 20’de.

21:00 – 22:00 Değişen Zamanlar / Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere ve Güven Güzeldere / Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl

ZamanlarDegisirken22.05.2016

“Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl” şiarıyla yola çıkan programda Dylan’ın yaşamı, şarkıları üç Dylan sever tarafından didik didik edilecek.

22:00 – 23:00 Sarhoş Atlar Zamanı / Akif Burak Atlar / Konu parantezinderock

Mudcrutch.

sarhosatlarzamani.tumblr.com/

mixcloud.com/SarhosAtlarZamani/

***

zz17

23:00 – 24:00 Rock on Rock / Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu / Hard rock ve heavy metal

367-RockOnRock_22.05.2016

rockonrocktr.blogspot.com/

facebook.com/groups/rockonrock/

***

1 – Martina Edoff – Unity – Never Let You Down
2 – A Sound Of Thunder – Tales From The Deadside – Children Of The Dark
3 – Barbe-Q-Barbies – Driven – Babylon
4 – Beyond the Black – Songs of Love and Death – In The Shadows
6 – Head Phones President – Alteration – Failed
7 – Sassa – Serendipity – Enough
8 – Cilver – Not The End Of The World – Break Free
9 – Persona – Elusive Reflections – Blinded

24:00 – 01:00 Karanlığın Çocukları / Aylin Ünal / Büyü Müzikleri

karanligincocuklari.blogspot.com/

01:00 – 02:00 Mixed Tape / Elçin Özsoy / Türlerden bağımsız bir müzik programı

“Türlerden bağımsız bir müzik programı” şiarıyla yola çıkan programda her hafta bir karışık kaset hazırlıyoruz.

02:00 – 03:00 Yerin Dibi / Emre Aksoy / Türler Arası Bilinç Akışı

soundcloud.com/anlayana

03:00 – 04:00 Volüm / Ekin Üzeltüzenci / Gürültü ekseninde ses yığınları

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 41. Yayın Dönemi (27 Nisan 2015 – 26 Ekim 2015) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2015/5/21/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

facebook.com/dwturkce

dw.de/multimedya/

dw.de/dw/article

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi20150522Cuma

facebook.com/uygar.ozesmi.page

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak, Emre Gülşer

acikgaste_22-05-2015

Günün Sözü

“İlk başta sadece tekbir getirebiliyorduk. Dört günde bu aşamaya geldik…Buradan geri dönemeyiz ama bu defa… Dönersek ne olacağını ihtiyarlar iyi biliyor. Biz de biliyoruz…”

Greve giden 8 yıllık TOFAŞ işçisi gülümseyerek, slogan atan arkadaşlarını gösteriyor.

(Radikal)

Günün Müzikleri

Açık Gazete’nin Müzikleri
Şarkıcı/Grup Şarkı  Albüm
Ensemble Markos Cedre / Arabo-Andalusian Muwashshah Cedre / Arabo-Andalusian Muwashshah
B.B.King Come By Here B.B. King Wails
B.B.King Lucille  Lucille 

09:00 – 09:30 Cuma Sezin Öney’le Seyyare: Türkiye ve Dünya Olayları Arasında Paralellikler, Karşılaştırmalar

Seyyare20150522

09:30 – 10:00 Cuma Alp Ulagay’la Spor 

Spor20150522

10:00 – 10:30 140journos vatandaş haber bülteni /Cem Aydoğdu, Can Pürüzsüz ve Engin Önder

140Journos20150522

http://yaraticifikirlerenstitusu.com/projects/140journos/

http://twitter.com/140journos
http://soundcloud.com/140journos
http://facebook.com/140journos
http://vine.co/140journos
http://instagram.com/140journos
http://prezi.com/user/140journos
http://storify.com/140journos
http://youtube.com/140journos
http://scribd.com/140journos

10:30 – 11:00 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam / Buğday Ekibi

TohumdanHasada20150522

11:00 – 12:00 Cuma Adlı Adamlar / Halil Turhanlı ve Ömer Madra / Yeraltından not(a)lar

CumaAdliAdamlar20150522

* * *

Cuma Adlı Adamlar’da Komünizm : Yeni Bir Başlangıç

13

Cuma Adlı Adamlar’da New York Konferansı’nın tebliğ ve tartışmalarının toplandığı ” Komünizm : Yeni Bir Başlangıç ” (Metis Yayınları )kitabından yola çıkarak Komünizm fikrine bağlanma, kayıtsızlık kültürüne karşı militan figürü ,devrim ve şiddet arasındaki ilişki, devletin sönümlenmesi, SSCB deneyiminin başarızsızlık nedenleri üzerinde duracağız.

12:00 – 13:00 Caz Türbülans / Recep Şencan / Cazda serbest dolaşım

13:00 – 14:00 Bu Şehr-i İstanbul ki / Tanyeri Erkman ve Murat Belge (20Yıl sonra Tekrar)

BuSehrIIstanbulKi20150522

14:00 – 14:30 İstanbul Kazan Biz Kepçe / Özlem Altınkaya ve Murat Güvenç / Geçmişin İzlerinde Gezintiler

IstanbulKazan20150522 / Istanbul_kazan_biz_kepce_22.05.2015_rec_06.05.2015

istanbulkazanbizkepce.wordpress.com/

14:30 – 15:30 Wanderer / Can Denizci / (Richard Wagner özel programı)

Doğumunun 200. yılında Richard Wagner özel programı. 19. yüzyıl operasının en önde gelen iki isminden biri olan ve müziğin üst dilinin üstadı sayılan Wagner’in hayatı ve eserleri Wanderer’de

15:30 – 16:30 Sinefil / Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven / Sinemasever muhabbetleri

sinefil_22.05.2015

sinefilmelisb.blogspot.com/

16:30 – 17:00 Bilgi Çağı / Cem Tecimen ve Ersu Ablak / İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform

bilgicagi.com/Radyo.aspx

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20150522Cuma

facebook.com/uygar.ozesmi.page

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Cuma Ceyhan Usanmaz’la Bu Köşe Kitap Köşesi

Açık Dergi Cuma Cihan Uzunçarşılı Baysal’la Kentin Tozu: Kent hakkı üzerine konuşmalar

KentinTozu20150522

Açık Dergi Cuma Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçhan ile Tarama Ucu

TaramaUcu20150522

Yaz dönemi yayına ara veren Tarama ucu Kış dönemi tekrar yayında.

20:00 – 21:00 Koyu Mavi / Gülçin Orgun / Türler arası

koyu-mavi-22-05-2015_J

koyumavi.org/

* * *

B.B. King ve arkadaşları

12
Robert Cray / Playin’ With My Friends
Van Morrison / Early In The Morning
John Lee Hooker / You Shook Me
Etta James / There’s Something On Your Mind
Buddy Guy / I Pity The Fool
Gloria Estefan / There Must Be A Better World
Boby Bland / Funny How Time Slips Away
Sheryl Crow / Need Your Love So Bad
Mark Knopfler / All Over Again
Eric Clapton / Ten Long Years
Eric Clapton / Worried Life Blues
bu akşam
saat 20-21 arasında
Koyu Mavi’de.

21:00 – 22:00 Aşağı Mahalle / Ümit Baykara / New York Downtown Cazve ötesi…

22:00 – 23:00 Mint / Efkan Kula ve Mert Emcan / Gıcır cızır plâklar

mixcloud.com/mertemcan/

Alternatif rock’ın geçmiş ve günümüz klasiklerinin çalınacağı “Mint”te Stüdyo İmge yazarları; Efkan Kula ve Mert Emcan plak koleksiyonlarının en değerli single’larını hikayeleriyle birlikte çalıyor.

23:00 – 24:00 13 Melek / Yiğit Atılgan / Zamanın ruhundan bağımsız sesler

13melek-acikradyo132

Zamanın ruhundan bağımsız seslere kulak verdiğimiz 13 Melek bu yayın döneminde Cuma günleri 23.00’te.

24:00 – 01:00 Blackout / Gürkan Vayis, Cem Kayıran ve Tuna Öztürk / Kirli ve aksak ritimler ile Siyah müzikler

Yeni yayın döneminde Overphonic ve Blackout programları birleşip yollarına, Overphonic’in saatinde Blackout adı altında devam ediyor.

overphonic.blogspot.com/

mixcloud.com/overphonic/

blackout949.blogspot.com/

soundcloud.com/blackout949

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 39. Yayın Dönemi (28 Nisan 2014 – 27 Ekim 2014) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ  

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2014/5/21/headlines

00:00 – 23:59 Her gün belirsiz saatlerde ve programlarda William Shakespeare 450 Yaşında

William Shakespeare

William Shakespeare, 23 Nisan 2014’de 450 yaşına girdi. Açık Radyo’da önümüzdeki 1 yıl boyunca, 450 yaşındaki ‘çağdaşımız’ Shakespeare’in hayat, ölüm, güç, kudret, sevgi, aşağılanma, yücelme, hırs, hırsızlık, alçaklık, dalkavukluk, politika, fırtınalar, iklimler, paylaşmalar, müşterekler, ortak varlıklarımız konusunda ve daha binbir konuda insanlık ve doğa halleri üzerine kurduğu sözler, program aralarında ve birçok programda kulağınıza çarpabilir.

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi-2014-05-22-Persembe

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acik-gazete-2014-05-22

Günün Sözü

“Bende ne olacak? Hükümette!”

61. Hükümet’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının hakkında sorulan, “Sorumluluk sizde mi?” sorusunu cevaplandırıyor.
 
(Bugün)

Günün Müzikleri

Açık Gazete’nin Müzikleri:
Şarkıcı/Grup Şarkı Albüm
Tıntın Theme Songs http://www.youtube.com/watch?v=hkET7azDqYI
Charles Aznavour Bon anniversaire 40 Chansons D’Or
Victor Jara  Canción del Minero Habla Y Canta: En Vivo En La Habana Cuba 

Acik-Gazete-Harvey-Weiss_22.05.2014

Yale20140522

Profesör Harvey Weiss ile İklim ve Uygarlık Üzerine Bir Söyleşi

Harvey Weiss ve Ömer Madra Açık Radyo'da. (Fotoğraf: Jak Kori)

Harvey Weiss ve Ömer Madra Açık Radyo’da. (Fotoğraf: Jak Kori)

Yale Üniversitesi Arkeolojik Çalışmalar Danışma Kurulu’ndan, Yakın Doğu dilleri ve uygarlıkları konusunda uzman Profesör Harvey Weiss  Açık Radyo’da konuğumuz oldu. Profesör Weiss’la Akat’ın lanetini, Mezopotamya’da kuraklığı, Suriye’deki iç savaşı, Türkiye’nin ve gezegenin gidişatını konuştuk.

Söyleşinin tam dökümü için tklynz

GPD20140522

08:55 – 09:00 Ekoloji Hareketleri Gündemi / ÇEHAV / Her Salı ve Perşembe

EHG20140522

Açık Radyo’da yeni bir program başladı: Ekoloji Hareketleri Gündemi. Programı, 60’a yakın avukattan oluşan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, yani kısaca ÇEHAV hazırlıyor.

Program hakkında

09:00 – 09:30 Perşembe Seyfettin Gürsel’le Ekonomik Gidişat

Ekogid20140522

09:30 – 10:00 Birarada  /Fuat Keyman ve Ömer Madra ile Anayasa Çalışmalarını İzliyoruz

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Ekonomi & Ekoloji / Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Serkan Ocak ve Mahir Ilgaz

Ekoeko20140522

11:00 – 11:30 Yeşil Dalga / TEMA Kurumsal İletişim Bölümü / Çevre mücadeleleri üzerine

YD20140522

YD_22Mayis_2014

Doc. Dr. Cagan SekerciogluBiyocesitlilik GunuBiyolojik Cesitlilik

11:30 – 12:00 Açık Mimarlık / Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli / Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar

acikmimarlik.blogspot.com/

 12:00 – 13:00 Cazır Cazır / Deniz Koloğlu / Cazlar, cazımsılar ve diğerleri

CazirCazir22.05.2014

cazircazir.blogspot.com/

cazir cazir 22.05.2014

1.syblle baier – i lost something on the hills
2.angel olsen – white fire
3.tom brosseau – green shampoo
4.chad vangaalen – cut off my hands
5.rodrigo amarante – nada em vão
6.amen dunes – i know myself
7.rollin hunt – trail of tears
8.the balky mule – wireless
9.ray lamontagne – airwaves
10.the do – the bridge is broken
11.p.j. harvey – the lost living rose
12.juan wauters – lost in soup
13.pure x – valley of tears
14.mice parade – the chill house
15.the notwist – run run run

13:00 – 14:00 Aheng-i Hengâme / Alper ve Esra Kaliber / Soul, Funk ve Afrika müzikleri

22Mayis2014AhengiHengameBettyeSwannSpecial

 ahengihengame.blogspot.com/

ahengi hengame bettye swann special show

14:00 – 14:30 Bilim Kazanı / İlker Öztop Alp Sipahigil ve Aysu Uygur / Popüler bilimin esnaf lokantası

bilimkazani.org/

Harvard Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Aysu Uygur kampüs kantininden her hafta başka bir bilimsel konuyu ele alıyor. İlker, Alp ve Aysu, yeri geldikçe Harvard Üniversitesi ve civarındaki diğer araştırma merkezlerinde çalışan, biyolojik ve fiziksel bilimler alanlarında uzman doktora ve doktora sonrası seviyesindeki araştırmacıları da programa konuk ağırlıyorlar. Programın şiarı: ‘Popüler bilimin esnaf lokantası.’

 14:30 – 15:30 Notalarla Sohbet / Zerhan Gökpınar / Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı

Notalarla Sohbet – Zerhan Gökpınar

Bu da Rossini’nin kederli anneye seslenişi, saat 14.30/94.9 Açık Radyo’dayız, bekleriz

notalarla sohbet

İtalyan esprisi deyince ilk akla gelendir, ancak aynı zamanda yüreğe de hitab edendir Rossini Ayrıntılı bilgi için http://on.fb.me/1gRUJXa

15:30 – 16:30 Hikâyenin Kadın Hali / Ayşe Gül Altınay, Çiğdem Mater, Özlem Yalçınkaya ve Aslı Odman / Çoğu zaman kadınlar, arasıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler

HKH20140522

16:30 – 17:00 Evrenin Suyuna Giden Tasarım / Nurhan Keeler / Eko-Tasarım

Evreninsuyuna-giden-tasarim-22-05-2014rec_08-05-2014

Nurhan KeelerBahadir BaruterEvrenin Suyuna Giden TasarimEko TasarimEco Design

Acik Radyo 94.9 Evrenin Suyuna Giden Tasarim, Nurhan Keeler, Bahadir Baruter ile sohbet

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

dunyanincazi-loget.blogspot.com/

facebook.com/pages/

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

Gezegenin-Gelecegi-2014-05-22-Persembe

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Perşembe Melis Behlil ile Sinemalardan

Açık Dergi Perşembe Paylin ve Yetvart Tomasyan’la Hagop Baronyan’ın izinde İstanbul ve Ermeniler

Açık Dergi Perşembe Eray Düzgünsoy ile Sadece Sesini Duyduk

Açık Dergi Perşembe Sumru Ağıryürüyen’le Müziğin Başka Türlüsü

facebook.com/pages/Müziğin Başka Türlüsü 

Bu akşam Müziğin Başka Türlüsü‘nde sevgili Ayşenur Kolivar ile yaptığımız programı tekrar sunuyoruz. Ayşenur’un güzel dünyasını, güzel sesini henüz tanımamış olanlar ya da bu güzel söyleşiye tekrar kulak vermek isteyenler için: 

20:00 – 21:00 Caz Orkestrası / Hülya Tunçağ / Dünden bugüne büyük caz / orkestraları

21:00 – 22:00 Şehrin Azizleri / Ege Çubukçu / Rap ve Hip Hop kültürü

22:00 – 23:00 Kick Out The Jams / Clint Willey / Amerika’dan çığır açan sadalar

23:00 – 24:00 Stalker / Fatih Rağbet ve Yıldırım Arıcı / Herkesin ve hiçkimsenin programı

program-no-523

stalkeracikradyo.blogspot.com/

SOMA011_3mmCover271012

1 – Bowery Electric – Lushlife
2 – Jessika Kenney and Eyvind Kang – Kidung
3 – David Toop – Ill-Faced Doll (Aozameta Omozashi Ni Katadorare)
4 – David Toop – Plume, Preceded by Far Off Inside
5 – Jacaszek – Bogurodzica
6 – The Undisputed Truth – Down By The River
7 – Bjørn Torske – Oppi Ura
24:00 – 01:00 Kılavuz / Bahadır Dilbaz / Türler arası

   bahadirdilbaz.blogspot.com/ 

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 37. Yayın Dönemi (29 Nisan 2013 – 27 Ekim 2013) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ 

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2013/5/21/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

Hemen-Simdi-2013-05-22-Carsamba

tklynz

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Mert Öztekin

acik-gazete-22.05.2013

Günün sözü ve müzikleri için tklynz

09:00 – 09:30 Çarşamba Meo Voto: Mithat Sancar’la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar

MeoVoto22Mayis2013

Akil İnsanlar Heyeti

Açık Gazete’de Kürt meselesinde demokratik açılım ve  çözüm sürecini yürütmek amacıyla kurulan ‘Akil İnsanlar Heyeti’nin üyelerinden olan Mithat Sancar’la, ‘akil insanlar’ tanımlamasından ve bu konudaki tartışmalardan yola çıkarak bu heyeti ve çalışmalarını konuştuk.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar

10:30 – 11:00 Açık Yeşil / Ümit Şahin ve Ömer Madra / Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi

AcikYesil22Mayis2013

11:00 – 12:00 Metropolitika / Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş / Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitika22Mayis2013

12:00 – 13:00 Caz Atak / Nejat Emrah Yörük

13:00 – 14:00 Tuna’nın Beri Yanı / Muammer Ketencoğlu / Balkan ağırlıklı etnik müzik

Tunannberiyani20130522

muammerketencoglu.com/

tunaninberiyani.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Şeytan Arabası / Esra Ertan ve Aydan Çelik / Bisiklet üzerine

soundcloud.com/seytan-arabasi/15-program

seytanarabasi.blogspot.com/

soundcloud.com/seytan-arabasi

aydancelik.com/

istanbulsedona.com/

Bisiklet ve Başmakçı Şenliği

Bahar geldi, bisiklet şenlikleri ve yarışları başladı.

Bugün, biten, süren, gelecek bisiklet şenlik ve yarışlarını konuştuk.

Başmakçı Bisiklet Şenliği başrolde!!

Ayrıntılı bilgi ve görseller için tklynz

14:30 – 15:30 Alla Turca / Ali Pınar ve Ersin Antep / Türkiye’den klâsik müzik yorumcuları ve bestakârları

15:30 – 16:30 Altın Saatler / Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür / 17 Ağustos’u unutma

AS22Mayis2013

16:30 – 17:00 Emeğin Gündemi / Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren / Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Korhan Ogan, Berna Kaytaz, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Harun İzer ve Jak Kohen

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

Gezegenin-Gelecegi-2013-05-22-Carsamba

tklynz

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Gözde Kazaz – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Documentarist20130522

Documentarist basin aciklaması

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri Başlıyor

Açık Radyo’nun da medya sponsorları arasında olduğu Documentarist İstanbul Belgesel Günleri , 1-6 Haziran tarihleri arasında 6. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Açık Dergi’de, Documentarist ekibinden Necati Sömez ve Emel Çelebi bize festival hakkında bilgi verdiler.

Ayrıntılı bilgi ve festival afiş görseli için tklynz

Açık Dergi Çarşamba Çıplak Ayaklar Kumpanyası’yla Çıplak Ayakla Dans(Temmuz ayına kadar)

Açık Dergi Çarşamba Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna-Howison ile Jane Austen’la Adab-i Muaşeret “Gurur ve Önyargı”nın 200. yılı

20:00 – 21:00 Birinci Tekil Şahıs / Utkan Çınar / Kendi yazıp kendi söyleyen müzisyenler

21:00 – 22:00 Nocturne / Levent Celepçi / Rock müziğinde tematik virajlar

22:00 – 23:00 Ayın Karanlık Yüzü / Yosi Falay / Bir albüm

23:00 – 24:00 Caz Portreleri / Mustafa Aykın / Ayrıntılı caz tiplemeleri

24:00 – 01:00 Suyun Kalabalığı / Orçun Baştürk / Müzisyen gözüyle müzik

suyun-kalabalığı-220513

31

1 Investigates Witch Cults of the Radio Age (2009)
By Broadcast and The Focus Group
2 The Elektrik Karousel (2013) By The focus group

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2012/5/21/headlines

HEADLINES

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar /UNDP Türkiye Ekkibi

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin, Murat Can Tonbil

AcikGazete_22.05.2012 (Günün sözü ve müzikleri için 29965 )

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru22Mayis2012

Açık Gazete’de Ahmet İnsel’le 19 Mayıs bayram kutlamalarında cisimleşen toplumsal yarılmanın belki de daha doğru bir deyişle toplumsal travmanın tezahürü ve olası nedenleri üzerinde konuştuk.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar

10:30 – 11:00 Bizsiz Olmaz / Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Kütküt / Sivil Anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler

BO_22Mayis_2012

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

12:00 – 13:00 Radyoaktif Serpinti / Volkan Artunç ve Mert Öztekin / Sahibinden ödünç alınan müzikler

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

14:00 – 14:30 Kurşun Asker / Cem Kum ve Cem Ozil / Savaş tarihi

14:30 – 15:30 47 Tel İki El / Zeynep Öykü / Arpın sesine karışan öyküler

47tel2el.zeynepoyku.com/

Music for Flute and Harp albümünden parçalar

15:30 – 16:00 İnceden Kültür / Mesut Varlık ve Gökhan Aslan / Kültürel incelemeler kültlere karşı

16:00 – 16:30 Çekirgenin Yoga Hevesi / Çekirge ve Ayça Gürelman / Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları

CekirgeninYogaHevesi-22Mayis2012

Cekirge soruyor, Ayca Gurelman cevapliyor.
Bu haftanin konusu ‘Karma nedir, kader nedir

 16:30 – 17:00 Şeffaf Gündem / Oya Özarslan, Hande Özhabeş, Murat Can Tonbil / Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Korhan Ogan, Berna Kaytaz, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Harun İzer ve Jak Kohen

22MAYISSALIDUNYANINCAZI

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20120522Sali (içerik için 29967 )

* Greenpeace’in yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren Afet yasasının biyoçeşitlilik adına bir afet olduğuna yer verildi.

* Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en gözde olanlardan.

* Los Angeles’ta  yer alan binaların çatılarının ise 5.5 GW’lık güneş enerjisi sistemi kurulumuna imkan sağladığı belirtiliyor.

* Bilim adamları Kuzey Kutbu’nda binlerce yıl biriken metan gazının fokurdayarak atmosfere karıştığı pek çok yer keşfetti.

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye 2011 İklim Değerlendirme Raporu’nu hazırladı.

* Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Mayıs’ta gönderdiği bülteninin tanıtım yazısında “Sizde bir fidan dikin, karbon ayak izinizi silin” sloganını kullandı. TEMA Çevre Koordinatörü Durukan Dudu ise, “Eroğlu’nun bu sloganı gerçekçi olmadığı gibi İklim Değişikliği’ne neden olan seragazı salımlarının da “bir fidan dikmekle” giderilebileceğini ima etmesi nedeniyle çok tehlikeli bulunuyor” diyor.

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Gözde Kazaz – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Salı Nihan Çetinkaya ile D.’ye mektup: André Gorz üzerine bir okuma

Açık Dergi Salı Mesut Varlık’la Matbuat Dünyası

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_22-05-12_WalterTrout

Blues for the Modern Daze albümünden parçalar

Saw My Mama Cryin’

Lonely

The Sky Is Fallin’ Down

Blues for My Baby

You Can’t Go Home Again

Recovery

Turn Off Your TV

Lifestyle of the Rich and Famous

Never Knew You Well

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Organize Gürültüler / Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı / İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları

OrganizeGurultuler_163

24:00 – 01:00 What’s That Noise / Orkun Tunç / Midnight mixtape

Blog Stats

 • 100.546 hits