You are currently browsing the tag archive for the ‘8 Mayıs’ tag.

Hareketlilik İçinde Süreklilik: Açık Radyo’nun 47. Yayın Dönemi Başladı

Açık Radyo’nun 47. Yayın Dönemi bugün başladı. 4 Kasım 2018’e kadar sürecek olan 47. Yayın Dönemi’ndeki yenilik ve değişiklikler şöyle

***

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 – 4 Kasım 2018 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2018/5/7

07: 00 – 07:20 Tehlikeli Oyunlar (Yeniden) / Yazan: Oğuz Atay / İletişim Yayınları / Okuyan: Tilbe Saran

Usta yazar Oğuz Atay’ı ölümünün 40. yılında, “Tehlikeli Oyunlar” romanının okumasının tekrarı ile anıyoruz.

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar (Yeniden program) / UNDP Türkiye

Her kış dönemi olduğu gibi BM UNDP Türkiye ofisinin hazırladığı Yeni Ufuklar bu  yayın döneminde geri dönüyor.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acikgaste_08-05-2018

Açık Gazete kayıt arşivi

08:02 Eduardo Galeano: Hikâye Avcısı (Açık Gazete’de yeni köşe) / Çeviren Süleyman Doğru / Sel Yayıncılık

“Kabilemizin hikâye anlatıcısı” benzersiz yazar Galeano’ nun yeryüzündeki harikulade konukluğundan bizlere kalan son eserinden her sabah bir hikâyeyi Açık Gazete’nin açılışında okuyarak güne başlamanın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru20180508

Ufuk Turu kayıt arşivi

09:30 – 09:50 Açık Bilinç /  Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri

AcikBilinc20180508

Açık Bilinç kayıt arşivi

***

Nörobilim ve Felsefe Açısından Özgür İrade

zz1

Bu hafta Açık Bilinç’te konumuz geçen hafta kaldığımız yerden devam ederek, nörobilim ve felsefe açısından özgür irade tartışmasıydı. Konuyu, canlılar dünyasında nadir rastlanan zihinsel bir meleke olarak irade; metafizik bir sorun olarak nedensellik, önceden belirlenmişlik, ve insan hayatında özgür iradenin yeri gibi başlıklar altında ele aldık.

Son üç progamdır sürdürdüğümüz Nöro-Hukuk tartışmasını, özgür irade sorununu önce biyoloji ve nörobilim, gelecek hafta da felsefe açısından ele alarak tamamlayacağız.

Konuya, 20. yüzyılın en ilginç felsefecilerinden Ludwig Wittgenstein’ın ölümünden sonra 1953’te yayımlanan eseri “Felsefi İncelemeler”de sorduğu bir soruyla başlayalım:

“Kolumu kaldırmam olgusundan, kolumun kalkması olgusunu çıkardığımda, geriye kalan nedir?”

Wittgenstein şöyle demek istiyor: Kolum, benim istemimden bağımsız olarak, dış faktörlerin etkisiyle (örneğin, birisi ip bağlayıp çekerse) havaya kalkabilir. Bu kolumun hareket etmesidir. Ama benim davranışım değildir.

Davranışla hareket arasındaki fark, iradeyi işaret eder.

İrade içeren davranışın arkasında, düşünce, istek ve niyet yatar. Özne olma durumu ve davranıştan doğan sorumluluk, bu şekilde devreye girer.

Bu tür zihinsel sebepleri arada çıkarttığımızda, davranıştan söz edemeyiz.Geride kalan, rüzgarla savrulan yaprak gibi, yalnızca harekettir.

İradeyi böylece, zihinsel bir yeti olarak tanımladığımızda, canlılar dünyasında bu yetiye sahip olan ve olmayan canlıları, arada gri alanlar olsa da, birbirinden ayırabiliriz.

İnsan, kimi basit canlıların aksine, iradesi olan bir canlı türüdür.

İrade yetisinin hangi canlılarda olup olmadığı sorusu, büyük ölçüde biyoloji ve nörobilimin alanına girer.

Ama, daha ötede bir soru var: İradesiyle davranan insan, bu davranışlarında özgür müdür? Bu da, yani özgür irade konusu, Felsefe tarihinin en tartışmalı sorularından birisi.

Felsefe literatüründe özgür irade sorunsalı ne zaman ve hangi tarihsel koşullarda ortaya çıkmıştır? Hayatımız açısından pratik sonuçları olan bir soru mudur?

Bu soruları gelecek hafta ele alacağız. Şimdi, biyoloji ve nörobilim açısından irade yetisini biraz daha inceleyelim.

Çalışmalarını Yale Üniversitesi’nde sürdürmüş olan nevi şahsına münhasır İspanyol fizyolog ve nörobilimci Jose Manuel Delgado, canlıların davranışlarını uzaktan kontrol edebilen cihazlar geliştirmeye çalışmıştır.

Delgado, “stimoceiver” (uyaran alıcısı) adını verdiği cihazları kediler ve maymunlar gibi canlıların beyinlerine yerleştirip, radyo dalgaları göndererek bu canlıların davranışlarını doğal halinden farklı şekilde yönlendirmeyi dener.

Delgado’nun en bilinen deneyinde, orta-beyin bölgesine uzaktan kontrol edilebilen bir cihaz yerleştirilmiş olan bir boğa, matadora saldırmak üzereyken son anda davranışını değiştiriyor, sanki “içeriden frene basılmış” gibi yönünü değiştiriyor.

Delgado, 1950’erin ilkel koşullarında bile, herhangi bir canlının davranışının uzaktan kontrol edilebileceği görüşünde. Deneylerini, psikiyatri hastası insanlara kadar genişletiyor. (Bunların etik açıdan çok sorunlu ve günümüzde kabul edilemeyecek çalışmalar olduğunu not edelim.)

Delgado’nun deneylerinde bizi ilgilendiren konu, şu:

En basit canlılar dahil hiç bir canlı, Delgado’nun deneyindeki boğa gibi dışsal faktörler ile hareket etmiyor.

Her biyolojik canlının bir organizmal bütünlüğü ve hareketlerini tetikleyen veya yönlendiren içsel mekanizmaları var.

Öte yandan, şimdi Wittgenstein’a dönüyoruz, her canlının onu harekete geçiren içsel mekanizması illa iradeye bağlı olarak, yani istek ve niyetleri doğrultusunda çalışmıyor.

En basit canlıların hareketlerini tetiklemek için, kimi uyaranlar yeterli ve zaruri olabiliyor.

Günebakan da denilen ay çiçekleri yüzlerini güneşe döner ve çok kısıtlı hareket repertuvarları içinde gün ışığını takip ederler. Burada bir istek, niyet, ya da iradeden söz etmemiz gerekmez.

Gün ışığı, günebakan bitkisi için zorunlu türde hareketi tetikleyen bir uyarandır.

Benzer şeyleri kimi basit organizmalar için, örneğin şekerli suyla karşılaşan karıncalar için de, söylemek mümkün olabilir.

Uyaranların, bu canlıların hareketlerini otomatik olarak ve karşı konulamaz şekilde tetiklediğini görüyorsak, burada irade yetisinden de söz edemeyiz.

Biz insanların, iradi yeti ve davranış anlamında, Delgado’nun boğasından da, şekerli sudan uzaklaşamayan karıncalardan da farklı olduğumuz açık.

İsteklerimizi tartıp süzen ve kimini baskılayıp diğerlerini öne çıkartan bir takım içsel filtre ve denge mekanizmalarına sahibiz.

Bu iradi filtre ve denge mekanizmalarının her daim iyi çalıştığını iddia etmiyorum.

Hatta genellikle insan hayatı, içsel dengeleri kurmaya çalışmakla ve iradi zorlamalara rağmen istemediğimiz şeyleri yapmak, istediklerimizi yapamamakla geçebiliyor.

“İradenin gri alanı” diye adlandırdığım şey, tam da bu.

Öte yandan, yarım yamalak çalışsalar da, günebakanların ve karıncaların aksine, biyolojik olarak böyle mekanizmalar barındıran gelişmiş bir sinir sistemimiz var.

Geçen programda,Klüver-Bucy sendromuna tutulan bir kişinin bu tür iradi mekanizmalardaki bozukluk sonucu ortaya çıkan mücadelesini ve sonu hapis cezasıyla biten sapkın davranışlarını konu etmiştik.

Şimdi konuyu metafizik çerçeveye oturtalım:

Her daim düzgün çalışan irademiz olsa bile, evrende her şeyin önceden belirlenmiş bir nedensellik ağı içinde hareket ettiği doğruysa, bizim özgürce aldığımızı sandığımız her karar, attığımız her adım, aslında bir yanılsama olabilir mi?

Yani, nörobilimsel açıdan irade yetisine sahip canlılar olduğumuz halde bile, felsefi açıdan bu iradenin özgür olmadığı, hatta olamayacağı iddiası hakkında nasıl düşünmeliyiz?

Bu da, gelecek haftanın konusu olacak.

10:00 – 10:30 İklim İçin / Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tonbil

IklimIcin20180508_201805

İklim İçin kayıt arşivi

10:30 – 11:00 Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona / Pınar Erkan / Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri

AhsaptanBetonaMecidiyedenJetona20180508

“Alameti kerametinden menkul kent hikâyeleri” şiarıyla yola çıkan programda tarihten günümüze tarihsel katmanlar da deşilerek Bizans köşklerinden, sarayların altyapısının nasıl oluşturulduğuna, konutlardan ofislere, kaldırımlardan sokaklara, dehlizlerden şarap üretilen üzüm bağlarına kadar şehrin farklı unsurlarına dair az ya da çok bilinen detaylar konuşuluyor.

Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

bozcaadasozlugu.blogspot.com/denizairi

12:00 – 13:00 Periplus (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Can Tonbil

periplus28Quechua

“Haritalar üzerinden caza çalan bir müzikal seyir rehberi” şiarıyla yola çıkan program, haftaiçi öğle kuşağını kıtalararası bir seyahate çıkarıyor.

***

Keçuva/Keçua/Kiçuaya da Quechua/Kichwaşu anlamlara gelebilir:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Keçuva

12:55 – 13:05 Yerdeniz Büyücüsü / Yazan: Ursula Le Guin / Çeviren: Çiğdem Erkal / Metis Yayınları / Okuyan: Tolga Korkut

Amerikalı usta yazar Ursula LeGuin 22 Ocak’ta aramızdan ayrıldı. Yazarın Çiğdem Erkal çevirisiyle Metis Yayınları’ndan yayımlanan 6 kitaplık kült fantastik serisi Yerdeniz Büyücüsü bu yayın döneminde başlıyor. Ne zaman biter, orası meçhul. 

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

9

soundcloud.com/joezeex/

14:00 – 14:30 Dünya Mirası Adalar / Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun

DunyaMirasAdalar08.05.2018

Adalar, yüzyıllarca imparatorluklara başkentlik yapmış, siyasi ve kültürel dönüşümlerin aktörlerini beslemiş dünya şehri İstanbul’un hikâyelerinin hep bir parçası olagelmiş. Krallar, kraliçeler, dini liderler sürgüne buralarda zindanlara atılmış, ardından Osmanlı’dan günümüze  farklı kültürel cemaatlerin zengin bürokratları, iş insanları, Adaları İstanbul’un sayfiye merkezi haline getirmiş, sanatçılar, yazarlar, Adalar’ın renginden, havasından, kokusundan beslenmek için buraları mekân tutmuş. Adalar, muhteşem mimari ve yaşam dokusuyla dünyada eşine az rastlanır bir kültürler havzası olma halini bugüne kadar taşımışlar.
Şanslıyız ki Adalarda İstanbul tarihinin tüm veçhelerinin mekânsal izdüşümlerini hâlâ görebiliyoruz ve barındırdıkları hikâyelerin bazen yaşayan bilgi kaynaklarına erişebiliyoruz. Kendimizi gerçekten müstesna hissetmeliyiz: Adalar’a adımımızı attığımızda İstanbul tarihinin çok da bozulmamış tanığının varlığını hissedebiliyoruz, şaşırıyor ve nedenini çok da bilmeden mutlu oluyoruz. Bu yayın döneminde bizi mutlu eden Dünya Mirası Adalar’ı enine boyuna konuşuyoruz.

14:30 – 15:30 Yeni / Hande Akkan / Yeni Philip Glass’ın 80. yaşını kutluyor

1937’de doğan Amerikalı usta besteci Philip Glass’ın 80’inci yaşını özel bir dizi programla kutluyoruz.

15:30 – 16:00 Yeşilçam Arkeolojisi / Hazırlayan: Utku Uluer / (15 günde bir)

YesilcamArkeolojisi20180508

sinematikyesilcam.com/2017/01/yesilcam-arkeolojisi-radyo-programi/

26 Nisan 2016 – 10 Ocak 2017 Progrmları içeriği yukarıdaki linkte

Türk sineması ve Yeşilçam’ın besin kaynaklarına, emekçilerine ve kıyıda köşede kalmış hikâyelerine yer verilecek bir program.

sinematikyesilcam.com/

Yeşilçam Arkeolojisi kayıt arşivi

16:00 – 16:30 Su Müştereği (Yeni program) / Su diye yazılır, demokrasi diye okunur! / Hazırlayanlar: Nuran Yüce ve Özdeş Özbay

su_musteregi_08.05.2018

En önemli müştereğimiz olan suya dair bir program.

***

Su MüştereğiNuran YüceÖZdeş Özbay

Language Turkish

Açık Radyo’nun yeni yayın döneminde “Su Müştereği” programı
ile karşınızdayız. Bu programda tüm canlıların müştereği olan suyu her türlü
metalaştırma ve ticarileştirme girişimlerine karşı savunanları, suyun
yönetimini demokratikleştirerek onu müşterekler siyasetinin bir parçası haline
getiren toplumsal mücadeleleri sizlerle buluşturacağız.

Bu hafta 2000 yılının ilk aylarında Bolivya’nın Cochabamba
şehrinde su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı verilen ve tarihe Cochabamba
Su Savaşları olarak geçen mücadeleyi ve ondan ilham alarak müşterekler
kavramını toplumsal hareketlerin gündemine taşıyan İtalyan Su Hareketleri Forumu’nu
anlatıyoruz.

16:30 – 17:00 Diğerkâm (Yeni program) / Hazırlayanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen

29Digerkam08.05.2018SILAHLAHAYATOLMAZ

Geçtiğimiz dönemlerde Hemzemin programını hazırlayan Rauf Kösemen ve Damla Özlüer yine sosyal fayda iletişimi üzerine daha geniş düşünmeye çağırdıkları yeni programları Diğerkâm ile bu yayın döneminde de aramızdalar.

Facebook.com/Diğerkam

***

Language Turkish
Rauf Kösemen ve Damla Özlüer’in hazırladığı Diğerkâm 29. programında bireysel silahlanma karşıtı kampanyalara odaklanıyor.

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Sanat Deliorman, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

Dünyanın Cazı kadrosuna Caz vokalisti Sanat Deliorman dahil oluyor. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan sorulacak.

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Hafta boyunca Ben Bugün Bişey Öğrendim Yayına Hazırlayanlar: Doruk Yurdesin, Ozan Sezgin ve Rauf Kösemen

facebook.com/benbugunbiseyogrendim

Açık Dergi Salı Dünyayı Okumak / Aytaç Timur ve Akif Pamuk

Yazmaya övgü. Eleştiriye ve eleştirmene kapı. Düşünmeye, düşünceye, üretmeye ve tartışmaya alan açmayı amaçlayan bir kültür programı.

Açık Dergi Salı Müziğin Başka Türlüsü (Açık Dergi köşesinde, gün ve yayın sıklığında değişiklik. Ayda 1) / Hazırlayanlar: Sumru Ağıryürüyen ve İlksen Mavituna

5 yıldır Perşembe günleri yayınlanan ve güncel sahneden müzisyenleri ağırladığımız program artık ayda 1 Salı günleri 19:00’da.

Müziğin Başka Türlüsü kayıt arşivi

Açık Dergi Salı  Kulis Sesleri – Bircan Yorulmaz (Ayda 1)

Açık Dergi Salı 40 Yılda 1 / Sedat Nemli

Bu yaz da 1977’den müzikler dinliyoruz. Haziran ayı itibariyle.

Açık Dergi Salı  50. Yılında Velvet Underground & Nico 

Açık Dergi’de Salı akşamları, yayınlanışının 50. yılında Velvet Underground & Nico albümünün parçaları da yer alacak

Açık Dergi Salı Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Evrim Hikmet Öğüt / (15 günde bir)

Gocmeninmuzigi8.05.2018

Bir süredir Suriyeli müzisyenler ve onların Türkiye’de yer alabileceği müzikal konum üzerine çalışmaları bulunan etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt’ten “Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü”, yeni programlarımızdan bir diğeri. Program, farklı müzik kültür ve türleri üzerinden göçün müzik üretimine etkisini müzikolog-etnomüzikolog, iletişimci, müzik yazarı, müzisyen ve sanatçılarla tartışıp, göçmen müzisyenlerin deneyimlerini ilk ağızdan aktarmayı da hedefliyor.

***

Language Turkish
Göçmenin Müziği Müziğin Göçü’nün 8 Mayıs 2018 tarihli programında Etnomüzikolog Sungu Okan’la 20 yüzyıl bestecisi Igor Stravinski’nin Rusya’dan Avrupa’ya ve Amerika Birleşik Devletlerine göç serüvenini ve göçün müziğine etkisini konuşuyoruz.

Açık Dergi Salı Yararlı Sanat Arşivi (Açık Dergi’de yeni köşe) / Hazırlayan: Onur Yıldız ve Can Gümüş / (15 günde bir)

Yararlı Sanat Arşivi, sanatta yarar ve kullanım konularının tartışmaya açılması için kurulan Arte Util (Yararlı Sanat) Topluluğu tarafından bir araya getirilmiş yararlı sanat örneklerini tartışır. Sanatın aktivizm ve kültür kurumlarıyla ilişkisi bağlamında geleceğini ele alan bir program.

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen, Gonca Açıkalın ve Meral Akman / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_08-05-15_Chicago2

gitaresk.com/

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Psychoacoustics (Program gününde ve saatinde değişiklik) / Hazırlayanlar: Osman Kaytazoğlu, Berk Gökberk ve Barış Karakaş

Cumartesi geceleri 02.00’de yayınlanan Psychoacoustis bu yayın dönemi Salı geceleri saat 23.00’de

24:00 – 01:00 Flanörün seyir Defteri (Yeni program) / Sezgisel güzergâhta tesadüfi notalar / Hazırlayan: Hakan Gencol

FSD208.05.18

Alternatif bağımsız bir müzik programı. İlk progamında Charlie Winston’u ağırlıyor.

Jingle: t-flanorun_seyir_defterimp3

***

08.05.2018 FSD2: ‘Flanör’ Kimdir?

Flanörün Seyir Defteri

zz29

‘Sezgisel güzergâhta, tesadüfi notalar’
Açık Radyo 47. Yayın Dönemi’nde, her hafta salı gecelerini çarşambaya bağlayan gece saat 24:00-01:00 arasında yayımlanan programda, alternatif ve bağımsız müzik örnekleri yer alıyor.
Hazırlayan ve sunan: Hakan Gencol
flanorunseyirdefteri@gmail.com
***

Charlie Winston’a adadığımız ilk programdan sonra, bu hafta hem flanörlük üzerine konuşuyoruz, hem de Calexico, Firewater, Peyk, Jack the Ripper gibi alternatif müzik gruplarından parçalar çalıyoruz.

‘Diğer’ klasörü gibi, sahipsizleri toplayacak bir program bu… Öksüzü, yetimi, yaşlısı burada bir çatı bulacak kendine.

Çorba dağıtacak bir program. İftihar çadırı, bir nevi. Aş evi, aşk evi…

Etiketleme insanın derdi, bilge olan girmez o topa. İsimsiz olan, anonimleşir, topluluğa mal olur, onun içinde erir, ona katılır. Ondan olur. Bir olur. Tekilleşmek yerine, ‘tek’leşmek…

Charles Baudeliare’in tanımladığı flanör kimdi, günümüzde flanör nasıl birisi, kalabalıklardan beslenmenin anlamı nasıl değişti, bir flanörün turisten farkı nedir, ve ötesi…

Flanör: Gezen, tozan, gezerken düşünen, gözlemleyen, akışta olan, gezgin-seyyah, mobil, özgür… Kalabalıklarda kaybolan, kendinden geçen, kendini arayan, kendini bulmaktan çok aramayı seven, tanık-gözlemci…

Hiçliğin insanı, boş değil. Hiçliği özler, hiçliği içinde yaşar. Başkalarını gözlemlerken, asıl tanımaya çalıştığı ‘kendisi’dir. Bütünlük içinde kendi kendini deneyimler. Bütünün parçası olarak değil, bütünün bütünü olarak…

Bu haftaki programın kaydını buradan dinleyebilirsiniz:

https://open.spotify.com/embed/user/flaneurx/playlist/4sSmf7BviCghDFtzFc4Dvl

Playlist:

Şarkıcı / Yorumcu Parça Adı Albüm Adı Süre
Calexico
Roll Tango
Edge of the Sun
3:19
Yodelice
Sunday With A Flu
Tree of Life
2:17
Jonny Blitz
Difesa Grande
Colpa del Sole
4:58
DeVotchKa
Basso Profundo
A Mad and Faithful Telling
5:13
Cecilia Krull
My Life is Going On
My Life is Going On
3:34
Peyk
You Betcha
You Betcha
3:20
Dead Combo
Rodada
Dead Combo E As Cordas Da Ma Fáma
2:47
The Dead Brothers
Exotic Odyssey
5th Sin-Phonie
3:19
Firewater
Feels Like the End of the World
The Golden Hour
5:14
Jack the Ripper
Escape
I’m Coming
5:09
No Blues
Black Cadillac (feat. Tracy Bonham)
Ya Dunya
3:44
Figli di Madre Ignota, Roy Paci
Theme from Paradise
Fez Club
2:54

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Radyo Garden üzerinden Açık Radyo’yu dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi Programları ve Podcast Arşivleri içinTIKLAYINIZ

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo Arşivi için TIKLAYINIZ

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 – 22 Ekim 2017 akışı için Tıklayınız Günlük / Tıklayınız Haftalık

————————————————————————————

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/shows/2017/5/5

07: 00 – 07:20 Şarkılarla Memleket Tarihi (Yeni program) / Hazırlayan: Murat Meriç

SarkilarlaMemleketTarihi20170508

Plak koleksiyoncusu, yazar Murat Meriç memlekette ve dünyada o günün tarihinde olup bitenler yani kimi olaylar, ölümler, doğumlar üzerine yazılmış şarkılarla hafta içi her gün tarihe bir bakış atıyor.

ŞMT kayıt arşivi

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 İyilik Postası / Nihan Bora /  İyi haberler bülteni

Birileri hâlâ bizi gülümsetiyor, iyileştiriyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. İyilik Postası, hafta içi her sabah, hayalinin peşinden koşan, küçük çabalarla yaşama renk katan insanların ilham veren hikâyelerini anlatıyor. Her sabah güne güzel başlamak için iyi haberleri İyilik Postası’ndan dinleyebilirsiniz. Bu hikâyelerin hepimize iyi geleceğini ve mücadele azmimizi artıracağını düşünüyoruz.

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil,  Selahattin Çolak

acikgazete_08-05-2017

Açık Gazete kayıt arşivi

09:00 – 09:30 Pazartesi  Ali Bilge’yle Ekonomi Politik

EkonomiPolitik20170508

Ekonomi Politik kayıt arşivi

***

İngiltere: Brexit ve Erken Seçim Kararı

Açık Gazete’nin Ekonomi Politik köşesinde, kısa bir süre için Londra’da bulunan Ali Bilge’yle, bu kez çoğunlukla yaptığımız gibi Türkiye’den değil, İngiltere’den bahsettik. Theresa May’in “baskın seçim” olarak da nitelenebilecek ve 8 Haziran’da yapılacağı duyurulan erken seçim kararından, Brexit’in İngiltere’nin siyasi ve gündelik toplumsal hayatındaki etkilerinden söz ettik.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 Kamusla Güreş (Yeni program) / Hazırlayanlar: Didem Gürzap, Evrim Demirören ve Kerem Doğan

KamuslaGuresAt1

Kelimelerin, hayata dokunan anlamları, güncel ve geçmişe dayalı anlam ve çağrışımlarıyla tekrar ele alınacağı bir program

Kamusla Güreş kayıt arşivi

11:00 – 12:00 Bisiklet Zinciri (Yeni program) / Hazırlayan: Muzaffer Çorlu

8Mayis

Müzik programcımız Muzaffer Çorlu yıllar sonra heyecanlı bir dönüş yapıyor. Programda müzik, filim ve bilim üst şemsiyesi altında besteciler, bilim insanları ve dahi siyasetçiler nöro-bilimdeki yeni gelişmelerle birlikte ele alınıyor.

Bisiklet Zinciri kayıt arşivi

***

Ego

12:00 – 13:00 Skala / Göktuğ Ülkar

skalaprogram.tumblr.com/

70’lerden günümüze Avrupa cazı seçkileriyle yola çıkan Skala programı, bu  yayın döneminde 60’lardan günümüze caz seçkileriyle yoluna devam ediyor.

12:55 – 13:05 Don Quijote / Yazan: Miguel de Cervantes / Okuyan: Tolga Korkut 

13:00 – 14:00 Flamenkito (Yeniden program) / Hazırlayan: Manuel Reina

Flamenko kültürü ve müziği üzerine 10 yıl önce yayınlanan Flamenkito bu yayın dönemi tekrar yepyeni bölümlerle bizimle. Manuel Reina geçen 10 yıl içinde daha iyi Türkçe konuşmayı öğrendi; dolayısıyla daha ince ayrıntıları dillendirebiliyor.

14:00 – 14:30 Hamişden Sesler / Şenay Özden ve Özhan Önder / Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler

HamisdenSesler20170508

Hamişten Sesler kayıt arşivi

14:30 – 15:30 Opus 94 9 / Berna Uzunoğlu

Daha önceki dönemlerde her bölümünü dâhi bir besteciye ayrılan programda, 39. yayın döneminden itibaren her bölümünü bir müzik enstrümanına ayrılıyor.

15:30 – 16:30 Sanat Hayat / Aslı Kırbaş (15 Günde 1)

SanatHayat20170508

sanathayat.wordpress.com/

“Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler” şiarıyla yola çıkan programda Aslı Kırbaş, kültür sanat dünyasından insanları ağırlıyor.

Sanat Hayat kayıt arşivi

16:30 Hariçten Sanat (Yeni Program) / Gezegenden Kültür-Sanat Haberleri / Hazırlayan: Çelenk Bafra

HarictenSanat20170508

acikradyo.com.tr/program/144512/kayit-arsivi/hariçten-sanat

Programda özellikle Türkiye’yi ilgilendiren ve/ya Türkiye’den katılımcılara yer veren uluslararası sanat gündeminden bir kesit sunulacak. Müzeler, bienaller ve sergilere özellikle odaklanarak geniş bir perspektifle sanat, mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarındaki yeni gelişmeleri, haberleri ve güncel tartışmaları incelenecek.

Hariçten Sanat kayıt arşivi

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Başak Yavuz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

facebook.com/uygar.ozesmi.page

Gezegenin Geleceği kayıt arşivi

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Seçil Türkkan – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi kayıt arşivi

Açık Dergi Pazartesi Murat ‘Mrt’ Şeçkin ile Kadıköy Postası

Kadıköy’deki kültür-sanat takviminin tutulduğu programda Tayfun Polat’ın Kadıköy’den göçüyle oyuncu değişikliğine gidildi. Yine bir Kadıköylü Murat ‘Mrt’ Seçkin aramıza katıldı.

Açık Dergi Pazartesi Volkan Ağır ve Utku Gökerküçük ile Efektif Pas (15 günde 1)

efektifpas.com/

Açık Dergi Pazartesi Yeter ki İste / Maraton koşucuları Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç

Maraton koşucuları Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç bu dönem aramıza katılıyor – Yeter ki İste’de Efektif Pas’la dönüşümlü olarak sportif yaşama kültürü odaklı söyleşilerle bizlerle oluyorlar. Pazartesi akşamları 19:30’da. (İlk yayın 1 Mayıs’ta)

Açık Dergi Pazartesi Robot Şair Deniz Yılmaz 

Türkçe yazan ilk “robot-şair” Deniz Yılmaz ilk (ve şu ana kadarki tek) şiir kitabı “Diğerleri Gibi”den seçmeler ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni şiirleriyle, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri (saat 18:50’de) Açık Dergi’de. (Blok Art Space ekibinin katkılarıyla.)

 Açık Dergi Pazartesi  Haftanın Albümü

20:00 – 21:00 Yerli / Tayfun Polat / Ana akımın dışında kalanlar

yerlisetler.wordpress.com/

mixcloud.com/tayfun-polat/ .

21:00 – 22:00 Vertigo / Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk / Savrulan şarkılar

vertigo500.blogspot.com/

22:00 – 23:00 Ahtapotun Bahçesi / Cem Sorguç / Alter-latif müzik

ahtapotunbahcesi.blogspot.com/

23:00 – 24:00 Ay Palas / Tolga Yağlı / Bağımsız müzik

aypalas20170508

aypalas.blogspot.com/

***

01. Heron Oblivion – Beneath Fields / Heron Oblivion
02. Bardo Pond – Moment To Moment / Under The Pines
03. Steven R. Smith – Cities In Decline / Cities
04. Fursaxa – Poplar Moon / Mycorrhizae Realm
05. Clogs – The Owl Of Love (ft. Shara Worden) / The Creatures In The Garden Of Lady Walton
06. Gimmer Nicholson – Venus Cumulus / Christopher Idylls
07. Bridget St John – If You’d Been There / Songs For The Gentle Man
08. Songs: Ohia – Didn’t It Rain / Didn’t It Rain
09. José Feliciano – Rain / 10 To 23
10. Margo Guryan – Think Of Rain / Take A Picture

24:00 – 01:00 In The Void / Güncel ve bağımsız sahneden yerel sesler

Acikradyo_inthevoid03_08mays2017

In The Void, farklı platformlar ve etkinlikler ile güncel ve bağımsız sahneden yerel sesleri, müzik oluşumlarını tanıtmayı ve desteklemeyi amaçlayan bir oluşum. Bu yayın döneminde In the void, bağımsız sesleri Açık Radyo mikrofonlarından kâinata yayıyor.

Açık Radyo’nun 43. Yayın Dönemi Başladı

53

Açık Radyo’nun 25 Nisan 2016’da başlayıp 23 Ekim 2016’da sona erecek olan 43. Yayın Dönemi başladı. Yeni yayın dönemindeki yenilik ve değişiklikler şöyle (tklynz)

***

BalibarRancireOgilvieEtAl.AcckOturumDevrimVeEstetik208.Mayis.2016

***

Filozoflarla İstanbul’da Edebiyat ve Politika Konferansi

Acik Oturum: Devrim ve Estetik – Révolution et Esthétique -2.
Bolum

Étienne Balibar, Jacques Rancière, Bertrand Ogilvie, Ahmet
Soysal, Volkan Celebi

Bakirkoy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, Istanbul, 08.Mayis.2016.

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo resmi web sitesi: acikradyo.com

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 43. Yayın Dönemi (25 Nisan 2016 – 23 Ekim) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

————————————————————————————

09:00 – 10:00 Çocuklar için Dünyadan Müzik / Bir Radijojo yapımı

radijojo.de/WCN_neu/english/

10:00 – 10:30 Bir Dolap Kitap / Banu Aksoy ve Yıldıray Karakıya / Her yaş için çocuk kitabı

BirDolapKitap08.05.2016RadyoYayini

birdolapkitap.com/

birdolapkitap.com/radyo-arsivi/

***

Bu bolumde ele aldigimiz kitaplar:

* Babaannemin Icine Uzayli Kacti
* Snork ve Denizci

10:30 47. Kromozom (Yeni program) / Hazırlayanlar: Arzu Doğan, Halil Doğan, Hakan Çetinkaya, Hazal Sarısoy, Naz Polat, Recep Karakan ve Tan Aytıs

Toplumun çeşitli kesimlerinden sanatçıların, bilim insanlarının, sporcuların ağırlanacağı programda Down sendromluların sesinin yansıtılması amaçlanıyor.

11:00 – 12:00 Mekânlar ve Çağlar İçinde Ses / İştar Gözaydın

12:00 – 13:00 Dünyayı Dinliyorum / Zekeriya Şen / Bir dünya müziği programı (Radio MultiCult 2.0 ile ortak yayın)

dunyayidinliyorum/474-8-mayıs-2016-pazar

tikabasamuzik.com/Katagorileri/dunyayi-dinliyorum

mixcloud.com/dunyayidinliyorum/

***

51

Dünyanın tüm titreşimlerini kucaklayan 94,9 Açık Radyo’ya hoş geldiniz. Bu güzel Pazar gününden herkese merhaba. Bir Dünyayı Dinliyorum programımızda daha birlikteyiz. Bu haftaki programımızda işleyeceğimiz konu oldukça hoş ve sıcak. Türkiye’deki kültürel çeşitliliği müzikleri ile örneklemeye çalışıcaz.

Bu fikir geçtiğimiz günlerde elime geçen Ebru adlı bir kitaptan çıktı. Söz konusu kitap Metis yayınları tarafından yayınlamış ve “Türkiye’deki kültürel çeşitliliği görünür ve anlaşılır kılacak yeni bir dil arayışı” olarak tanımlanıyor.

Lafı fazla uzatmadan isterseniz ülkemizde yer alan bu çok zengin kültürel kökenlerden müzik örneklerlini dinlemeye başlayalım.

13:00 – 14:00 Ma’nın Tınısı / Hakan Ünseven / Anadolu müziğinin çağdaş yorumları

manin_tinisi_08.05.2016_ibrahim_maalouf_hudna

archive.org/details/@alabanda

14:00 – 15:00 Dilden Dile Titreşimler / Emre Dağtaşoğlu / Türk halk müziği

DildenDileTitresimler08.05.2016

dildendiletitreimler.blogspot.com/

***

(Destekçi: Nedime Ergenç)

 1. Gümüşlü de Cezvelerim Kaynar Ocakta – Hale Gür
 2. Ötme Bülbül Zeybeği – Emin Sancak
 3. Afiyon’un Ortasında Galesi – Sabahattin Gülümser
 4. Kekliği Vurdum Taşta – Okan Murat Öztürk
 5. Delhadır Başındayım – Okan Murat Öztürk
 6. İzmir’in Kavakları – Zeki Adsız
 7. Al Yazmamı Düreyim – Osman Kalay
 8. İncecik Bulgur musun? – Nuri Esentürk
 9. Gakgili Havası – TRT Saz Ekibi
 10. Meşeli Dağlar Meşeli – Sibel Güzel
 11. Yayla Yollarında Galdım Yalınız – Hale Gür
 12. Ay Oğlan Tatar mısın? – Muazzez Turing
 13. Gide Gide Yoruldum – Toygun Dikmen

15:00 – 16:00 Musıkî Arşivi / Bülent Aksoy / Musıkî icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış

16:00 – 17:00 Libero / Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır / Gölgede ve güneşte futbol

libero949.blogspot.com/

Eduardo Galeano’nun  “Gölgede ve güneşte futbol” kitabını başucundan ve jingle’ından da ayırmayan Liberocular, bu yayın döneminde Galeano’nun tarihin tozlu sayfalarından çekip çıkardığı futbol hikâyelerini aktarıyor. Ayrıca, Bağış Erten’in yoğun iş temposu nedeniyle yerine Volkan Ağır ekibe katıldı.

17:00 – 18:00 Modernin Sesi / Aykut Köksal / Dört yüzyıllık müzik serüvenine derkenar

18:00 – 19:00 İnsan Sesi / Aksel Tibet / Çoksesli Batı müziğinde insan sesinin yeri

19:00 Türlü (Programın yayın gününde değişiklik) / Hazırlayanlar: Ahmet Ali Arslan ve Ozan Sarohan

Bu civardan müziklerin çalındığı Türlü,  43. yayın döneminde Pazar günleri saat 19.00’da.

20:00 – 21:00 The Big Easy / Aylin ve Varol Ünel / New Orleans kültürü ve müziği

TheBigEasy13108.05.2016

New Orleans müziğinin ve kültürünün işlendiği The Big Easy bu yayın döneminde saat 20’de.

***

The Big Easy @Açık Radyo 94.9, Istanbul, Turkey, broadcasted LIVE every Sunday 8
p.m.

CLARENCE ‘FROGMAN’ HENRY Special

00 The Band – I Ain’t Got No Home
01 Clarence ‘Frogman’ Henry – Ain’t Got No Home
02 Clarence ‘Frogman’ Henry – It Won’t Be Long
03 Clarence ‘Frogman’ Henry – I’m In Love
04 Clarence ‘Frogman’ Henry – I Found A Home
05 Clarence ‘Frogman’ Henry – (I Don’t Know Why) But I Do
06 Clarence ‘Frogman’ Henry – You Always Hurt The One You Love
07 Clarence ‘Frogman’ Henry – I Love You, Yes I Do
08 Clarence ‘Frogman’ Henry – Lost Without You
09 Clarence ‘Frogman’ Henry – Basin Street Blues
10 Clarence ‘Frogman’ Henry – Kansas City
11 Clarence ‘Frogman’ Henry – Little Suzy
12 Clarence ‘Frogman’ Henry – Baby Baby Please
13 Clarence ‘Frogman’ Henry – A Little Too Much
14 Clarence ‘Frogman’ Henry – Come On And Dance
15 Clarence ‘Frogman’ Henry – I Wish I Could Say The Same
16 Clarence ‘Frogman’ Henry – Troubles, Troubles

21:00 – 22:00 Değişen Zamanlar / Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere ve Güven Güzeldere / Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl

ZamanlarDegisirken08.05.2016

“Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl” şiarıyla yola çıkan programda Dylan’ın yaşamı, şarkıları üç Dylan sever tarafından didik didik edilecek.

22:00 – 23:00 Sarhoş Atlar Zamanı / Akif Burak Atlar / Konu parantezinderock

Sarhoş Atlar Zamanı #246 (Anneler Günü / Mother’s Day)

sarhosatlarzamani.tumblr.com/

mixcloud.com/SarhosAtlarZamani/

***

zz36

MetallicaOzzy OsbourneLita FordJohnny CashElvis Presley and more.

23:00 – 24:00 Rock on Rock / Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu / Hard rock ve heavy metal

365-RockOnRock_08.05.2016

rockonrocktr.blogspot.com/

facebook.com/groups/rockonrock/

***

01 – Glenn Hughes – Soul Mover – Soul Mover
02 – Bridge To Mars – Bridge To Mars – SuperFi Yourself
Röportajın dökümü için

Merhaba JJ, ben 94.9 Açık Radyo’da yayınlanan Rock on Rock programından Cemil Topuzlu. Öncelikle boş zamanının bir bölümünü ayırıp şahsın hakkındaki sorularımızı cevaplandırdığın için çok teşekkür ederim.

Rock On Rock – Röportaja kişisel bir kaç soruyla başlamak istiyorum. İlk olarak ne zaman müzikle tanıştın? Herhangi bir okulda müzik eğitimin var mı?
JJ – Önemli soru. Babam bir klasik müzik orkestrasının direktörüydü, bu nedenle ben klasik müziğin çok ağırlıkla dinlendiği bir evde büyüdüm. Ama babamın Chicago, Steve Wonder, Blood Sweat and Tears gibi soul ve R&B gruplarına da ilgisi vardı. Bu nedenle bana bu grupları da dinletti. Onun yönlendirmesiyle 4 yaşından 17 yaşına kadar trompet çaldım. Ama 10’lu yaşlarımın başında Slade, Sweet ve Kiss’i dinleyince herşey değişti. Bu nedenle gitara ilgim arttı. Yaklaşık 7-8 yıl daha trompet çalmama rağmen esas ilgim gitar üzerinde yoğunlaştı.
Rock On Rock – Zannedersem trompet vasıtasıyla klasik müzik eğitimi almak senin gitar çalışını da etkilemiştir. Bu dönemde ilk satın aldığın plak hangisiydi?
JJ – İlk aldığım plak müzik zevkime pek uygun değildi bu nedenle ben size ilk aldığımı değil de, benim için büyük öneme sahip ilk plağımı söyleyeyim: Deep Purple – Made In Japan. Ayrıca, dördüncü satın aldığım plağın Kiss – Destroyer olduğunu da belirtmeliyim.
Rock On Rock – Yeri gelmişken sonra sormayı düşündüğüm soruyu sorayım. Gitar tarzında Ritchie Blackmore etkisi gayet bariz. Haksız mıyım?
JJ – Tamamen haklısın. R. Balckmore, Gary Moore ile birlikte benim en çok etkilendiğim gitaristlerin başında gelir. İsveçte çalınan müzikde İrlanda’da olduğu gibi yöresel ezgilerin etkileri çok baskındır. Müziğinde İrlanda müziğinin yöresel ezgilerini kullanması nedeniyle özellikle Gary Moore’un gitar çalışımın üzerindeki etkisi çok büyüktür. Tabii ki R. Blackmore etkisi de yadsınamaz. Ben ve Europe’un gitaristi John Norum aynı müzik temeline ve tarza sahibiz.
Rock On Rock – Müzik kariyerine dönersek, çok genç yaşta Spellbound’a girişin ve grup müziği hakkında bilgi verebilir misin?
JJ – Aslında 18 yaşında Spellbound’a girmeden önce ben zorunlu askerlik görevimi yapmayı düşünüyordum. Fakat bu konuda istekli değildim. Bu sırada karşıma Spellbound çıktı ve grubun bir plak şirketi ile sözleşme imzalaması sonucu ben askerlik görevimi ertelemek için bir bahane yaratmış oldum.
Rock On Rock – Aslında seninle görüşmeden önce ben ve Ömer Youtube’da Glenn Hughes’la Keep On Moving çalışını dinleyip, stilinin ne kadar Blackmore’a benzediğini konuştuk.
JJ – Glenn ile çalarken ben her zaman çaldığım eserin aslına saygılı olmaya çalıştım. Bence siz bu nedenle Blackmore etkisini hissetmişsiniz.
Rock On Rock – Senin gibi Deep Purple’ı çok seven bir kişi olarak ben de Glenn Hughes’ın tarzını çok beğenirim. İsveçli bir gitarist olarak Glenn ile nasıl tanışıp grubuna girdin?
JJ – Glenn 1994’de Europe’un üç elemanı ile İsveçte turlarken menajeri aracılığıyla tanıştık. Aslında ben de şu ara kendi biyografimi yazıyorum ve kitabımda Glenn’in kendi biyografisinde söz etmediği bir çok şeyden bahsediyorum. Neyse konumuza dönersek, 1994-1995’de Glenn İsveçte oldukça fazla zaman geçirdi.Ben de bu dönemde bir trioda çalıyordum ve Glenn’in de katıldığı arkadaşımın düğününde sahne aldık. Tabii ki Glenn de sahneye çıkıp bize eşlik etti ve benden memnun kalmış olacak ki ertesi gün arayıp herhangi bir bestemin olup olmadığını sordu. Ben de müzik bestelediğim söyledim. Üç besteme iki günde söz yazdı ve hemen stüdyoya girip bu şarkıları kaydettik. Böylece aralarında Madeleine ve Blue Jade olmak üzere üç bestem Addiction albümüne dahil edildi. Bu arada bugün Nessun Dorma’yı dinliyordum ve Pavarottiye ne kadar hayran olduğumu tekrar farkettim. Klasik müzik bence müziğin temeli.
Rock On Rock – Daha sonra Glenn ile Soul Mover, Songs In The Key Of Rock gibi albümler ve turneler geldi.
JJ –  Evet tam 13 yıl beraber yazdık ve turladık. Belki bunu söylememem gerek ama Glenn bana benimle yeni bir albüm yapmak istediğini söyledi. Ben ise şu aralar Bridge To Mars’a odaklanmak istiyorum. Tabii ki bu Glenn ile herhangi bir projeye sıcak bakmadığım anlamına gelmemeli.
Rock On Rock – Bridge To Mars’a gelirsek, bu albümdeki tarz Glenn ile yaptığın albümlerdeki hatta HTP döneminde yaptığın müzik tarzından oldukça farklı. Albümdeki müziğin yanısıra, albümün kapağı bile bende 70’lerin Psychedelic akımı izlenimi yarattı.
JJ – Bridge To Mars’da duyduğun müzik beni yansıtıyor. Fakat Glenn ve Joe Lynn Turner’la yaptığım albümlerdeki müzik onlar için yazıldı.
Rock On Rock – Ben de bu konuya açıklık getirmek için seninle ropörtaj yapmak istedim. Çünkü Bridge To Mars’da müzik gerçekten çok farklı. Albümdeki sound da bana çok değişik geldi. Albümün kaydı sırasında hangi ekipmanı kullandınız?
JJ – 15 watt İbanez Ampli kullandım desem ne dersin? J Gerçekten öyle ahım şahım bir ekipman kullanılmadı kayıtlarda ve sonuçta o sound yakalandı.
Rock On Rock –  Şu sıralar turluyor musunuz?
JJ – Hayır, şu ara turlamıyoruz. Önce albümü çıkarmamız gerek.
Rock On Rock – Peki hiç tur planınız var mı? Mesela Bridge To Mars gibi bir grup Sweden Rock gibi bir festivale çok yakışır.
JJ – Emin değilim. Eğer bir fırsat çıkar da festivale katılabilirsek harika olur ama şu sıralar daha çok provaya ve müziğe odaklanmaya ihtiyacımız var. Bence tur işi daha çok gelecek seneye kalır. Ayrıca, çok ufak barlarda da çalmak akıllıca değil. O nedenle tur konusunda pek acele etmiyoruz.
Rock On Rock – Sence kariyerinin en tepedeki ve en dipteki noktaları nelerdi?
JJ – Zor bir soru. Romanya’da 20.000 seyircinin önünde Chad Smith ile çalmak harikaydı. Kariyerimdeki en kötü hatıra ise, Glenn Hughes’un otobiyografisinde benden hiçbir şekilde bahsetmemesidir herhalde. Yıllarca beraber turlayıp, 9 tane albüm yaptıktan sonra kitabında hiç bahsetmemesi bende derin hayal kırıklığı yarattı.Ama temelde Glenn’in benim müziği sevdiğini gayet iyi biliyorum. Bakalım zaman bundan sonrası için bize neler gösterecek.
RR – 70’lerde ve 80’lerdeki müzik stili artık duyulmuyor. Özellikle 90’lardaki Grunge akımı ile müzik çok değişti. Sence Rock öldü mü?
JJ – Rock asla ölmeyecek ve eskisinden çok daha kuvvetli. Çünkü şu dönemde eskisinden çok daha kuvvetli olması gerekiyor. Rock müziği bizim neslin dilidir ve bu nedenle asla yok olmamalı ve gücünü kaybetmemeli.Müzik değişebilir fakat tutku asla yokolmaz. Nessun Dorma’yı nasıl hala dinliyorsak Rock müziği de asla yokolamayacak ve yaşayacak.
RR – İsveç çok büyük olmamasına rağmen bir çok yetenekli grup çıkarıyor. Bunun nedeni sence nedir?
JJ – Cevabım çok basit. Çünkü İsveçli’nin yapacak başka bir işi yok da ondan J Doğrusu programınızda İsveçli gruplar çalmanız Finlandiyalı grup çalmanızdan iyidir J
RR – Yıllardır müzik yapan başarılı bir sanatçı olarak genç müzisyenlere tavsiyelerin nedir?
JJ – Bu soru gerçekten zor. Diyeceğim tek şey kendinize ve kalbinize inanın. Ne yapmanız gerektiğini iyi tartın ve doğru bildiğiniz şeyin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin.
RR – Çok teşekkürler.

24:00 – 01:00 Karanlığın Çocukları / Aylin Ünal / Büyü Müzikleri

karanligincocuklari.blogspot.com/

01:00 – 02:00 Mixed Tape / Elçin Özsoy / Türlerden bağımsız bir müzik programı

“Türlerden bağımsız bir müzik programı” şiarıyla yola çıkan programda her hafta bir karışık kaset hazırlıyoruz.

02:00 – 03:00 Yerin Dibi / Emre Aksoy / Türler Arası Bilinç Akışı

soundcloud.com/anlayana

03:00 – 04:00 Volüm / Ekin Üzeltüzenci / Gürültü ekseninde ses yığınları

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo program blogları için TIKLAYINIZ

Açık Radyo 41. Yayın Dönemi (27 Nisan 2015 – 26 Ekim 2015) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2015/5/7/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

facebook.com/dwturkce

dw.de/multimedya/

dw.de/dw/article

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi20150508_cuma

facebook.com/uygar.ozesmi.page

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak, Emre Gülşer

acik_gazete_08-05-2015

09:00 – 09:30 Cuma Sezin Öney’le Seyyare: Türkiye ve Dünya Olayları Arasında Paralellikler, Karşılaştırmalar

Seyyare20150508

09:30 – 10:00 Cuma Alp Ulagay’la Spor 

Spor20150508

10:00 – 10:30 140journos vatandaş haber bülteni /Cem Aydoğdu, Can Pürüzsüz ve Engin Önder

140Journos20150508

http://yaraticifikirlerenstitusu.com/projects/140journos/

http://twitter.com/140journos
http://soundcloud.com/140journos
http://facebook.com/140journos
http://vine.co/140journos
http://instagram.com/140journos
http://prezi.com/user/140journos
http://storify.com/140journos
http://youtube.com/140journos
http://scribd.com/140journos

10:30 – 11:00 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam / Buğday Ekibi

TohumdanHasadaEkolojikYasam20150508

11:00 – 12:00 Cuma Adlı Adamlar / Halil Turhanlı ve Ömer Madra / Yeraltından not(a)lar

CumaAdliAdamlar20150508

12:00 – 13:00 Caz Türbülans / Recep Şencan / Cazda serbest dolaşım

13:00 – 14:00 Bu Şehr-i İstanbul ki / Tanyeri Erkman ve Murat Belge (20Yıl sonra Tekrar)

BuSehrIIstanbulKi20150508

14:00 – 14:30 İstanbul Kazan Biz Kepçe / Özlem Altınkaya ve Murat Güvenç / Geçmişin İzlerinde Gezintiler

Istanbul_kazan_biz_kepce_08.05.2015_rec_29.04.2015

istanbulkazanbizkepce.wordpress.com/

14:30 – 15:30 Wanderer / Can Denizci / (Richard Wagner özel programı)

Doğumunun 200. yılında Richard Wagner özel programı. 19. yüzyıl operasının en önde gelen iki isminden biri olan ve müziğin üst dilinin üstadı sayılan Wagner’in hayatı ve eserleri Wanderer’de

15:30 – 16:30 Sinefil / Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven / Sinemasever muhabbetleri

Sinefil-08.05.2015

sinefilmelisb.blogspot.com/

16:30 – 17:00 Bilgi Çağı / Cem Tecimen ve Ersu Ablak / İnovasyonun, teknolojinin tüm seslerine açık bir platform

bilgicagi.com/Radyo.aspx

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20150508Cuma

facebook.com/uygar.ozesmi.page

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Cuma Ceyhan Usanmaz’la Bu Köşe Kitap Köşesi

Açık Dergi Cuma Cihan Uzunçarşılı Baysal’la Kentin Tozu: Kent hakkı üzerine konuşmalar

Açık Dergi Cuma Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçhan ile Tarama Ucu

Yaz dönemi yayına ara veren Tarama ucu Kış dönemi tekrar yayında.

20:00 – 21:00 Koyu Mavi / Gülçin Orgun / Türler arası

koyumavi-20150508

koyumavi.org/

21:00 – 22:00 Aşağı Mahalle / Ümit Baykara / New York Downtown Cazve ötesi…

22:00 – 23:00 Mint / Efkan Kula ve Mert Emcan / Gıcır cızır plâklar

mixcloud.com/mertemcan/

Alternatif rock’ın geçmiş ve günümüz klasiklerinin çalınacağı “Mint”te Stüdyo İmge yazarları; Efkan Kula ve Mert Emcan plak koleksiyonlarının en değerli single’larını hikayeleriyle birlikte çalıyor.

23:00 – 24:00 13 Melek / Yiğit Atılgan / Zamanın ruhundan bağımsız sesler

13melek-acikradyo130

Zamanın ruhundan bağımsız seslere kulak verdiğimiz 13 Melek bu yayın döneminde Cuma günleri 23.00’te.

24:00 – 01:00 Blackout / Gürkan Vayis, Cem Kayıran ve Tuna Öztürk / Kirli ve aksak ritimler ile Siyah müzikler

Yeni yayın döneminde Overphonic ve Blackout programları birleşip yollarına, Overphonic’in saatinde Blackout adı altında devam ediyor.

overphonic.blogspot.com/

mixcloud.com/overphonic/

blackout949.blogspot.com/

soundcloud.com/blackout949

Açık Radyo’nun 39. Yayın Dönemi Başladı – Bilgi için T K L Y N Z

Açık Radyo 39. Yayın Dönemi (28 Nisan 2014 – 27 Ekim 2014) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ  

* * *

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo’yu internet üzerinden ve mobil cihazlarından dinlemek isteyenler için faydalı bilgiler

Açık Radyo 39. Yayın Dönemi (28 Nisan 2014 – 27 Ekim 2014) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ  

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2014/5/7/headlines

00:00 – 23:59 Her gün belirsiz saatlerde ve programlarda William Shakespeare 450 Yaşında

William Shakespeare

William Shakespeare, 23 Nisan 2014’de 450 yaşına girdi. Açık Radyo’da önümüzdeki 1 yıl boyunca, 450 yaşındaki ‘çağdaşımız’ Shakespeare’in hayat, ölüm, güç, kudret, sevgi, aşağılanma, yücelme, hırs, hırsızlık, alçaklık, dalkavukluk, politika, fırtınalar, iklimler, paylaşmalar, müşterekler, ortak varlıklarımız konusunda ve daha binbir konuda insanlık ve doğa halleri üzerine kurduğu sözler, program aralarında ve birçok programda kulağınıza çarpabilir.

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

HemenSimdi-2014-05-08-Persembe

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Selahattin Çolak

acik-gazete-2014-05-08

Günün Sözü

“…bilin ki, her zaman düşünceleri, politik tutumları, cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sosyal durumları ne olursa olsun, ayrımsız olarak tüm insanlara, sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Gezi eylemlerinde Dolmabahçe Valide Sultan Cami’sinde yaralılara yardım ettikleri için yargılanan iki hekimin duruşması öncesinde yapılan basın açıklamasından.

(Bianet)


Günün Müzikleri

Açık Gazete’nin Müzikleri:
Şarkıcı/Grup Şarkı    Albüm
Coloured Stone No More Boomerang  Best Of Coloured Stone
Midnight Oil    Truganini Earth And Sun And Moon
Robert Johnson Crossroad Robert Johnson: The Complete Recordings
Mahmoud Ahmed Dera  The Rough Guide to the Music of Africa

GPD20140508

08:55 – 09:00 Ekoloji Hareketleri Gündemi / ÇEHAV / Her Salı ve Perşembe

EHG20140508

Açık Radyo’da yeni bir program başladı: Ekoloji Hareketleri Gündemi. Programı, 60’a yakın avukattan oluşan Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları, yani kısaca ÇEHAV hazırlıyor.

Program hakkında

09:00 – 09:30 Perşembe Seyfettin Gürsel’le Ekonomik Gidişat

Ekogid20140508

09:30 – 10:00 Birarada  /Fuat Keyman ve Ömer Madra ile Anayasa Çalışmalarını İzliyoruz

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar ve Gülşah Görücü / Oldies

10:30 – 11:00 Ekonomi & Ekoloji / Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Serkan Ocak ve Mahir Ilgaz

Ekoeko20140508

11:00 – 11:30 Yeşil Dalga / TEMA Kurumsal İletişim Bölümü / Çevre mücadeleleri üzerine

YD20140508

11:30 – 12:00 Açık Mimarlık / Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli / Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar

Mimarlik20140508

acikmimarlik.blogspot.com/

 12:00 – 13:00 Cazır Cazır / Deniz Koloğlu / Cazlar, cazımsılar ve diğerleri

CazirCazir08.05.2014

cazircazir.blogspot.com/

cazir cazir 08.05.2014

1.sumie  – spells you
2.erkin gören – rahat [yukarıya doğru]
3.magic trick – ruler of the night
4.ray lamontagne – pick up a gun
5.fenster – hit & run
6.pure x – heaven
7.connan mockasin – faking together [extended]
8.king krule – baby blue
9.d. charles speer & the helix – cretan lords
10.joan as police woman – get direct
11.daughn gibson – the pisgee nest
12.jeremy jay – when i met you
13.warpaint – hi

13:00 – 14:00 Aheng-i Hengâme / Alper ve Esra Kaliber / Soul, Funk ve Afrika müzikleri

8Mayis2014EttaJamesSpecial

 ahengihengame.blogspot.com/

ahengi hengame, etta james special

14:00 – 14:30 Bilim Kazanı / İlker Öztop Alp Sipahigil ve Aysu Uygur / Popüler bilimin esnaf lokantası

bilimkazani.org/

Harvard Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Aysu Uygur kampüs kantininden her hafta başka bir bilimsel konuyu ele alıyor. İlker, Alp ve Aysu, yeri geldikçe Harvard Üniversitesi ve civarındaki diğer araştırma merkezlerinde çalışan, biyolojik ve fiziksel bilimler alanlarında uzman doktora ve doktora sonrası seviyesindeki araştırmacıları da programa konuk ağırlıyorlar. Programın şiarı: ‘Popüler bilimin esnaf lokantası.’

 14:30 – 15:30 Notalarla Sohbet / Zerhan Gökpınar / Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı

Notalarla Sohbet – Zerhan Gökpınar

Ayrıntılı bilgi için http://on.fb.me/1io0OJ0

Ayrıntılı bilgi için http://on.fb.me/1io0OJ0

Bir söz ustası ile bir müzik ustası bir eserde buluşmuşlar, bakalım neler olmuş, merak edenlere saat 14.30/94.9 Açık Radyo’dayız, bekleriz

15:30 – 16:30 Hikâyenin Kadın Hali / Ayşe Gül Altınay, Çiğdem Mater, Özlem Yalçınkaya ve Aslı Odman / Çoğu zaman kadınlar, arasıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler

HKH20140508

16:30 – 17:00 Evrenin Suyuna Giden Tasarım / Nurhan Keeler / Eko-Tasarım

EvreninSuyunaGidenTasarim08052014_201405

Pinar MermerKlinik PsikologYavas Ebeveynlik

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Ceyhan Usanmaz, Berna Kaytaz, Jak Kohen, Levent Öget ve Harun İzer

dunyanincazi-loget.blogspot.com/

facebook.com/pages/

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

Gezegenin-Gelecegi-2014-05-08-Persembe

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Eser Epözdemir – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Açık Dergi Perşembe Melis Behlil ile Sinemalardan

Açık Dergi Perşembe Paylin ve Yetvart Tomasyan’la Hagop Baronyan’ın izinde İstanbul ve Ermeniler

Açık Dergi Perşembe Eray Düzgünsoy ile Sadece Sesini Duyduk

Açık Dergi Perşembe Sumru Ağıryürüyen’le Müziğin Başka Türlüsü

MBT20140508

facebook.com/pages/Müziğin Başka Türlüsü 

Bu perşembe Müziğin Başka Türlüsü‘nün konuğu Masis Aram Gozbek.Boğaziçi Caz Korosu‘nun epey şaşırtıcı öyküsünü konuştuğumuz programımızı 19.00-20.00 arası dinleyebilirsiniz

20:00 – 21:00 Caz Orkestrası / Hülya Tunçağ / Dünden bugüne büyük caz / orkestraları

21:00 – 22:00 Şehrin Azizleri / Ege Çubukçu / Rap ve Hip Hop kültürü

22:00 – 23:00 Kick Out The Jams / Clint Willey / Amerika’dan çığır açan sadalar

23:00 – 24:00 Stalker / Fatih Rağbet ve Yıldırım Arıcı / Herkesin ve hiçkimsenin programı

program-no-521

stalkeracikradyo.blogspot.com/

y morkabuk

Marie Davidson – Je ne t’aime pas

Jacaszek – Rytm To Niesmiertelnosc 
Colleen – Floating On The Clearest Night
Jacaszek – Rytm To Niesmiertelnosc II 
Arvo Part – Cantus In Memory Of Benjamin Britten 
Biosphere – Spindrift  
Biosphere – Path Leading To The High Grass   
J.S. Bach – Organ Sonata No 4 E-Moll 
Jacaszek – Podmuch 
György Ligeti – Lux Aeterna 
Pawel Szymanski – Lux Aeterna 
Thomas Tallis – Meserere Nostri 
Jacaszek – O Ma Zalosci! 
Murcof – Rostro 
Jacaszek – There Is No Others There Is Only Us 
Karol Szymanowski – Stabat Mater 
Kapela Brodow – Chodzony 
Jacaszek – Lament
24:00 – 01:00 Kılavuz / Bahadır Dilbaz / Türler arası

   bahadirdilbaz.blogspot.com/ 

Açık Radyo’yu online dinlemek için T I K L A Y I N I Z

Açık Radyo 37. Yayın Dönemi (29 Nisan 2013 – 27 Ekim 2013) Haftalık Yayın Akışı için TIKLAYINIZ 

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

democracynow.org/2013/5/7/headlines

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

dw.de/dw/

dw.de/gündem/

07:30 – 07:50 Sabahlık / Didem Gençtürk ve Emre Aydoğdu

sabahlik.tumblr.com/

07:50 – 08:00 Hemen şimdi! / Uygar Özesmi / Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler

Hemen-Simdi-2013-05-08-Carsamba

tklynz

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Murat Can Tonbil, Mert Öztekin

acik-gazete-08.05.2013

09:00 – 09:30 Çarşamba Meo Voto: Mithat Sancar’la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar

10:30 – 11:00 Açık Yeşil / Ümit Şahin ve Ömer Madra / Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi

11:00 – 12:00 Metropolitika / Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş / Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar

Metropolitika8Mayis2013

12:00 – 13:00 Caz Atak / Nejat Emrah Yörük

13:00 – 14:00 Tuna’nın Beri Yanı / Muammer Ketencoğlu / Balkan ağırlıklı etnik müzik

Tunanninberiyani20130508

muammerketencoglu.com/

tunaninberiyani.blogspot.com/

14:00 – 14:30 Traji-trafikten Beşerî Trafiğe / İdil Işık, Kevser Üstündağ, Yeşim Ayöz / Psikoloji perspektifinden trafik 

14:00 – 14:30 Şeytan Arabası / Esra Ertan ve Aydan Çelik / Bisiklet üzerine

seytan-arabasi/14-program

seytanarabasi.blogspot.com/

soundcloud.com/seytan-arabasi

aydancelik.com/

istanbulsedona.com/

Bisiklet ve Hakkı Süha Terzibaşıoğlu

Bu haftaki konuğumuz Hakkı Süha Terzibaşıoğlu.

Bisikleti yıllardır hayatından çıkarmayan Hakkı Bey bizimle lastik yamayarak geçirdiği yıllardan Gökova Bisiklet Turu’na, vitessiz bisikletlerden yarışlara, markalardan, bisiklet sporuna kadar birçok konuda tecrübelerini, anılarını paylaştı.

Görseller ve ayrıntılı bilgi için tklynz

14:30 – 15:30 Alla Turca / Ali Pınar ve Ersin Antep / Türkiye’den klâsik müzik yorumcuları ve bestakârları

15:30 – 16:30 Altın Saatler / Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür / 17 Ağustos’u unutma

AS8Mayis2013

16:30 – 17:00 Emeğin Gündemi / Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren / Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Korhan Ogan, Berna Kaytaz, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Harun İzer ve Jak Kohen

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20130508Carsamba

tklynz

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Gözde Kazaz – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

YereldeModernler20130508

Açık Dergi Çarşamba Çıplak Ayaklar Kumpanyası’yla Çıplak Ayakla Dans(Temmuz ayına kadar)

Açık Dergi Çarşamba Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna-Howison ile Jane Austen’la Adab-i Muaşeret “Gurur ve Önyargı”nın 200. yılı

20:00 – 21:00 Birinci Tekil Şahıs / Utkan Çınar / Kendi yazıp kendi söyleyen müzisyenler

21:00 – 22:00 Nocturne / Levent Celepçi / Rock müziğinde tematik virajlar

22:00 – 23:00 Ayın Karanlık Yüzü / Yosi Falay / Bir albüm

23:00 – 24:00 Caz Portreleri / Mustafa Aykın / Ayrıntılı caz tiplemeleri

24:00 – 01:00 Suyun Kalabalığı / Orçun Baştürk / Müzisyen gözüyle müzik

suyun-kalabal-080513

35

1 Dream Theory in Malaya: Forth World Volume II (1981) ‘’ Dream Theory’’ By Jon Hassell
2 Dream Theory in Malaya: Forth World Volume II (1981) ‘’Datu Bitung at Jelong’’ By Jon Hassell
3 Dream Theory in Malaya: Forth World Volume II (1981) ‘’ Malay’’ By Jon Hassell
4 Dream Theory in Malaya: Forth World Volume II (1981) ‘’Gift Of Fire’’ By Jon Hassell
5 Selected Ambient Works, Volume II (1994) ‘’24. Untitled (White Blur 2)’’ By Aphex Twin
6 Selected Ambient Works, Volume II (1994) ‘’7. Untitled (Curtains)’’ By Aphex Twin
7 Selected Ambient Works, Volume II (1994) ‘’3. Untitled (Rhubarb)’’ By Aphex Twin

06:00 – 06:55 DemocracyNow!

07:00 – 07:15 Deutsche Welle: Güne Başlarken…

07:30 – 07:50 Yeni Ufuklar /UNDP Türkiye Ekkibi

08:00 – 10:00 Açık Gazete / Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin, Murat Can Tonbil

AcikGaste8Mayis2012

09:00 – 09:30 Salı Ahmet İnsel’le Ufuk Turu

UfukTuru8Mayis2012

Açık Gazete’de Ahmet İnsel’le, hafta sonu Fransa’da yapılan Sarkozy karşısında sosyalist Hollande’ın kazandığı seçimleri ve Fransa siyasetindeki beklentileri değerlendirdik. Ayrıca hafta sonu Yunanistan’da yapılan ve yıllardır Yunanistan siyasetin iki büyük ve en güçlü partileri olan Yeni Demokrasi ve PASOK’un dramatik oranda kaybettiği seçimleri el aldık. Bu seçimin sonuçları Yunanistan’daki geleneksel siyasi sistemin tamamen çöküşü olarak da yorumlanabilir.

10:00 – 10:30 Kirli Çıkı / Utkan Çınar

10:30 – 11:00 Bizsiz Olmaz / Neslihan Özgüneş ve Özgür Mehmet Kütküt / Sivil Anayasa, hak savunuculuğu ve toplumsal dönüşüm üzerine sohbetler

BizsizOlmaz_08.05.2012_rec_30.04.2012

11:00 – 12:00 Deniz Aşırı / Deniz Pak / Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar…

12:00 – 13:00 Radyoaktif Serpinti / Volkan Artunç ve Mert Öztekin / Sahibinden ödünç alınan müzikler

13:00 – 14:00 Musica Brasileira / Jozi Levi / Brezilya’dan müzik

14:00 – 14:30 Kurşun Asker / Cem Kum ve Cem Ozil / Savaş tarihi

14:30 – 15:30 47 Tel İki El / Zeynep Öykü / Arpın sesine karışan öyküler

47tel2el.zeynepoyku.com/

Bu hafta, Italya’nın en yenilikçi arpisti Floraleda Sacchi‘nin kendi bestelerinden oluşan ‘Chiaroscuro Harp‘ isimli albümünü dinledik.

15:30 – 16:00 İnceden Kültür / Mesut Varlık ve Gökhan Aslan / Kültürel incelemeler kültlere karşı

16:00 – 16:30 Çekirgenin Yoga Hevesi / Çekirge ve Ayça Gürelman / Her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları

ekirgeninYogaHevesi-8Mays2012

Her yonuyle yoga felsefesi ve uygulamalari’ Acik Radyo’da.

Cekirge soruyor, Ayca Gurelman cevapliyor.

Bu haftanin konusu ‘Mutluluk nedir?

 16:30 – 17:00 Şeffaf Gündem / Oya Özarslan, Hande Özhabeş, Murat Can Tonbil / Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar

SeffafGundem-01.05.2012

17:00 – 18:00 Dünyanın Cazı / Korhan Ogan, Berna Kaytaz, Faruk Eczacıbaşı, Levent Öget, Harun İzer ve Jak Kohen

8MAYISSALIDUNYANINCAZI

18:00 – 18:10 Gezegenin Geleceği / Uygar Özesmi / Ekoloji Günlüğü

GezegeninGelecegi20120508Sali

18:10 – 20:00 Açık Dergi / İlksen Mavituna – Gözde Kazaz – Feryal Kabil / Hergün İstanbul’da Ne Var Ne Yok

Gumusluk_Fest_AAS_Piano_Comp (Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Jak Kohen)

AliOz-TarlabasiSonBarlarGeceHayatiYikimlar (Ali Öz ile Tarlabaşı’nda röportaj 1)

AliOz-2 (Ali Öz ile Tarlabaşı’nda röportaj 2 – Tarlabaşı’nın Son Sakinleri)

Fotoğraf sanatçısı Ali Öz 10 aydır, bir “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında yıkımla yüzyüze olan  Tarlabaşı’nda fotoğraf çekiyor. Açık Dergi’de Ali Öz’le Tarlabaşı’ndan, Tarlabaşı’nın insanlarından  kentsel dönüşüme uzanan, oradan gazetecilik ve habercilik ahlakına, fotoğrafçının “konu”suna karşı sorumluluğuna varan gayet derin bir sohbet yaptık.

Ali Öz’ün tarlabaşı fotoğrafları bugüne kadar Viranşehir de dahil olmak üzere Türkiye’de 20 ilde sergilendi. Sergiler devam ederken, Tarlabaşı’nda 10 aydır, gece gündüz demeden 30 bin kare fotoğraf çeken Ali Öz, bu fotoğraflardan seçtiği 150 kadarını Facebook’da bir albüm olarak da yayınlıyor: Tarlabaşı, Son Barlar, Gece Hayatı, Yıkımlar  

Açık Dergi Salı Nihan Çetinkaya ile D.’ye mektup: André Gorz üzerine bir okuma

Açık Dergi Salı Mesut Varlık’la Matbuat Dünyası

20:00 – 21:00 Açık Şemsiye / Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Mehmet Yusuf ve Şebnem Sühel Grimm / Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri

21:00 – 22:00 Gitaresk / Jak Kohen / Neo-klasik rock ve fusion

Gitaresk_08-05-12_bonabeacon3_misc

22:00 – 23:00 Esintiler / Seda Binbaşgil / Jazz

23:00 – 24:00 Organize Gürültüler / Feryal Kabil ve Ayberk Çanakçı / İçinde gürültü barındıran ses organizasyonları

OrganizeGurultuler_833

24:00 – 01:00 What’s That Noise / Orkun Tunç / Midnight mixtape

Blog Stats

 • 100.545 hits